fredag 1 augusti 2014

Israels bombningar av Gaza och de allierades bombningar av Dresden.Jag har här på bloggen undvikit att kommentera Israel-Palestina-konflikten närmare. Visst markerade jag förra helgen emot att klubben Wonk kritiserades för att de fixat en fest, We are Tel aviv, i samband med Stockholm pride Men konflikten har inte direkt med HBTQ-rättigheter att göra.

Däremot indirekt. Israel är det enda landet i Mellanöstern som är HBTQ-vänligt och tillåter gayparader. Enda landet där jämställdhet mellan män och kvinnor är en officiell policy, enda landet där det finns oberoende domstolar och en fullständig yttrande- och religionsfrihet. Där journalister inte riskerar att hamna i fängelse för att de kritiserar regeringen. Araber-palestinier i "det egentliga Israel" (inom 1967 års gränser) har medborgerliga rättigheter, en del av dem är ledamöter i Israels parlament, andra är framgångsrika företagare. Det finns inget "apartheidsystem" i det egentliga Israel. Sedan begår Israel brott emot mänskliga rättigheter på Västbanken och Gaza men samtliga andra länder i regionen är långt värre i sitt förtryck av HBTQ-personer, kvinnor, kristna, judar och muslimer som inte har "rätt" inriktning.

HBTQ-palestinier tvingas ibland fly från Västbanken till Tel Aviv.

Hamas är ett judehatande, homohatande, kvinnohatande parti som på sikt vill införa samma diktatursystem som i Iran. De är den främsta orsaken till nuvarande konflikt. Oavsett vad en del vänsterfolk i Sverige framför. Al Fatah, PLO, är också homofoba, många HBTQ-palestinier tvingas fly från Västbanken till Tel Aviv i Israel.

Då skulle vi väl kunna lämna debatten. Israel är "the good guys" som alltid gör rätt medan palestinier är "the bad guys". Fascinerande är det en del i den svenska debatten som hävdar just det. Allt Israel gör är ok så länge Hamas finns. Intressant nog har den Israel-vänliga tidningen Expressen en ledarartikel som kritiserar landet.
När Israel på grund av Hamas existens avsäger sig allt moraliskt ansvar för barn som faller för dess kulor öppnar de för nästan vilka grymheter som helst. För att Israel, som många israeler nu hoppas, ska kunna röka ut Hamas från dess underjordiska hålor skulle armén i princip behöva jämna hela Gaza med marken. Skulle det i så fall fortfarande vara Hamas fel om 1000 barn dog? 10 000? Hur många dödsoffer krävs för att Israel ska bli moraliskt ansvarigt för den strategi som går ut på att hantera konflikten med militär överlägsenhet utan att göra det minsta för att försöka lösa den?
Att jämföra Israel med nazi-Tysklane är faktiskt stötande.

En del obildade människor på vänsterkanten hävdar att Israel bör jämföras med nazi-Tysklands behandling av judar i början av 1940-talet. Det är historielöst och faktiskt stötande. Nazistregimen hade som mål att utrota varje jude, "judens brott var att ha blivit född" som den liberale skribenten Per T Ohlsson kommenterade i en krönika i Sydsvenska dagbladet. Hade Israel med sin militära övermakt velat döda så många palestinier som möjligt hade dödssiffran kunnat vara över en miljon människor.

Trots det finns det en relevant jämförelse till andra världskriget men något annorlunda. Israel bör (delvis, jämförelsen haltar något) jämföras med de allierade (främst USA och Storbritannien) i dess kamp emot fascisterna i Tyskland. Precis som fascisterna i Hamas idag bekämpas. Vid andra världskriget mördade fascistregimer och kommunistdiktaturen Sovjetunionen skoningslöst även massor av civila. När Röda armén nådde Berlin våldtogs hundratusentals kvinnor, det kvittade om de varit för eller emot nazistregimen. De allierade hade generellt en bättre krigsmoral.

Dresdenbombningarna var en skamfläck.

Men det fanns ett undantag. Bombningarna av Dresden våren 1945. Den nazistiska regimen höll på att falla ihop och det fanns absolut inga orsaker att överösa Dresdens civilbefolkning med bomber. Vittnesmål som överlevde har berättat att det blev ett "inferno". Eldkaskader runt hela centrala delen av staden. Vissa försökte skydda sig genom att kasta sig i stora behållare med vatten men koktes levande. De flesta dog plågsamt genom att allt syre tog slut i inre delen av staden. Inom en timme dog mellan 40 000 och 140 000 människor.

Vi ska vara tacksamma att USA och Storbritannien har vunnit kriget emot fascist- och kommunistdiktaturer. Men Dresden-bombningarna var en skamfläck. Bombningarna av Gaza har inte varit lika systematiska och brutala som de i Dresden. Men även där har många civila oskyldiga dödats.

Även om man står på "rätt sida" som de allierade gjorde i andra världskriget eller Israel idag får man inte bete sig hur som helst vid bombningar.


Uppdatering 1.

Artiklar i media om HBT och Stockholm pride.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar