måndag 18 augusti 2014

Fi vill avskaffa äktenskapslagen.Det här är andra delen i min granskning av partiernas valmanifest inför riksdagsvalet. I Feministiskt initiativs valplattform finns flera delar som handlar om HBTQ-rättigheter, dock är det sådant som partiet är för sedan tidigare.
Jämlikhet är också att slippa våld, att älska vem du vill, se ut hur du vill och tro på vad du vill utan att utsättas för hot och diskriminering.... Mäns våld mot kvinnor, andra män och hbtq-personer finns i alla samhällsklasser.... Med fascism och nationalism följer alltid inskränkningar av kvinnors och hbtq-personers rättigheter.... Hbtq-personer diskrimineras och utsätts för hatbrott.... Tillsammans med feminister i andra partier ska vi driva en politik för jämlikhet och människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, könsidentitet eller religiösa övertygelse.... Normkritisk pedagogik ska genomsyra all undervisning i både förskola, skola och fritids. Rasism, sexism och diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar och hbtq-personer ska mötas och förebyggas med kunskap och konkret politik. I detta har skolan en central roll.... Sexuella trakasserier, tvång och sexuellt våld drabbar främst unga kvinnor och hbtq-personer.... instifta en ny samlevnadsbalk för alla slags familjer.
Feministiskt initiativ är för att avskaffa nuvarande äktenskapslag och ersätta den med en antalsneutral samlevnadslag. Jag själv vill behålla äktenskapslagen (för två personer) men är positiv till att utreda någon typ av antalsneutral samlevnadslag som komplement. Orsaken till att jag tycker äktenskapslagen ska vara kvar är därför att många faktiskt vill ingå officiella äktenskap och bör få göra det eftersom det inte försämrar för andra. Idag finns även en sambolag som automatiskt gäller om två personer bor ihop i en stadigvarande kärleksrelation.

Det finns brister i nuvarande samlevnadslagar.

Däremot finns det alternativa familjetyper, som polyrelationer (fler än två har en kärleksrelation) men det kan också vara två eller flera kompisar eller släktingar som vill ha någon typ av juridisk ram. Om en sådan lag bör införas och vilka den i så fall ska inkludera bör noggrant utvärderas. I den delen håller jag med fi om att nuvarande samlevnadslagar har brister.

Det är sant att våld är vanligare bland män än bland kvinnor generellt i samhället. Dock finns det ett problem med fi:s kommentar. Både mäns och kvinnors våld i nära relationer är vanligt enligt den forskning som finns, även om mäns våld ofta är grövre. RFSL gjorde en rapport om våld i nära relationer för några år sedan, den visade att problemet var nästan lika vanligt bland kvinnliga som manliga samkönade par.

Ultra-nationalistiska partier oftast HBTQ-negativa.

När det gäller nationalism så måste det inte leda till inskränkningar av HBTQ-personers rättigheter (däremot av fascism). Men (ultra-) nationalism gör det i praktiken nästan alltid. I land efter land - både i och utanför Europa - är det oftast ultra-nationalistiska (och religiösa) partier som är mest negativa till HBTQ-rättigheter.

Positivt är att Feministiskt initiativ, precis som Piratpartiet, prioriterar HBTQ-rättigheter i sina respektive valmanifest.

Jag kommer närmaste veckorna "recensera" riksdagspartiernas valmanifest.

När jag granskar den typen av dokument fokuserar jag på HBTQ-relaterade delar och tar inte ställning här på bloggen till vad partierna vill inom den ekonomiska politiken etc.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar