torsdag 28 augusti 2014

Sd försöker få en HBT-vänlig fasad.


För första gången har Sverigedemokraterna positiva formuleringar om HBT-rättigheter i ett valmanifest. Men även kritik emot genuspedagogik och försvar av folk som följer traditionella könsroller.
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sin funktionsnedsättning. Ett Sverige där det finns utrymme för den som vill bryta mot traditionella könsmönster och där vi samtidigt inte skam- och skuldbelägger den som vill leva i enlighet med ett sådant mönster. Ett Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval utan istället försöker stötta medborgarna i de val de gjort och i den situation där de befinner sig.... En indragning av det skattefinansierade stödet till de former av genuspedagogik som strävar efter att förändra alla barn och ungdomars beteende och könsidentitet snarare än att bara hjälpa och öka förståelsen för de individer som vill och behöver bryta mot traditionella könsmönster. Ett ökat stöd till landets kvinnojourer, inrättande av särskilda jourer för hedersvåldets offer samt tillsättandet av en utredning kring behovet av särskilda jourer även för andra grupper såsom HBT-personer och män.... En översyn av föräldrabalken i syfte att göra lagstiftningen rörande vårdnaden av barn mer könsneutral och mindre diskriminerande mot män.... En högre grad av direktstyrning av det svenska bidraget till FN-systemet med syftet att stärka barnperspektivet, öka stödet till flyktinghjälp i närområdet och till förföljda kristna, kvinnor och HBT-personer i världen samt att mer effektivt bekämpa miljöförstöring i de fattigaste utvecklingsländerna.
Sd försöker bli ett "seriöst" parti.

Om man ska sammanfatta sd:s nya valmanifest i sin helhet blir det att de hårt anstränger sig för att betraktas som ett "seriöst" parti. Den främlingsfientliga och islamofoba retoriken har i princip plockats bort och även den skräniga kritiken emot "etablissemanget". Nu försöker de göra sig till ett socialkonservativt parti. Ungefär som kd + nationalism. "Sverige är egentligen bra idag men kan bli ännu bättre" är ett återkommande tema. Alla som känner till sd:s politik förstår att det här delvis bara är en fasad utåt. Inne i partiet, även i dess ledning, frodas främlingsfientlighet, islamofobi, HBT-negativa attityder, skränig nationalism etc.

Samtidigt bör man nog inte helt avvisa att det faktiskt skett en försiktig förändring de senaste åren i partiet. Att sd nu ger stöd åt jourer för HBT-personer och delvis HBT-rättigheter internationellt är välkommet. Dock är det värt att konstatera att av Sverige 10 största partier är 9 tydligt för en HBT-konvention i FN - bara Sverigedemokraterna tvekar. 9 av 10 partier är för att transpersoner bör få skydd av lagen om hets emot folkgrupp - bara sd tvekar. Ska Sverigedemokraterna få någon som helst trovärdighet i de här debatterna måste de bli positiva till konkreta reformer.

Ännu för att avskaffa jämlika lagar om adoptioner och inseminationer.

Att partiet vill göra lagar om vårdnad av barn mer könsneutrala är bra men det fascinerande är att när sd diskuterar könsneutralitet är det oftast reformer som handlar om diskriminering av främst heterosexuella män. Sd:s vurm för könsneutralitet har sällan synts i HBT-debatter. Ännu är partiet för att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som sd är för) och avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sd var tydligt emot en könsneutral äktenskapslag även om de efteråt accepterat reformen.

När det gäller att de är emot att "staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval" blir hyckleriet lika tydligt. Sd är ännu (som ensamt riksdagsparti) principiellt emot avskaffandet av tvångssteriliseringar av transsexuella - även om de idag accepterat reformen. Deras kritik emot genuspedagogik är populistisk och okunnig. Det handlar om att barn fritt ska få vara just vilka de är - utan att påverkas av traditionella snäva könsroller.

Sd vill avskaffa alla statsbidrag emot HBT-fientlighet.

Sverigedemokraterna är också (återigen som ensamt riksdagsparti) för att avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO) och vill istället att folk som är diskriminerade ska vara tvungna att med egna pengar driva ärenden i civilrättsliga mål. Sd vill (återigen som ensamt riksdagsparti) avskaffa alla statsbidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet.

Ska man vara positiv är sd:s valmanifest ett tecken på en förändringsprocess när det gäller partiets HBT-politik. Om man är mer kritisk (och kanske också realistisk) så försöker de nu desperat låtsas att de är HBT-vänliga (eftersom de vet att en betydande majoritet av svenska folket är positiva till HBT-rättigheter) trots att de i verkligheten är riksdagens mest HBT-negativa parti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar