torsdag 7 augusti 2014

Media konstataterar att bisexuella män faktiskt finns - "som aids-spridare".


I två tidigare bloggposter har vi allihop åkt i en tidsmaskin till början av augusti för exakt 30 år sedan. Det här är den tredje och avslutande delen i den fiktiva berättelsen. Bengt, som är 18 år, har kontaktat 7 partier vad de tycker om homorättigheter. Deras attityder inom familjepolitiken har redan redovisats. Här är några andra reformer.

På 1980-talet är det inget parti som vill förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning eftersom det skulle kunna leda till skydd även för pedofiler. (Sexuell läggning definieras juridiskt först i slutet av 1990-talet som homo- hetero- eller bisexuell läggning). Bisexuella är i princip helt osynliggjorda, inte ens RFSL bryr sig om att offentligt resonera om deras situation, trots att organisationen sedan 1971 officiellt jobbar för gruppen. Men någon ny rapport från USA visar att en del män där har fått aids när de haft sex med män och sedan smittat sina fruar. Bisexuella finns tydligen har delar av media konstaterat (om inte annat som aids-spridare om det är bisexuella män) dock är det ännu inga politiska partier som bryr sig om gruppen.

1. Inför en lag emot diskriminering av homosexuella inom arbetsmarknaden och när det gäller försäljning av varor och tjänster.

Ja: vpk
Möjligen: s, m, c, fp, mp
Nej. kds

För några år sedan, 1980, införde Sverige som ett av de första länderna i världen en lag om att det ska vara förbjudet att diskriminera människor p.g.a. kön inom arbetsmarknaden. Motståndet var dock hårt från både höger och vänster. Socialdemokraterna och vpk (idag v) röstade emot. S kommenterade  "i vissa delstater i USA finns det sådana lagar men de behövs inte här eftersom vi i Sverige har starka fackföreningar". Vpk stödde delar av förslaget men resonerade delvis som sossarna, att det inte tar hänsyn till facket. Bengt tycker det är ett besynnerligt resonemang eftersom svenska fackföreningsrörelsen generellt verkligen inte prioriterat jämställdhet. Folkpartiet drev ärendet på den borgerliga sidan och fick till sist Centerpartiet och Moderaterna med sig 1979.

Sedan 1971 finns det ett förbud att diskriminera någon p.g.a. etnicitet och religion vid försäljning av varor och tjänster. Det var dåvarande socialdemokratiska regeringen som lämnade förslaget och det fick brett stöd i riksdagen. Homosexutredningen har just lämnat ett förslag om att även diskriminering pga homosexuell läggning ska bli förbjuden inom båda områdena. Både s och vpk har bytt attityd och stödjer nu förbudet emot diskriminering p.g.a. kön inom arbetsmarknaden.

Vpk är för de båda reformerna. "Det här är viktiga jämlikhetsreformer". Socialdemokraterna kommenterar "vi har noterat att Homosexutredningen lämnat förslagen och bereder nu ärendet i regeringskansliet, vi kan inte meddela idag om vi kommer stödja just de delarna". Folkpartiet är tveksamma "vi har inte avgjort vad vi ska tycka, en del i partiet är för det här, andra inte, men vi för ett tolerant samhälle" Ungefär likadant resonerar Centerpartiet. Miljöpartiet meddelar att de inte tagit ställning inom sexualpolitiken "men kommer vi in i riksdagen får vi givetvis göra det och givetvis får folk leva som de vill".

Moderaterna är relativt negativa"vi tycker i princip att arbetsgivare ska få anställa och avskeda vilka de vill och även avgöra vilka de ska sälja varor och tjänster till, men givetvis bör ingen diskrimineras, att införa speciallagar för homosexuella kan dock tvärtom försämra för gruppen på sikt, andra grupper kommer att fråga sig varför de inte har skydd av en sådan lag, men det finns olika åsikter inom partiet, vi har inte definitivt avgjort vad vi ska tycka". Kds är helt emot, "att införa lagar som ger privilegier åt folk med ett visst sexuellt beteende är inget som gagnar samhället men vi värnar givetvis varje människas unika värde".

1987 lämnar s-regeringen ett förslag om att förbjuda diskriminering p.g.a. homosexuell läggning vid försäljning av varor och tjänster och förslaget får stöd av c, fp, vpk och en minoritet inom m. Hade mp varit ett riksdagsparti hade de förmodligen också stött förslaget.

S-regeringen lämnar inget förslag 1987 om förbud emot diskriminering p.g.a. homosexuell läggning inom arbetsmarknaden utan hänvisar till att det är ett ansvar för arbetsmarknadens parter, bara vpk är för reformen.

2. Inför en förbud i regeringsformen (en av grundlagarna) emot diskriminering p.g.a sexuell läggning


Ja: vpk
Möjligen: s, fp, mp
Nej. m, c, kds

I Homosexutredningen har ledamöterna från s och vpk lämnat förslag om den här reformen medan de borgerliga ledamöterna är emot. Här är m, c och kds tydligast "vi tycker man ska vara försiktig med att ändra grundlagarna och tycker inte det finns ett behov här" Socialdemokraterna kommenterar "vi har noterat att Homosexutredningen lämnat förslagen och bereder nu ärendet i regeringskansliet, vi kan inte meddela idag om vi kommer stödja just den delen". Miljöpartiet meddelar att de inte tagit ställning inom sexualpolitiken och kommenterar"den här debatten känner vi inte till". Folkpartiet kommenterar "vi kommer nog rösta nej men vi vill avvakta remissinstanserna, du kan placera partiets attityd som möjligen till reformen, kanske det kan bli aktuellt vid en separat genomgång av grundlagarna senare". Vpk förklarar "vi är i princip för men där måste jag återkomma och kontakta mina kolleger, det är sommar nu men jag hoppas jag får tag på någon från partiledningen". Några dagar senare avslöjar vpk-riksdagsledamoten att partiet är för reformen.

S-regeringen lämnar 1987 inget förslag om reformen, bara vpk är för den.

3. Förbjud hets emot homosexuella.


Ja:
Möjligen: s, mp, vpk
Nej.  m, c, fp, kds

Sedan 1948 är det förbjudet att hets mot människor p.g.a. etnicitet och religion, sedan 1980 finns det ett explicit förbud även emot hets mot "invandrare", det röstades igenom av en enig riksdag. Homosexutredningen har lämnat förslag om att även homosexuella ska få skydd av lagen. Socialdemokraterna kommenterar "vi har noterat att Homosexutredningen lämnat förslagen och bereder nu ärendet i regeringskansliet, vi kan inte meddela idag om vi kommer stödja just den delen". Vpk kan inte avslöja om det verkligen är partiets attityd att förbjuda hets emot homosexuella "det är tydligt att det finns våld och hat emot homosexuella och det är givetvis inte acceptabelt, vi är en del i partiet som är positiva till det här men jag jag vet flera andra i partiet som är tveksamma, det här måste först diskuteras internt". Miljöpartiet meddelar att de inte tagit ställning inom sexualpolitiken "men vi är givetvis emot hets". Kds är tydligt emot "ingen ska givetvis hetsa emot någon grupp, men en präst måste få berätta vad han tycker om olika livsstilar, det vore ju absurt annars, då har vi ingen religionsfrihet". Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet förklarar också att de är "emot hets" men att om reformen genomförs kan det bli en konflikt mellan homosexuella och kristna samfund och att det kan försämra homosexuellas situation.

S-regeringen lämnar 1987 inget förslag om reformen, bara vpk är för den.


4. Människor som blir förföljda för att de är homosexuella ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen.

Ja:  fp, vpk, mp
Möjligen: s, c, kds,
Nej.  m

I Homosexutredningen har ledamöterna föreslagit det, förutom m-ledamoten som är emot. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet börjar med att förklara "vårt parti vill att fler förföljda människor ska få stanna här generellt och det gäller också homosexuella flyktingar, folk ska inte skickas tillbaka till länder som Iran". När det gäller just det konkreta förslaget om definitionen av konventionsflyktingar avslöjar vpk att de är för. Fp och mp är osäkra, "det här har vi inte diskuterat i detalj i partiet" och vill konsultera partikolleger men efter det blir det dock ungefär samma kommentar från båda partierna "du kan placera vårt partis attityd som att vara för reformen". Socialdemokraterna kommenterar "vi har noterat att Homosexutredningen lämnat förslagen och bereder nu ärendet i regeringskansliet, vi kan inte meddela idag om vi kommer stödja just den delen, att Sverige på egen hand ska ändra vilka som ska definieras som flyktingar enligt Genevekonventionen tycker vi dock är problematiskt". Det senare argumentet används också från m, c och kds.

S-regeringen lämnar 1987 inget förslag om reformen, bara fp, vpk och faktiskt även kds enda ledamot Alf Svensson (invald eftersom c och kds hade en valkartell i riksdagsvalet 1985). När kds återkommer till riksdagen 1991 motsätter de sig dock reformen precis som de flesta andra partier då.


Reformer som redan är genomförda.

1. Att tillåta homosexuella relationer (infördes 1944).

Ja:  s, m, c, fp, vpk, mp, kds
Möjligen:
Nej. 

Bengt resonerar inte om det här med de flesta partier eftersom det är så självklart att de är för. Han vänder sig bara till de två mest homonegativa partierna, m och kds. En riksdagsledamot från m kommenterar "givetvis, det vore ju absurt om folk inte får ha sex i sina privata hem om det är vuxna som gör det frivilligt, det är en privatsak, vi har en del homosexuella i vårt parti och en förening som heter Gaymoderaterna, folk får leva som de vill men vi värnar familjen, man, kvinna och barn". Ombudsmannen från kds kansli kommenterar. "Vi tror inte att fängelse är något bra när det gäller vuxna människor som har sex, sedan kvittar det om det är homosex eller utomäktenskapliga förbindelser mellan en man och en kvinna. Men våra värderingar är hämtade från Bibeln, jag vet att det idag bland vissa är omodernt att hänvisa till den boken men det handlar om kristen kultur som påverkat Sverige. Homosexuella får givetvis ha sex om de är vuxna precis som vi tillåter gifta personer att ägna sig åt sexuell otrohet eller 16-åringar att ha sex men det är verkligen inte säkert att det är det bästa för människan och det är inte något vi som politiker ska främja." Bengt reagerar över att de här extremt intoleranta attityderna finns i partiet kds, utåt brukar de sprida budskapet om att de värnar fred, miljö, barn etc.

2. Att åldersgränsen ska vara lika för homo- och heterorelationer, alltså 15 år (tidigare var den 18 år för homorelationer, 1978 likställdes åldersgränsen).

Ja:  s, m, c, fp, vpk, mp
Möjligen: kds
Nej. 

Alla eller nästan alla riksdagsledamöter från s, fp och vpk röstade för förslaget 1978, ca 80 % inom c och drygt hälften från m. S, c, fp, vpk och mp kommenterar om de 1984 stödjer reformen "självklart". M meddelar "det fanns blandade åsikter i vår riksdagsgrupp men vi är som parti för nuvarande åldersgräns och vill behålla den". Kds var 1978 emot att likställa åldersgränsen men driver inte att höja den för homorelationer till 18 år.

Bengt är anti-kommunist.

Bengt konstaterar att det bara är vpk som är tydligt homovänligt bland de sju partierna. Men han är också anti-kommunist. Han avskyr diktaturregimerna i Östeuropa, i synnerhet Sovjetunionen. Och vpk har där ofta dubbla budskap. Dels förklarar de att det är fel med "demokratiska inskränkningar i socialistiska länder i Östeuropa" (Demokratiska inskränkningar? Länderna är diktaturer!) å andra sidan har vpk nära förbindelser med diktaturpartierna och de utbyter vänliga hälsningstelegram inför sina respektive kongresser. Det här är alltså kommunistländer där det är totalförbjudet för homoföreningar att få finnas, där förföljelsen av bögar och lesbiska ofta är långt värre än i demokratiska Västeuropa. Värst är det i Sovjetunionen där homosexuella spärras in på mentalsjukhus, bara för att de har förmåga att älska folk av samma kön.

Men Bengt är också kritisk emot övriga partier som trots sin retorik i övrigt om "jämlikhet", "individens frihet" etc inte kan fixa en homovänlig politik. Det handlar inte om att homosar ska kunna ingå äktenskap, Bengt är själv tveksam till den reformen eftersom samhället nog inte är moget för det, utan om att det är sådant rabalder och tveksamhet att ens införa en sambolag för gruppen Eller att det ska vara så svårt att införa en lag som förbjuder arbetsgivare att avskeda eller vägra anställa folk för att de är homo? I Iran bedriver regimen en terror emot homosexuella. Säkert hundratals, kanske tusentals, homosexuella har senaste åren blivit avrättade där. Blir folk trots det utvisade dit om de söker asyl i Sverige? Tyvärr är det möjligt. Kanske homosar också blir avvisade till fascistdiktaturer (som Chile) i Latinamerika eller Sovjetunionen?

Mänskliga rättigheter respekteras ofta inte, hoppas det blir bättre om 30 år, resonerar Bengt, 18 år.

Det här var alltså den sista delen i den fiktiva berättelsen om 1984. Citaten från politiker är påhittade men jag har forskat noga om hur partierna resonerade på 1980-talet om "homopolitiken".

3 kommentarer:

 1. Fram till valet har du antagligen bättre saker för dig, men någon gång tycker jag att du borde ägna dig åt lite science fiction: Gör en liknande genomgång för 2044, vilka frågor du tror kommer diskuteras då och vilka partier som har vilka åsikter.

  Antingen kommer 90% bli helt fel, liksom den mesta futurismen, men det kan väl vara roligt att jämföra med verkligheten på ålderns höst?

  Bara en idé! Tack så mycket för ditt arbete, uppskattar det verkligen!

  SvaraRadera
 2. Tack för berömmet.

  Men jag har redan redovisat mitt förslag för 2044.:-)

  http://bengtheld.blogspot.se/2014/08/aktenskapet-ar-en-borgerlig-institution.html

  SvaraRadera
 3. Jag syftade i min förra kommentar på att jag i kommentarsdebatten efter en tidigare bloggpost berättade om hur samhällslagarna kan vara 2044.

  Men du kanske menade jag skulle göra en bloggpost-serie precis som om 1984.

  För mig känns det inte intressant eftersom det bara blir spekulationer om möjliga sakdebatter. Vi vet inte ens vilka partier som finns av betydelse om 30 år.

  Att jag tyckte det var spännande att göra bloggpost-serien om 1984 var att jag forskat mycket om "homopolitiken" på 1970- och 1980-talen. Det blev en kombination av faktiskt historia och fiktiva citat.  SvaraRadera