fredag 22 augusti 2014

V är tydligt HBTQ-vänliga i sin valplattform men gullar med reaktionära klädsymboler.Inför riksdagsvalet "recenserar" jag valmanifesten från Sveriges 10 största partier när det gäller  HBTQ-rättigheter. Här är det Vänsterpartiets valplattform som granskas.
Vänsterpartiet vill ge DO ökade resurser att förebygga och bekämpa diskriminering samt öka möjligheterna till skadestånd.... Ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av hud- och hårfärg, religiös eller kulturell klädsel, funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför ge polisen i uppdrag att kraftfullt prioritera arbetet mot hatbrott.... Sverige är fortfarande ett land med starka normer och förväntningar om hur vi ska leva våra liv. Familjepolitiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. I riksdag, landsting, regioner och kommuner kommer vi att arbeta för att alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur man lever sitt liv.... Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige och bemötandet av hbtq-personer i asylprocessen ska förbättras.
När Vänsterpartiet skulle få till ett valmanifest inför riksdagsvalet 2010 var partiledningen med Lars Ohly som ordförande emot att HBT-rättigheter skulle komma med. Motiveringen var att v skulle fokusera på några få politiska områden. Det hindrade dock inte att partiledningen ville ha med att partiet var emot rasism trots att det inte var något fokusområde. Inkonsekvent och ologiskt. Förutom att HBTQ-rättigheter (och anti-rasism, jämställdhet etc.) handlar om centrala mänskliga rättigheter och av den orsaken bör vara med i valmanifest. Efter debatt på partiets kongress kom dock homorättigheter, men inte transrättigheter, med. Detta efter en relativt jämn omröstning. Mot partiledningens vilja.

Från religionskritik till att gulla med reaktionära klädsymboler.

I år har Vänsterpartiet skärpt till sig och har med HBT-rättigheter i flera delar, familjepolitik, diskriminering, hatbrott och flyktingar. Att partiet vill öka resurserna till DO är bra. Problemet är inte att diskrimineringsersättningen inte är tillräckligt hög utan att så få fall leder till utdömande av skadestånd (delvis är det för att ärenden ofta avgörs genom ekonomiska uppgörelser utanför domstolar).

Vänsterpartiet har med följande "ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av.... religiös eller kulturell klädsel..." Ingen ska givetvis drabbas av hatbrott p.g.a. sin klädsel. Att en del muslimer i slöja eller judar i kippa blir fysiskt eller verbalt trakasserade är oacceptabelt.

Men sedan kommer det till diskriminering p.g.a klädsel. Vänsterpartiet var förr det mest religionskritiska partiet men idag gullar partiet ibland med reaktionära religiösa människor och dess klädsel - om de är muslimer. Det är fegt och det är fel. Givetvis ska arbetsgivare kunna neka anställa folk i burka och niqab (heltäckande slöjor) och skolor ska kunna kräva att elever visar sitt ansikte vid lektioner. Tyvärr har v inte varit tydliga när det gäller det. Tvärtom.

V borde värna rätten att slippa bli diskriminerad p.g.a. klädsel. Punkt. Om de vore konsekventa.

Klädseln borde vara fri och därför är jag för att avskaffa förbudet emot att bära hakkorssymbolen på offentlig plats ( I USA är det tillåtet och trots det lär de flesta där aldrig ha sett någon med hakkors i verkligheten). Visst har den ett extremt belastat historiskt arv men det har faktiskt hammaren och skäran också. Inte heller den senare symbolen vill jag förbjuda. Men även om vi lämnar det extrema exemplet med hakkors så bör det problematiseras att v värnar just rätten att slippa bli diskriminerad p.g.a. religiös (gäller det katolska nunnor också?) och kulturell (gäller det blonda människor som vill bära folkdräkt på sitt jobb också?). Varför försvarar v inte rätten att slippa bli diskriminerad oavsett hur man är klädd? Varför ska "religiös och kulturell klädsel" värnas mer än andra klädstilar? 

Där har v en hemläxa att göra och jag vet det att finns en intern debatt i partiet där en del är synnerligen kritiska emot reaktionära muslimer och klädsymboler och vill lämna tydligt stöd till progressiva muslimer. Slöjor är extremt heteronormativa klädesplagg eftersom kvinnor får visa sig fritt för andra kvinnor men inte för män annat än närmaste släktingarna eftersom tesen är att det blir en sexuell situation.


Uppdatering 1.

Sveriges 4 största partier (enligt opinionsmätningarna) har ännu inte publicerat sina respektive valmanifest.

Av Sveriges 10 största partier har 4 ännu inte publicerat sina valmanifest inför riksdagsvalet. Och det är också de partier som enligt opinionsmätningarna har högst stöd idag, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. I helgen kommer Alliansen att samlas till en konferens för att göra ett gemensamt valmanifest, något sådant kommer inte lämnas från Röd-gröna.

Jag kommer eventuellt även att publicera bloggposter om några mindre partiers HBT-politik.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar