fredag 1 augusti 2014

Alliansen lämnar bra förslag om nytt HBT-projekt - men trixar med historien.


Samtliga fyra borgerliga partiledare har idag i Svenska dagbladet en debattartikel som helt handlar om HBT-politik. Vad jag vet är det första gången någonsin. De berättar vilka HBT-vänliga lagar som genomförts senaste decennierna.
De senaste decennierna har positionerna när det gäller hbt-personers rättigheter flyttats fram. Stora lagstiftningsändringar har skett. Partnerskap och äktenskap mellan samkönade par har blivit verklighet, liksom rätten att få prövas som adoptivföräldrar. Alliansregeringen har stärkt diskrimineringslagstiftningen och skyddet mot diskriminering i grundlagen har utvidgats till att omfatta sexuell läggning. Vi har gjort äktenskapsbalken, och andra författningar som angår makar, könsneutrala. Förra året avskaffade vi steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet, ett krav som inte var värdigt ett rättssamhälle. Vi gör också satsningar för att bekämpa våld i samkönade relationer och för att bekämpa hatbrott. Regeringen har dessutom presenterat den första samlade strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under åren 2014–2016 avsätter vi 21 miljoner kronor. Med strategin lägger vi grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Och nu vill vi också att transpersoner ska omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp och hatbrott.
Beskrivningen är i sak rätt. Men seriöst, tror Alliansens partiledare att folk glömt vad som hände före 2010?

Moderaterna, Centerpartiet (c bytte dock åsikt några veckor efter riksdagsbeslutet och blev för reformen) och Kristdemokraterna var emot införandet av partnerskapslagen i mitten av 1990-talet. För Kristdemokraterna var det så viktigt att försöka stoppa reformen att de förklarade att partiet skulle lämna regeringen om den lämnade en proposition (regeringsförslag) om en partnerskapslag. Istället blev det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet som i riksdagen stödde införandet av reformen (mp var för reformen men var inte med i riksdagen 1991-1994).

En könsneutral äktenskapslag infördes 2009. Men det var ingen proposition från den borgerliga regeringen som orsakade lagförändringen. Kd var emot reformen medan m, fp och c var för. Efter mycket diskussioner enades partierna till sist att riksdagen, återigen, skulle ansvara för att lämna ett förslag om en viktig homoreform.

När det gäller införandet av adoptionsmöjligheter var Kristdemokraterna helt emot det för samkönade par 2002 när riksdagen tog beslutet. Moderaterna var emot reformen förutom närståendeadoptioner. Idag har m accepterat den nuvarande jämlika lagen. Kd har blivit för närståendeadoptioner men är ännu principiellt emot övriga adoptionsmöjligheter för samkönade par, även om de accepterat nuvarande lag och inte vill avskaffa den.

Någon kanske hävdar det där är historia och det är delvis sant, men Alliansen försöker i sin artikel få det till att samtliga borgerliga partier varit positiva till varje reform när sanningen är att de varit synnerligen oense om flera av dem.
Vi vill att fler aktörer inom den offentliga sektorn ska vidta utbildningsinsatser som syftar till att öka hbt-kompetensen. Vi ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att öka hbt-kompetensen genom en satsning som riktar sig till kommuner och landsting. Under 2015 och 2016 kommer kommuner och landsting ges möjlighet att ansöka om bidrag till projekt, till exempel olika utbildningsinsatser, som främjar hbt-personers lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna är nödvändiga för att motverka fördomar och diskriminering och för att främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare. Det finns en klar förbättringspotential inom landets kommuner och landsting avseende hbt-kompetensen och genom uppdraget till Socialstyrelsen är vår förhoppning att arbetet nu kan ta fart.
Det är välkommet att Alliansen gör den här satsningen. Många kommuner och regioner-landsting har en ansträngd ekonomi och HBT-utbildningar kanske inte alltid blir bland de främsta prioriteringarna då. Med det här förslaget från den borgerliga regeringen kommer de i alla fall inte kunna skylla på ekonomin om de inte genomför utbildningsinsatser.

Det jag saknar i debattartikeln är att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en gedigen kartläggning av äldre HBTQ-personers situation. Flera rapporter har gjorts om unga HBTQ-personer och det är bra, men ännu saknas ordentlig forskning om äldre inom gruppen.


Uppdatering 1.

Fp blir för altruistiskt surrogatmödraskap.

Folkpartiet avslöjar idag på sin hemsida att de nu tydligt tar ställning för att tillåta surrogatmödraskap om det är altruistiskt (bara omkostnader blir betalda) och inte kommersiellt. Centerpartiet och Piratpartiet har sedan tidigare tagit ställning för förslaget. Det är positivt att två partier nu är för  reformen. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ är emot medan övriga partier avvaktar utredningen som tillsatts om det.

Feministiskt initiativ kritiserar i en debattartikel i Svenska dagbladet Alliansen för att inte ha tillräckligt radikala förslag inom HBT-politiken. Fi vill bl.a. tillåta barn att ha fler än två vårdnadshavare och vill ge göra det lättare för HBTQ-flyktingar att få asyl.

Artiklar i media om HBT och Stockholm pride.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar