fredag 1 juli 2016

Utredning vill skärpa straffen för köp av sexuella tjänster av minderåriga.


Utredningen Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m har nu lämnat sin rapport. Den föreslår att böter inte längre ska vara med i straffskalan vid köp av sexuella tjänster av någon som är yngre än 18 år. Maxstraffet höjs också från 2 till 4 år. Jag stödjer det helt. Oavsett vad vi tycker om sexköpslagen för vuxna bör det vara tydligt att det inte är etiskt acceptabelt att folk köper sex av minderåriga (pojkar, flickor, transpersoner). Det är ett allvarligt brott och böter bör inte få finnas i straffskalan.

Som kuriosa kan jag förklara att många tror att före sexköpslagen infördes 1999 var det inga problem att köpa sex av folk som passerat den lagliga åldersgränsen, 15 år, för sexuella relationer. Men så var det dessbättre inte. Den som köpte sex av någon av motsatt kön 15-17 år riskerade att bli åtalad för "förförelse av ungdom". För samma kön gällde lagen för 15-19-åringar fram till mitten av 1970-talet. I samband med att åldersgränsen 1978 likställdes för samkönade och olikkönade sexuella relationer (tidigare hade den varit 18 år för samkönade) till 15 år, likställdes också åldern för "förförelse av ungdom" till 18 år. Att lagarna jämställdes var givetvis mycket viktigt principiellt.

Harm-reduction bättre än förbud.

2011 ändrades maxstraffet för köp av sexuella tjänster av vuxna från 6 till 12 månader. Förslaget från utredningen är att det inte ska höjas ytterligare, däremot ska lagen tydligare ange allvarlighetsgraden genom att brottet vanligen ska ha 6 månader som max-straff, däremot 12 månader om det är ett "grovt brott".
.... Vi föreslår att det vid bedömande av om ett köp av sexuell tjänst ska anses som grovt brott ska särskilt beaktas om den som utfört den sexuella tjänsten befunnit sig i en utsatt situation eller om gärningen annars varit av hänsynslös art. Syftet är här att bl.a. träffa situationer där någon är offer för människohandel eller annan liknande organiserad brottslighet....
Jag är själv (precis som bl.a. RFSL) principiellt emot sexköpslagen. Inte för att sexförsäljning skulle vara något oproblematiskt generellt utan därför att jag tror lagen snarare gör situationen svårare för (vuxna) sexsäljare än förbättrar för dem. Det finns sexsäljare som trivs med sitt jobb, men många andra gör det inte. "Harm-reduction" fungerar ofta bättre än förbud när det gäller sociala problem för vuxna. Men lagen finns på plats och har idag stöd av alla riksdagspartier. Det är givetvis något man måste förhålla sig till om man vill konstruktivt engagera sig i den här debatten.

Dubbel straffbarhet bör använda ytterst restriktivt.

Jag välkomnar att utredaren förslår att det ska finnas skillnad mellan köp av sex av någon som gör det frivilligt (givetvis finns det ofta även där sociala faktorer) och de som i praktiken tvingas till det (människohandel). Positivt är även att utredaren avvisar dubbel straffbarhet för den här typen av brott. Dubbel straffbarhet betyder att folk kan dömas för vad hen gjort i ett annat land även om det är tillåtet där. Det är givetvis en generellt rättsvidrig princip och undantagen från den har hittills i Sverige handlat om brott emot barn. Att behålla undantagen till just minderåriga är synnerligen viktigt att behålla. Annars riskeras ett sluttande plan där Polen utan problem åtalar kvinnor som gjort abort i Sverige. 

Jag beklagar att HBTQ-perspektivet är nästan helt frånvarande i utredningens rapport.

Regeringen har lämnat proposition om ny namnalag.

För några månader sedan avslöjade jag här på bloggen att s-mp-regeringen lämnat en lagrådsremiss om en ny namnlag och dess koppling till transrättigheter. Vill bara meddela att regeringen nu lämnat en proposition som i alla delar när det gäller könsneutralitet följer lagrådsremissen. Normalt har oppositionspartier två veckor på sig att reagera på propositioner men eftersom den här lämnades strax före riksdagens sista dag med verksamhet före sommaren kan nu övriga partier vänta att lämna kommentarer till september. Det lär bli omröstning i riksdagen i sin helhet i slutet av året eller början av 2017. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2017. Mitt tips är att regeringens förslag lär få bred enighet i riksdagen. Det är tveksamt om Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna väljer att ta konflikt om att regelverket delvis blir mer könsneutralt även för förnamn för barn yngre än 12 år men det ska givetvis inte uteslutas.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar