lördag 23 augusti 2014

Pensionärspartiet Spi-välfärden lämnar sin tidigare HBT-vänliga politikSpi (Sveriges pensionärers intresseparti) har länge varit ett av de partier utanför riksdagen som fått bäst resultat. 1998 fick de ca 1 % av rösterna men sedan har resultatet dalat ner till 0,2 % i riksdagsvalet 2010.

Partiet har aldrig haft något skriftligt dokument om sina HBT-politiska attityder. Däremot förklarade folk från partiledningen 2010 att Spi var för alla aktuella HBT-reformer det året och även officiellt emot heteronormen. 2013 fick de en ny riksstyrelse, vad jag vet är alla där etniskt svenska heterosexuella män (spi har tidigare haft en "könsblandad" styrelse). Jag kontaktade partiet i våras och dess ordförande Göran Dandelo.
Ställer du Göran upp på de HBT-reformer jag kommenterat som syftar till att få bort diskriminerande lagar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner? Och gör ditt parti det?
Till min förvåning blev det en motfråga från Dandelo istället för något svar.
Intressant det här. Hur ställer du dig till att inkludera åldersdiskriminering i din agenda?
Jag mailade.
Hur skulle det vara om du besvarade mina frågor innan du börjar med motfrågor? Du är ordförande för ett parti som kandiderar i riksdagsvalet och och ni vill få mandat att rösta i politiska församlingar.
Inget om HBT inom Spi:s familjepolitik.

Men något besked lämnade inte partiet. Vill förtydliga för övrigt att jag både här på bloggen och i insändare i skånska tidningar tagit upp just diskriminering p.g.a. ålder. Granskar man den familjepolitiska delen av Spi-välfärdens valplattform finns det ingenting, varken positivt eller negativt, om HBT-rättigheter.

Spi har länge varit för en mer restriktiv flyktingpolitik. Jag står själv för den migrationspolitik som bedrivs idag, Europas mest generösa, men det är givetvis en legitim åsikt att vilja att färre ska få asyl. Folk måste inte vara främlingsfientliga för den skull även om en del är det. Det jag dock tycker är problematiskt är att Spi nu lämnar den värdiga ton de haft i debatten hittills när det gäller flyktingpolitiken. Från den migrationspolitiska delen av deras valplattform.
För vårt parti är det oacceptabelt att se hur det nästan finns en politisk enighet för att exportera den svenska välfärden. Och att det är pensionärerna som ska betala.... Endast om synnerliga skäl föreligger ska permanenta uppehållstillstånd (PUT) meddelas. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) bör vara huvudregel.... Det är en vacker tanke att vi ska hjälpa alla, men vem ska då hjälpa oss?
Invandrare betraktas bara som problem.

Att kritisera att "svensk välfärd exporteras" genom en generös flyktingpolitik (som om invandrare som får asyl i Sverige inte ska kunna betraktas som svenskar utan som importprodukter) eller retoriken om att "vi inte kan hjälpa alla" (av de som söker asyl i Sverige är det ca 40 % som i sista instans får stanna, övriga får besked om avvisning) är inget annat än högerpopulism. Och är det vettigt att människor som fått asyl bara ska få det tillfälligt? Gynnar det människors motivation att bli integrerade här?

Spi har gjort sitt val. HBT-politiska reformer ska inte vara en del av deras politik, däremot att framställa invandrare som bara problem. Visst kostar invandringspolitiken pengar på kort sikt, det bör inte förnekas. Men ca 700 000 invandrare går en vanlig dag till jobbet. Utan deras insatser skulle sjukvården, äldreomsorgen, apoteken och kollektivtrafiken braka ihop. Och det om något skulle drabba många pensionärer.


Uppdatering 1.

Göran Dandelo, partiets ordförande, har skickat ett mail med kommentarer till min bloggpost.

I den del av vårt program som handlar om diskriminering avser vi att, förutom åldersdiskrimineringen även ta upp HBTQ-frågorna. Bengt Held, du fokuserar enbart på HBTQ och blev mäkta upprörd när jag frågade om hur du ställde dig till den strukturella diskriminering som våra äldre i Sverige utsätts för. Det är helt upp till dig att beskrivna vår politik som du önskar. Jag förstår inte riktigt kopplingen till vår migrationspolitik. Fredrik Reinfeldt säger att vi måste öppna våra hjärtan. Men, det svenska samhället rullar på som vanligt, med lönehöjningar, arvodeshöjningar för politiker, handbollsarenor, simhallar, fotbollsarenor, med mera, med mera. Det är pensionärerna som får stå tillbaka, år efter år. Det är vi Bengt Held som skriver vårt program, ingen annan. Vi avser, som sagt, att lyfta HBTQ, men inte under hot.

Mina kommentarer blir.

1. Att hävda att jag "hotar" Spi blir helt befängt. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. Jag lobbar för att så många politiska partier som möjligt i Sverige ska ta tydlig ställning för HBT-reformer. Jag har skickat vänliga mail till Spi-välfärden som till andra partier om vad partiet tycker om konkreta HBT-reformer. Utan några besked från partiet.

2. Jag fokuserar på HBTQ-rättigheter och det har jag rätt att göra som bloggare, precis som andra bloggare har rätt att fokusera på kamp emot åldersdiskriminering. Det du inte tycks förstå är att det är en skillnad mellan en bloggare och ett politiskt parti. Ett parti måste ha en politik för helheten.

Jag vill dock, igen, förtydliga att jag tydligt tagit ställning emot även andra typer av diskriminering här på bloggen. Här är några exempel.

HBT-kultur. LHBTQ-personer och åldrande. (recension av bok)

Från bloggposten Nominerar Barbro Westerholm som andre vice ordförande i fp.

".... Min poäng med den här bloggposten är dock att utmana den åldersnorm som finns i Folkpartiet och alla andra partier. 79-åringar som Barbro kan vara respekterade inom sina partier men kan de bli andre vice ordförande i ett parti? Jan Eliasson fick erfara det när han häromåret av många dömdes ut som ordförande för Socialdemokraterna. Han var för gammal. Strax därefter blev han utsedd till vice generalsekreterare i FN. Ett uppdrag som säkert de flesta bedömer som ännu mer krävande än att vara partiledare för Socialdemokraterna.
Givetvis kommer nu politiker i Folkpartiet berätta hur duktig Barbro är. Ingen kommer, är mitt tips, att invända offentligt mot min nominering av henne. Men jag vet hur det är i alla partier inofficiellt. Och nu vill jag förtydliga att det inte handlar om Barbro främst utan om äldre politiker generellt.
"Hen är 70+, kan vi välja en sådan människa till en partiledning" viskar någon ängsligt.
Men Ronald Reagan blev president i USA när han var 69 år och lämnade sin post 8 år senare. En 77-åring hade ansvar för världens mäktigaste land. Om det fungerade skulle väl en människa i samma ålder kunna bli typ andre vice ordförande i ett svenskt riksdagsparti. Konrad Adenauer var 73 år när han blev förste förbundskansler i dåvarande Västtyskland och lämnade posten när han var 87 år.
"Visst kan vi välja någon 70+ men hen blir ju inte yngre, tänk om hen dör".
Yes, politiker är dödliga som andra. Rätt slutsats men det gäller verkligen inte bara för de som är 70+. Om Folkpartiets ordförande Jan Björklund haft en sjukdom som gjort att risken för att han dör närmaste åren är betydligt högre än de flesta i hans ålder, hade det använts emot honom inofficiellt? Förmodligen inte. Poängen är att folk kan dö vilken ålder hen än är i. Det är just därför det finns ett system med ordförande, förste vice ordförande etc.
Politiker i Folkpartiet och alla andra partier bör rannsaka sin egen ageism. Syftet med den här bloggposten (som jag kommer att maila till alla fp-riksdagseledamöter) är inte främst att Barbro verkligen ska bli vice ordförande (även om det vore kul) utan rucka på folks värderingar.
Har partierna råd att kasta bort den erfarenhet som folk 70+ har?"
Regeringen bör tillsätta en utredning om äldre HBTQ-personer.

Livserfarenhet (krönika om åldrande)

Från bloggposten Inget avskaffande av tvångssteriliseringar 2011.

".... När det gäller lagar mot diskriminering är regeringens plan att i juni publicera propositionen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Att diskriminering p.g.a. ålder ska bli förbjudet inom alla samhällsområden (precis som det redan är för sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet etc) istället för som idag främst inom arbetsmarknaden. Det betyder att lagen mot diskriminering blir mer konsekvent.

Från Spi-välfärden är tystnaden däremot kompakt om de äldre som är HBTQ-personer. Det är avslöjande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar