fredag 29 augusti 2014

Rättvisepartiet socialisterna är tydligt HBT-vänliga men har problem med demonstrationsfriheten.Från nyliberaler till marxister. I förra bloggposten recenserade jag nyliberala Liberala partiets politik, här granskar jag marxistisk-socialistiska Rättvisepartiet socialisterna. Rs som bildades som parti 1997 har alltid varit ett litet parti, men de ökade från ca 1100 röster 2006 till ca 1500 röster 2010.

Inför valet 2010 förklarade partiet att de var för alla då aktuella HBT-reformer. De åsikterna har de kvar och nu har de kommenterat de vad de tycker om "nya" HBT-reformer. Sanna Tefke från partistyrelsen har mailat om vad partiet tycker.

Rättvisepartiet socialisterna är för en könsneutral föräldraskapspresumtion, möjlighet för folk från 12 år (12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande) att välja könskonträra namn, att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering samt att tillåta människor att tillhöra ett juridiskt kön

Sänkt åldersgräns för att få byta kön juridiskt kön.
Vi är för att sänka åldersgränsen från 18 till 16 år.
Rs vill sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten till 16 år.

Min kommentar. Partiets attityd är alltså att sänka men inte helt avskaffa åldersgränsen. Här hamnar Rättvisepartiet nära Folkpartiet. (Fp har jobbat för att en utredning ska tillsättas om en sänkning av åldersgränsen och den håller på fram till december i år, men fp har inte slutligt tagit ställning till vilken ny åldersgräns det ska bli men har pekat just på 16 år som en möjlighet)

Sverige ska jobba föra att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden (idag gäller det kravet bara för kön och etnicitet). Att samkönade äktenskap från Sverige ska i varje land EU juridiskt erkännas om ett svenskt homopar flyttar dit.
RS vill i första hand skrota EU. Men så länge det existerar och vi är kvar i Unionen vill vi självklart att Sverige jobbar för nämnda reformer.
Min kommentar. Jag är en varm anhängare av EU. Men vi kan konstatera att rs precis som Vänsterpartiet vill att Sverige lämnar unionen men båda partierna är för de här reformerna så länge vårt land är kvar i unionen.

Rs skriver i en kommentar följande.
Vi tror dock inte att heteronormen och homofobi avskaffas enbart genom att lagar förbättras. Uppgången för homofoba rasistiska partier i Europa är en varning och i valet ett skäl för hbtq-rörelsen att vara aktiv i att bygga en massrörelse mot rasism och nazism. Vi står för ett avskaffande av det könsförtryckande heteronormativa klassamhället. För allas lika rättigheter och värde, inte bara på pappret utan också i ekonomi, normer och kultur.
Sammanfattning.

Rättvisepartiet socialisterna är ett tydligt HBT-vänligt parti, för alla aktuella reformer och är med i många gayparader. Det jag tycker är problematiskt med partiet är främst att de jobbar för att störa möten för Sverigedemokraterna (ett parti jag på inget vis försvarar sakpolitiskt) från att hålla demonstrationer. Visserligen hävdar de att de inte använder "aktivt våld" men även att försöka blockera ett parti att få tillträde till ett torg är en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten.

Rs är långt ut på vänsterkanten och inget parti jag skulle rekommendera någon att rösta på utifrån mina socialliberala värderingar. Men nu finns det en del HBT-personer som har sina sympatier till vänster om Vänsterpartiet. Då är rs ett bättre (mindre dåligt) alternativ än t.ex. Kommunistiska partiet och SKP som båda är för diktatur och inte heller har någon tydligt HBT-vänlig politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar