måndag 31 augusti 2009

Missionskyrkan kanske säger ja till homovigslar.

Sydsvenska Dagbladet har idag en artikel om olika religiösa samfunds attityder om homovigslar. Det är iofs få dramatiska nyheter men några intresssanta saker kan vi konstatera.

För det första att Missionskyrkan på allvar diskuterar att kanske säga ja till att förrätta äktenskap för samkönade par.

Missionskyrkan, med 65 000 medlemmar, håller dörren öppen för vigsel av samkönade par. – Jag vill inte se en kyrka som stänger ute människor som lever i samkönade relationer, säger kyrkans ledare Göran Zettergren.

Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan har inte bestämt sig. Tidigare har dessa kyrkor – som planerar ett samgående – slagit fast sin syn: äktenskap bör vara förbehållet en man och en kvinna. Nu är tongångarna mindre tvärsäkra.

– Vi har homosexuella medlemmar i våra församlingar. Vi måste bli ödmjukare och tala med mindre bokstäver kring detta, säger Missionskyrkans ledare, missionsföreståndare Göran Zettergren.

I de tre samfunden pågår just nu livliga diskussioner om inställningen till samkönade äktenskap. – Vi har sammanträde i kyrkostyrelsen nästa helg, då kommer vi att diskutera detta. Jag hoppas på en diskussion med små bokstäver, där ingen tror sig veta hela sanningen. Vi måste vara en kyrka med plats för olikheter, där människor med olika bibelsyn kan få plats.


För det andra kan vi konstatera att Pingstkyrkan inte är så enigt homonegativ som vissa i samfundet låtsas. Indirekt erkänner Sten-Gunnar Hedin från samfundets vigselnämnd det. Han menar också att det är problematiskt att neka samkönade par vigslar när samfundet har kvar den juridiska vigselrätten.

Vi har fattat ett beslut: ett äktenskap är enbart mellan en man och en kvinna. Det gäller hela pingströrelsen, säger Sten-Gunnar Hedin, ordförande i Pingstkyrkans vigselnämnd.

Ingen pingstpastor får trotsa beslutet och viga samkönade par, förklarar Sten-Gunnar Hedin. – Det är omöjligt med den inriktningen vi har. Det finns säkert enskilda pingstpastorer som tycker annorlunda, men i vigselnämnden var beslutet enigt.

Samtidigt känns det inte riktigt bra, säger Sten-Gunnar Hedin, att Pingstkyrkans pastorer kommer att diskriminera homosexuella. – Visst är det diskriminering, och det är egentligen odemokratiskt. Våra ämbetsmän kommer att välja bort medborgare som har laglig rätt att bli betjänade.

Det som är principiellt intressant är ju att Pingstkyrkan tydligen ska förbjuda präster att viga homopar. Är det en begränsning av deras religionsfrihet?

Jag har hela tiden argumenterat för att varje samfund måste få avgöra sin egen policy. D.v.s. att alla med vigselrätt inom samfundet ska viga homopar, att ingen ska göra det eller att de som vill ska få göra det.

Men eftersom en del konservativt kristna har antytt att Svenska kyrkan "kränker religionsfriheten" om de tvingar alla deras präster att viga homopar så vill jag rikta en fråga till er.

Fördömer ni även Pingstkyrkan för att vara centralstyrd och för att kränka sina prästers religionsfrihet när de är förbjudna att viga samkönade par även om de själva vill det? Eller är centralstyrning något fint när man har en värdering som ni själva gillar?

I nästa bloggpostmeddelande gör jag fler kommentarer till Sds-artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar