måndag 10 augusti 2009

Kristdemokrater i Bayern ångrar sig.

Jag berättade här på bloggen för några veckor sedan att en stor utredning i Tyskland konstaterat att barn i samkönade familjer mår lika bra som barn i andra familjer. Visserligen protesterade de tyska kristdemokraterna mot att likställa adoptionsreglerna som en konsekvens av rapporten. Men trots det kan debatten ha påverkat dem själva.

Den tyska tidningen Sueddeutche zeitung berättar nämligen att den tyska regionregeringen i Bayern beslutat att dra tillbaka en överklagan till landets författningsdomstol om en förändring av adoptionslagen.

Orsaken till kontroversen är att Tysklands dåvarande socialdemokratisk-gröna regering 2005 införde möjlighet till närståendeadoptioner även för samkönade par. De tyska kristdemokraterna i landets mest konservativa delstat, Bayern, blev så sura så de beslöt att överklaga beslutet till författningsdomstolen med motiveringen att den nya lagen stred mot konstitutionens värn av familjen.

Faktum är att även när Tyskland införde partnerskapslagen 2001 så överklagade två regioner, förutom Bayern även Sachsen, det beslutet. Argumentet var likadant då, att det var oförenligt med konstitutionen. Men några år senare uttalade författningsdomstolen att partnerskapslagen var väl förenlig med landets konstitution.

Trots att Bayern anmälde lagen om närståendeadoptioner för samkönade par redan 2005 hade författningsdomstolen ännu inte hunnit behandla ärendet, vilket de konservativa politikerna i Bayern kanske ska vara tacksamma för eftersom de nu ångrat sin anmälan.

Visserligen bildar kristdemokraterna efter senaste valet i Bayern regering tillsammans med liberalerna som är för en helt jämställd adoptionslag, men i sina regeringsförhandlingar har man inte diskuterat överklagan till författningsdomstolen så allt tyder på att även kristdemokraterna ändrat sig.

Vad jag vet så är det nu bara ett land kvar där en domstol kan försämra några HBT-rättigheter. Det är i Spanien där folk från högern och katolska kyrkan har anmält till landets högsta domstol att den könsneutrala äktenskapslagen sedan 2005 inte är förenlig med landets konstitution. Även där har domstolen dröjt med att svara men de flesta bedömare gissar att domstolen avgör att den jämlika äktenskapslagen är förenlig med konstitutionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar