tisdag 12 augusti 2014

Röd-gröna ense om att starta utredning om att införa ett tredje kön.


Socialdemokraterna ordförande Stefan Löfven förklarade i samband med RFSL:s partiledardebatt vid Stockholm pride att han är för att utreda om Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön eller inte. Jag kommenterade det här på bloggen förra veckan men att jag för säkerhets skull hade mailat s om det var partiets officiella åsikt. Socialdemokraterna HBT-politiske talesperson Jonas Gunnarsson har bekräftat att det är så. Därmed är alla röd-gröna partier för en sådan utredning och på den borgerliga sidan även Folkpartiet.

Bland riksdagspartierna är Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att tillåta personer tillhöra ett tredje juridiskt kön, Socialdemokraterna och Folkpartiets attityd är "möjligen" medan Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är emot reformen. Det finns dock en betydande minoritet inom c som är positiv till införande av ett tredje juridiskt kön.

Alliansen vs Röd-gröna.

Låt oss därför granska vilka HBTQ-politiska reformer som Alliansen (m, fp, c, och kd) och röd-gröna partierna (s, mp, v och fi, de är inget formellt block men har allihop förklarat att de föredrar Löfven hellre än Moderaternas ordförande Fredrik Reinfeldt som statsminister). Jag har tidigare gjort en sammanställning av vilka reformer "blocken" är ense om i sak, här handlat det om de är ense om att utreda dem.

Queer definierar jag här som reformer inom familjepolitiken som inte utgår från en norm av gifta olikkönade par samt även informationsplikten för hiv-positiva.

Utredningar om de här förslagen har redan lämnat rapporter eller ska göra det närmaste åren.

Att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.
Att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen.
Att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten.
Att fastställa nuvarande praxis i namnlagen att personer från 12 år (för 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande) får välja könskonträra namn.
Att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap.
Att tillåta embryodonationer.
Att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.
Att ogifta par ska få möjlighet att adoptera.
Att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp, straffskärpningsparagrafen vid hatbrott, brottsbalkens lagar emot diskriminering och förolämpning.

Utredningar som alla röd-gröna partier är ense om att starta, men däremot inte alla borgerliga partier.

Att införa ett tredje juridiskt kön.
Att tillåta barn att få fler än två vårdnadshavare.
Att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

Utredning det är otydligt om alla röd-gröna partier är ense om att starta, däremot tydligt att alla borgerliga partier inte är ense om det.

Att förenkla för ogifta pappor (där parterna är ense om att han är pappan) att lättare få sitt faderskap juridiskt erkänt.

Utredningar som varken alla röd-gröna eller alla borgerliga partier är ense om att starta.

Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Att män lättare ska kunna få eventuellt faderskap till ett barn prövat även om mamman till barnet är emot en sådan prövning.

Notera igen att de här utredningarna inte alltid måste leda till att riksdagen genomför nya reformer. Inte heller har s, mp och v (och eventuellt fi)  gemensamt lovat när de ska starta nya utredningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar