söndag 9 augusti 2009

Få HBT-motioner till Moderaternas partistämma.

Den 27-30 augusti har Moderaterna sin stämma (kongress) i Västerås. De har nu publicerat stämmohandlingarna på sin hemsida.

Även om Moderaterna idag är ett ideologiskt HBT-vänligt parti har de i princip inte några tydliga åsikter om några nya HBT-reformer utan säger "möjligen" till dem allihop. Det kunde jag redovisa i den partirapport som bl.a. Dagens Nyheter hade en artikel om i juli i år.

Därför kunde man kanske förvänta sig att de HBT-vänliga delarna av Moderaterna skulle skicka några förslag till stämman för att partiet ska bli för fler reformer. Tyvärr är det mycket magert med det.

I princip är det bara en motion (nr 4 bland motionerna till stämman) som har tydlig koppling till HBT-området. Den är från Christer G Wennerholm, Fredrik Saweståhl och Jenny Edberg som alla tre är engagerade i Moderaternas HBT-förening, Öppna moderater. Motionen vill att partistämman ska besluta följande.


att verka för att tillgången till assisterad befruktning blir likvärdig i hela Sverige oavsett sexuell läggning.


Moderaternas partistyrelse yrkar bifall d.v.s. de säger ja till motionen. Det är en enig partistyrelse som är för förslaget att avgifter ska vara likadana för lesbiska och olikkönade par.

Idag varierar kostnaderna för olika par, flera landsting bl.a. Västerbottens och Östergötlands har högre avgifter för lesbiska par än för olikkönade par med motiveringen att "det inte är en sjukdom att vara lesbisk" och därför ska sjukvården inte betala kostnaderna. Resonemanget är något besynnerligt. I praktiken kan ju varken sterila heterosexuella kvinnor eller lesbiska kvinnor få barn inom sin relation. Det är ju bl.a. därför som riksdagen sagt ja till att tillåta dem bli inseminerade vid kliniker. Förutom det kan ju även en lesbisk kvinna vara steril, men hon ska trots det tydligen inte få lägre avgifter eftersom hon bor med en kvinna och inte med en man. Det är inte helt logiskt, deras resonemang.

I de landsting som har olika avgifter så är det ofta politisk enighet om att behandla olikkönade och lesbiska par olika. Det är alltså stöd för diskriminerande avgifter både bland borgerliga och röd-gröna partier. Bland landstingen med olika avgifter för lesbiska och olikkönade par är det både sådana som har vänstermajoritet och de som har borgerlig majoritet.

Men trots det är det givetvis bra att Moderaternas partistyrelse, kanske i enighet, avgör att de par som har rätt till inseminationer vid kliniker bör behandlas lika oavsett sexuell läggning. Det är något som de moderata landstingspolitikerna i bl.a. Östergötland sedan bör jobba för. Förhoppningsvis blir Socialdemokraterna lika tydliga mot sina landstingspolitiker om det blir en motsvarande debatt på det partiets kongress senare i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar