fredag 1 augusti 2014

Rödgröna vs Alliansen. Löfven kan lova 2 fler reformer än Reinfeldt.


Partiledardebatten vid Stockholm pride är förmodligen precis klar. Jag har kollat med RFSL om de skulle sända den på internet men det gjorde de inte.

Oavsett vilket tror jag en del av er söker hitta information här. Bloggen Helds HBT-nyheter vinklar aldrig nyheter åt något visst parti eller "block" utan redovisar vad partierna tycker. Och jag kontaktar partiernas företrädare.

I valet i höst är det två statsministerkandidater, Fredrik Reinfeldt (m) eller Stefan Löfven (s). Det vore en ordentlig sensation om någon annan än någon av dem skulle leda regeringen efter höstens val. Låt oss då granska Alliansen vs Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ (om de skulle komma in i riksdagen). Samtliga dessa partier har förklarat vilken de föredrar som statsminister om valet är mellan Reinfeldt och Löfven (bilden).

HBT-reformer som de röd-gröna är ense om att vilja genomföra men som Alliansen inte är ense om.

1. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par.
2. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder)
3. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. 

HBT-reformer som båda "blocken" är ense om att vilja genomföra.

1. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
2. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
4. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
5. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

HBT-reformer som båda "blocken" är oense om.

1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön. 
2. Sänk (eller avskaffa) nuvarande 18-årsgräns  för att få byta kön juridiskt.
3. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Det är bra att röd-gröna är ense om att jobba för att samkönade svenska äktenskap ska bli juridiskt erkända i hela unionen. Tyvärr tror jag dock att den reformen inte kommer genomföras inom EU 2014-2018 (det hindrar dock inte att svenska regeringen kan lobba för det).

Alltså återstår 2 skarpa reformer.

Löfven-laget är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen samt att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Där kan inte Reinfeldt-laget leverera samma enighet.

Skillnaderna mellan blocken är inte betydande men de finns. Givetvis väljer HBTQ-personer sitt parti utifrån många variabler, man är löntagare, företagare, skattebetalare, hyresgäst, storstadsbo, glesbygdsbo, ung, gammal, funktionshindrad, etnisk svensk, invandrare, man, kvinna, skattebetalare, svensk medborgare, EU-federalist, EU-skeptiker etc.

Men om vi jämför blocken kvarstår de här två reformerna där det blir olika utfall utifrån vilket "block som vinner. Sedan får folk värdera den infon i relation till de många andra sakpolitiska områden de tycker är viktiga.


Uppdatering 1.

Artiklar i media och HBT och Stockholm pride.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar