måndag 25 augusti 2014

Partiet Enhet saknar konkret HBT-politik


Enhet har funnits sedan 1990. Som bäst har de fått ca 2600 röster (riksdagsvalet 2006) men rasade 2010 till ca 700 röster. Så här presenterar de sig själva
Enhet är ett politiskt parti som vill formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni. Både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Den brist på fred vi ser i världen är en konsekvens av den brist på harmoni vi känner i vårt inre. Vi menar att inre frid är en förutsättning för yttre fred. Därför måste allt arbete för att förändra samhället gå hand i hand med att också förstå och förändra oss själva. 
En del kallar det säkert "flummigt", andra "alternativt".

I partiprogrammet finns följande med (från sid 16).
Enhet verkar för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla individer oavsett ålder, kön, funktionsnivå, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsa, välstånd och sexuell läggning har samma rättigheter. Alla ska ha frihet att kunna vara sig själv.
Problem att parti inte konkretiserar sin politik.

Det är givetvis bra (även om könsidentitet också borde varit med) att de principiellt tar ställning emot diskriminering. Men jag ville kolla om de har några åsikter om konkreta HBT-reformer. Krister Segergren, ett av partiets 4 språkrör, mailade.
Nej inte vad jag vet. 
Jag förstår givetvis att ett litet parti sällan har resurser att skaffa åsikter om varje lagreform. Men problemet med svepande kommentarer som "ingen ska diskrimineras" och sedan inte ge några exempel är att folk kan önska in lite vad som helst. När det kanske finns en oenighet internt i partiet om många konkreta reformer. Är Enhet för nuvarande jämlika lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer? Är de för att tvångssteriliseringarna av transsexuella har avskaffats? Vill de införa ett tredje juridiskt kön? Kanske, kanske inte.


Uppdatering 1.

Sara Hamidi Widén från Enhet har mailat följande idag.
Tack för att du engagerar dig i HBTQ-frågorna och att du provocerar fram en viktig diskussion hos oss i Enhet.

.... vi har inte tittat på och diskuterat de exakta frågeställningarna så Kristers svar är korrekt, vi har dock som fundament för vår politik att vi tror på frihet och på långt gångna rättigheter att de endast begränsas av om någon annans rättigheter hindras. Det tredje svaret som jag skulle vilja lämna här är att alla dina elva punkter, förutom den om skärpta straff för hatbrott, kan besvaras genom att luta sig mot vår syn på frihet, mot vårt visionsprogram.

Du undrar om Enhet ställer upp på lagar som ger ökande friheter för HBTQ-personer att vara sig själva och kunna bestämma över sin egen identitet utan att behöva riskera förföljas eller bli utsatta för diskriminering. Det ställer vi givetvis upp bakom till 100%.

Vad gäller punkt 7 skulle vi hellre se en skrivning som "tillåter en strängare bedömning" än "ge högre straff enligt brottsbalken" Detta pga att vi inte tror på hårdare straff som ett medel för att minska brottsligheten...

Hälsningar, Enhets styrelse via ordförande Sara Hamidi Widén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar