måndag 10 augusti 2009

Lennart Sacredeus (kd) argumenterar emot sig själv om homovigslar.

Som jag tidigare lovat ska jag granska och kommentera en del motioner till kyrkomötet om att Svenska kyrkan ska säga nej till att förrätta äktenskap för samkönade par. Kyrkomötet avgör det i oktober i höst.

Jag är inte teolog och mitt främsta syfte med den här bloggposten är därmed inte att avgöra vad som är "rätt" teologi för Svenska kyrkan. Det blir mer några generella perspektiv och kommentarer även om det givetvis är oundvikligt med en viss granskning av de religiösa argumenten. Men ni som är intresserade av att lämna mer teologiska kommentarer här får givetvis göra det.

Fredrik Sidenvall och Joakim Nilsson från Frimodig kyrka, en konservativ grupp inom Svenska kyrkan, föreslår i en motion (förslag) att kyrkomötet säger nej till homovigslar. Bl.a. hänvisar de till citat om äktenskapet i Bibeln och Stora Katekesen. Deras argument är att äktenskapet inte är något världsligt utan centralt inom kristendomen.

Lennart Sacredéus (även riksdagsledamot för övrigt) och Karl-Gunnar Svensson från Kristdemokrater i Svenska kyrkan har lämnat två helt olika motioner. Där de argumenterar emot sig själva vilket gör att de verkar helt desperata.

I sin första motion vill de att samfundet avsäger sig vigselrätten. Deras resonemang är att "det vore fel att splittra Svenska kyrkan" och att det därför är rätt att lämna vigselrätten och därmed inte vara tvungen att säga ja eller nej till homovigslar. Det som de struntar i är att Svenska kyrkan även i en sådan situation måste avgöra om man ska välsigna homopar som ingått borgerliga äktenskap. Så konflikter blir det även med deras alternativ.

Men hyckleriet blir sedan tydligt när Lennart Sacredeus och Karl-Gunnar Svensson lämnat en annan motion till kyrkomötet i höst. Där förklarar de varför de är emot homovigslar och menar att äktenskapet är centralt i kristen teologi.

I sin iver att försöka stoppa ett ja till homovigslar så argumenterar de i två olika motioner emot sig själva. Något som givetvis är absurt.

Nils Gårder och Carina Etander-Rimborg från Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk), en grupp med både konservativa och liberala människor, vill att samfundet avsäger sig vigselrätten. De lämnar varsin motion där Gårders är den som tydligast är fokuserad på nej till homovigslar.

Även några andra motioner vill att Svenska kyrkan avsäger sig sin vigselrätt och argumenterar emot homovigslar. Dels en från Torbjörn Lindahl och Jan-Anders Ekelund från Frimodig kyrka, dels en från Erna Arhag från Moderaterna i Svenska kyrkan.

Bertil Murray och Jan-Anders Ekelund från Frimodig kyrka vill att kyrkostyrelsen ska få ansvar att utreda om det är möjligt att ha "två olika typer av äktenskapsyn" inom samfundet.

Ola Isacsson från Posk föreslår en "kompromiss" där Svenska kyrkan igen ska utreda sin äktenskapspolicy och i väntan på den utredningens resultat bör, enligt honom, samfundet viga samkönade par men inte kalla det för äktenskap. Det här är nog ett alternativ som få vill ha och som både de flesta homovänliga och homofientliga inom Svenska kyrkan är negativa till.

Det är inga motioner som argumenterar för homovigslar. Orsaken till det är givetvis att kyrkostyrelsens majoritet redan i juni i år lämnat ett förslag om att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par. Därmed så blir det främsta alternativet vid debatterna på kyrkomötet i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar