måndag 18 augusti 2014

Var det acceptabelt att "tårta" Göran Hägglund?

Kristdemokraterna har idag publicerat sitt valmanifest. Ikväll blev sedan partiets ordförande Göran Hägglund "tårtad" av en ung man iklädd en jacka från kdu, deras ungdomsförbund. En vänsterextrem grupp hävdar att de är ansvariga för "tårtningen" och motiverar attacken med att kd är ett homofobt parti (för övrigt ogillar gruppen tydligen liberaler också). Egentligen är det tre saker som bör redas ut.

1. Är Kristdemokraterna ett homofientligt parti?
2. Om det är så, är det acceptabelt att "tårta" honom?
3. Finns det något HBTQ-politiskt innehåll i partiets valmanifest?

Inte harmlöst att "tårta".

Om vi börjar med det enklaste. Det är givetvis inte ok att "tårta" en politiker. I en demokrati är det argument och spridande av kunskap som är arbetsmetoderna, inte våld. Och det kvittar om ett parti eller en politiker är intolerant, rasistisk, HBT-fientlig, sexistisk - eller vänsterextremist. Handlar det om folk som är för Sverige ska bli en kommunist- islamist- eller fascistdiktatur är det SÄPO:s ansvar att hålla koll på dem.

En tårtning kan tyckas vara oskyldig, närmast harmlös, men det är fel. Dels är det en allvarlig kränkning av en annan människa som för en stund kan bli ordentligt rädd innan hen vet vad som händer. Men vi bor också i ett land där en statsminister och en utrikesminister har blivit mördade. Det är i det perspektivet som tårtningar av politiker bör betraktas. På sikt är även risken att det blir färre kontakter mellan politiker och medborgare när säkerhetsresonemang prioriteras.

Kristdemokraterna är emot nuvarande jämlika lagar.

Fram till slutet av 1990-talet var kd ett tydligt homofientligt parti. Därefter har de successivt blivit mindre extrema. Men de har varit emot nästan alla gånger riksdagen beslutat om reformer för samkönade par. Ännu idag är Kristdemokraterna principiellt negativa till att samkönade par ska få adoptera (förutom närståendeadoptioner som de är för) och att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker. Även om kd i våras meddelade att de inte längre vill avskaffa de två reformerna. Partiets attityd är allvarligt diskriminerande eftersom all forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Samtliga svenska barnrättsorganisationer är för nuvarande jämlika lagar.

Kd är emot nuvarande könsneutrala äktenskapslag eftersom de inte tycker att samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap. Kd är också negativa till att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion (att lesbiska par ska behandlas som olikkönade par efter inseminationer när det gäller avgörande av juridiskt föräldraskap).

För första gången har kd med homorättigheter i valmanifest.

Idag publicerade alltså partiet sitt valmanifest.  Jag har granskat den typen av dokument från kd inför valen till riksdagen och EU-parlamentet senaste 10 åren. Och det är första gången de har med något positivt om homorättigheter (inför riksdagsvalet 2006 fanns det med att de var emot en könsneutral äktenskapslag, i övrigt har HBT-rättigheter varit frånvarande)
Våra behov, möjligheter och livsbetingelser måste mätas efter de unika människor vi är, inte som representanter för kön, läggning, ursprung eller funktionsnedsättning. Att vi människor är unika innebär också att varje människa gör olika val i livet, och dessa val måste respekteras.... Sverige ska fortsätta att stå upp för och ha en generös flyktingpolitik och vara en fristad för människor på flykt undan krig och förföljelse, exempelvis på grund av tro, övertygelse eller sexualitet. Vi vill inrätta en inspektion för migrationsfrågor för att följa upp att arbetsmetoder, rutiner, förkunskaper och samarbete mellan olika aktörer ger varje asylsökande den rättssäkra prövning man enligt lag har rätt till.
Förutom en generell kommentar om "läggning" är fokus när det gäller homorättigheter situationen för flyktingar.

Det är ett för starkt ord att kalla kd för homofientligt men däremot är det ännu ett homonegativt parti.


Uppdatering 1.


Vänsterextrem logik.

En vänsterextrem grupp, Fag army (de finns på Facebook), hävdar att de är ansvariga för tårtattacken. När jag googlat runt har det främst varit två saker, tidigare tvångssteriliseringar av transsexuella och avvisning av HBTQ-flyktingar, som de är kritiska emot när det gäller kd:s HBTQ-politik.

Att partiet fördröjde avskaffandet av tvångssteriliseringar av transsexuella förtjänar partiet kritik för men kd är sedan 2013 för att det inte ska finnas ett sterilitetskrav för juridiska könsbyten. Partiet är nu också för att transsexuella före juridiska könsbyten ska kunna spara könsceller (sperma och äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

När det gäller HBTQ-flyktingar är det främst Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som driver på inom Alliansen för en mer generös och rättssäker tillämpning.

Motivet till de vänsterextrema attackerna på Hägglund är alltså reformer inom HBTQ-politiken där kd idag faktiskt är HBTQ-vänliga.

Men logik är väl inte extremisters bästa sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar