onsdag 27 augusti 2014

Rekordmycket om HBTQ i mp:s valmanifest - men inga affischer om temat.Jag skrev häromveckan att bl.a. Miljöpartiet ännu inte publicerat sitt valmanifest. När jag påpekade det igår vid mp:s valstuga vid Gustav adolfs torg i Malmö förklarade folk där dock att partiet antog valmanifestet redan vid partiets kongress i maj. Och att det finns på deras hemsida. Igår kväll kollade jag igenom den igen, men det krävdes att jag använde sökfunktionen för att hitta dokumentet vilket är förvånande. På ett partis hemsida några veckor före valet ska valmanifestet givetvis finnas genom ett enkelt klick från "förstasidan".

Men viktigast är sakinnehållet. Förmodligen har aldrig något svenskt parti av betydelse haft så mycket om HBTQ-rättigheter i ett valmanifest som mp har inför riksdagsvalet.
Vi är övertygade om att det är möjligt med ett Sverige där det är vår gemensamma framtid som förenar oss snarare än var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, vad vi tror på, vilket kön vi har, hur gamla vi är eller hur vår familj ser ut.... Arbetet med antirasism, normkritik och genuspedagogik ska stärkas i skola och förskola... Den utbredda psykiska ohälsan hos särskilt unga kvinnor och hbtq-personer är ett stort samhällsproblem. Transpersoner omfattas i dag inte av samma juridiska rättigheter som resten av samhället.... stärka stödet och kompetensen för att bemöta våldsutsatta personer i samkönade relationer eller med funktionsnedsättning samt till personer som är utsatta för hedersvåld.... satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, som särskilt drabbar tjejer och hbtq-personer... I skuggan av den ekonomiska krisen har främlingsfientliga partier och rasistiska rörelser kunnat växa i Europa genom att skylla försämringar och nedskärningar på “de andra”. Ett kallt samhällsklimat göder hat och fördomar. Migranter och minoriteter som romer, muslimer, judar, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar drabbas särskilt hårt.... Även hbtq-personer ska ges stärkt asylrätt.... Transpersoner ska omfattas av hets- och hatbrottslagstiftningen.... stärka hbtq-politiken. Barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt oavsett hur deras familj ser ut. Lagen ska anpassas till att barn växer upp med en, två eller flera vuxna med gemensamt ansvar för barnet. I familjer med fler föräldrar än två ska också fler kunna vara vårdnadshavare.... All utrikespolitik ska utgå från att sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska stå i första ledet för jämställdhet och mot kränkningar av hbtq-personer.
Inget parti har valaffischer med HBTQ-tema i år.

Sedan bör det konstateras att Miljöpartiets valmanifest är ungefär dubbelt så långt som de flesta andra partiers. Men även om man tar hänsyn till det är det förmodligen rekord från ett riksdagsparti när det gäller HBTQ-rättigheter.

Inför valet 2006 hade Miljöpartiet som första svenska parti en valaffisch med ett HBT-tema. 2010 fanns det sådana affischer från både mp och Feministiskt initiativ. I år är det vad jag vet inget parti som har det temat.

Återigen vill jag förtydliga att jag här på bloggen fokuserar på HBTQ-rättigheter i partiernas valmanifest. Jag tar här inte ställning till partierna politik generellt när det gäller ekonomi, jobb, skola, vård etc.


Uppdatering 1.

Bloggen Helds HBT-nyheter är partipolitiskt neutral.

Trots viss inledande kritik emot mp för att de inte tydligt har med sitt valmanifest på sin hemsida är den här "recensionen" av deras dokument mycket positiv. Bloggen Helds HBT-nyheter är dock partipolitiskt neutral.

Ingen skulle bli gladare än jag om jag skulle få orsak att tydligt berömma valmanifest även från andra riksdagspartier. Prioriterar de partierna HBTQ-rättigheter lika tydligt som mp kommer de framåt få lika välvilliga recensioner.

Jag kan avslöja att jag aldrig röstat på Miljöpartiet i något val hittills. Att jag ofta berömt partiet är av den enkla orsaken att de ofta prioriterar HBTQ-rättigheter i sitt utåtriktade budskap.

Inför riksdagsvalet i höst har jag ännu inte bestämt vilket parti (eller ens om det blir något borgerligt, röd-grönt eller något parti utanför "blocken"). Just nu tvekar jag mellan fem partier av de 10 partier jag brukar granska. Vilket det till sist blir kommer jag inte avslöja här på bloggen. :-)

En sak är dock säker, jag har inga som helst planer på att bli medlem i något parti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar