lördag 30 augusti 2014

Landsbygdspartiet saknar HBT-politik men styrelseledamot är för alla HBT-reformer..


Norrländska samlingspartiet startade 2009 och året därpå Landsbygdsdemokraterna. Partierna fick ca 1500 röster vardera i riksdagsvalet 2010. De gick 2013 ihop till Landsbygdspartiet oberoende. De är i princip "ett intresseparti för folk som bor i landsbygden".

Jag är själv Malmöbo idag (och är en "storstadsmänniska") men kommer från en by på Österlen i Skåne. Många HBT-personer har flyttat till större städer för att toleransen generellt är bättre jämfört med mindre orter. Dock vet jag också HBT-personer som trivs på landsbygden (och absolut inte vill flytta därifrån) och tycker att de lättare blir respekterade just för att de betraktas som en människa i nära sociala kontakter istället för i större orter där det blir mer anonymt (på gott och ont) Ska landsbygden bli livskraftig framåt, och locka till sig alla typer av människor, måste det finnas en respekt för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc.

Inget om HBT-rättigheter.

Tyvärr har Landsbygdspartiet inget som helst om HBT-reformer på sin hemsida, inte ens att de är emot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidenitet. Partisekreteraren Pia-Maria Johansson mailar bl.a. följande.
Måste konstatera att vi är ett alldeles för ungt parti för att ha diskuterat dessa frågor. En annan förklaring är att vi i första hand i partiet driver frågor ut ett ruraliseringsperspektiv - alltså en motsats till den urbanisering som sker idag. Vi ser frågorna ur ett landsbygdsperspektiv i förhållande till staden och den lilla staden i förhållande till den stora staden....
Vi är för en integration av människor i alla dess former för människor i utanförskap som innebär att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi stödjer därmed allmänna principer om alla människors lika rättigheter och värde oavsett kön och ras. Människor har i alla tider varit olika både till läggning och kynne, det är det som gör att vi får en mångfald. Att sätta etiketter på människor är på flera sätt att exkludera dem som kan skapa större motsättningar i Sverige än nödvändigt. Vi ser snarare mångfald som något som berikar ett samhälle. En människa “är vad den är” inuti skapad av sina egenskaper och erfarenheter- inte vad den är pga kön eller färg.
Diskriminering finns ännu.

Visst borde det vara så i ett idealt samhälle. Men som folk i Landsbygdspartiet säkert känner till har HBT-personer allvarligt blivit diskriminerande, i lagar och när det gäller attityder bland majoritetsbefolkningen, fram tills nyligen. En diskriminering som minskat men ännu finns kvar. Jag håller absolut inte med om att det är "kontraproduktivt" att berätta att HBT-personer finns och förtjänar respekt. Just för att vi senare ska nå ett samhälle där indelningen i grupper inte blir lika viktig. Pia-Maria Johansson mailar också följande.
Möjligtvis vår ställningstagande kring kulturarv kan ge vägledning hur vi ställer oss i frågan kring ett tredje juridiskt kön, men vi har som sagt inte tagit ställning.
Styrelseledamot är positiv till HBT-reformer.
Hon menar tydligen att införande av ett tredje juridiskt kön kanske är emot vårt kulturarv. Det håller jag inte med om. Visst ska vi vårda vårt kulturarv men varje kultur är också långsamt i utveckling. Patrik Persson från Landsbygdspartiet partistyrelse, har sedan också mailat. Han berättar att han i princip är för alla aktuella HBT-reformer. Han är också preliminärt positiv till att införa ett tredje juridiskt kön men vill få mer information innan han slutgiltigt tar ställning. Patrik Persson lämnar också några generella kommentarer.

Jag tar detta utan att inkludera mina styrelsekamrater. En anledning till detta är att jag verkar ha en lite annorlunda åsikt än vissa i styrelsen och just innan valet är det onödigt att så split över en fråga som slutligen måste klubbas av ett årsmöte. Min åsikt är att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter här i Sverige. Ingen ska vara exkluderad på grund av vad personen är oavsett om personen är svensk, arab, afrikansk, asiat, blond, svarthårig, homo, hetro, man, kvinna, trans, queer eller vad man månde vara. Detta är något jag kommer att arbeta för om vi kommer till riksdagen....

Jag vet att det nog låter som att jag går helt emot övriga i styrelsen men jag tror att förra svaret kom sig av att de flesta inte är insatta i dessa frågor och därför har svårt att se behovet som finns av klara och tydliga svar. Vi har inte tagit ställning på partinivå till någon av dessa frågor ännu eftersom mycket av vårt arbete har legat på att få ihop organisationen. 
Jag rekommenderar inte folk att rösta på ett parti som inte har tagit ställning för någon HBT-reform. Men om det finns några av er som kommer göra det finns möjligheten att kryssa Patrik Persson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar