tisdag 19 juli 2016

Förbjud religiösa friskolor och utred förbud emot slöja i grundskolor.


Pressmeddelande 2016-07-19.

Det är dags att Sverige på allvar värnar elevers rätt till en sekulär undervisning. Därför bör regeringen avskaffa offentliga bidrag till religiösa friskolor samt utreda förbud emot att bära slöja (eller andra plagg som helt eller delvis täcker huvudet) i grundskolan. Det förklarar bloggaren Bengt Held som i många år gjort granskningar av de politiska partiernas åsikter om HBTQ-reformer och som idag lämnar ett åtgärdspaket i två delar. Han planerar publicera en ny rapport inför Stockholm Pride som börjar på måndag.

- Jag var själv som ung en del av en omgivning där vissa släktingar var kristet troende i Svenska kyrkan. Men religiös indoktrinering var aldrig en del av skolan. Och det är just den rollfördelningen jag vill värna. Politiken har många s.k. målkonflikter och det här är just en sådan. Varje barn blir påverkat av sin omgivning, det är omöjligt att hindra. Att försöka förbjuda det skulle leda till ett totalitärt samhälle. Men vuxna bör känna ansvar att låta barn välja själva. Och politiker måste träda in där religiös påverkan riskerar begränsa ungas frihet. Hedersrelaterat våld är det mest extrema exemplet men det börjar ofta med "mildare" påverkan.

- Politik kan inte lösa allt. Det är jag den förste som liberal att erkänna. Men jag lämnar här två konstruktiva förslag till regering och riksdag, avslutar Bengt Held.

Förbjud religiösa friskolor och utred förbud av slöjor i grundskolan.

Efter de senaste islamistiska attackerna emot Västeuropa, bl.a. det förfärliga attentatet i Nice i Frankrike, hamnar debatten oundvikligen i hur vi bättre ska kunna värna ett sekulärt demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter gäller för alla. Det är dock viktigt att konstatera att diskussionen inte är ny. Den har förts i Europa senaste 200 åren mellan människor som vill värna sekulära principer och konservativt kristna. En debatt som varit extra tydlig i just Frankrike.

Islamismen är enligt mig det allvarligaste hotet emot HBTQ-personers säkerhet i Västeuropa idag. Det som hände i Orlando i Florida i USA skulle även kunna hända här. Politiken måste handla om att minska risken att för att det blir så. (I östra Europa är situationen annorlunda med en mix av nationalism och ultra-konservativt kristna som främsta hot emot HBTQ-personer och jag lämnar det därhän här)

1. Avskaffa offentliga bidrag till förskolor och skolor med religiös inriktning.

Få skulle förmodligen acceptera marxistiska eller nationalistiska friskolor. Men även religioner är ideologier. Även om det förmodligen är de muslimska som främst orsakar utanförskap idag är också övriga ett problem. Det handlar om kristet konservativa som startar friskolor. Men även om skolor som har religiöst judisk inriktning. Bara för att föräldrar är kristna, muslimer, religiösa judar etc. har deras barn ingen som helst skyldighet att också bli det.

Jag är själv generellt för friskolor, är liberal och inte socialist. Mångfald av alternativ är bra (sedan kan det behövas verktyg för att motverka oseriösa aktörer inom branschen, den debatten lämnar jag därhän här). Men politisk och religiös indoktrinering är det inte. Det bästa vore att förbjuda religiösa friskolor helt. Det är möjligt att det inte är förenligt med FN:s konventioner om föräldrars rätt att avgöra sina barns undervisning. I den situationen bör i alla fall sådana skolor inte få offentliga bidrag. Några kanske invänder att antalet elever i religiösa friskolor inte är många i relation till det totala antalet elever. Men desto enklare att genomföra den här reformen. Det är tydligen bara de allra mest konservativa föräldrarna som placerar sina barn där.

2. Starta en utredning om att förbjuda användande av slöja i grundskolan.

I min hemstad Malmö har det blivit vanligt att unga flickor har slöja. För 10 år sedan var det få flickor 6-12 år i Malmö som hade slöja, idag är det synnerligen vanligt om de är i sällskap med en vuxen kvinna med slöja. Slöjor i sig är en islamistisk symbol om att det är kvinnors skyldighet att dölja sig för att slippa bli sexuellt trakasserade av män. I Koranen finns för övrigt ingen explicit rekommendation till kvinnor att bära slöja, bara att klä sig "anständigt". Något som är möjligt att tolka som att en troende muslimsk kvinna inte ska visa brösten offentligt. Enligt även en del konservativa muslimer har dock flickor yngre än 12 år inte skyldighet att ha slöja. Trots det har det spridit sig. Många flickor vittnar om att de tvingas ha det. Antingen för att de annars riskerar bli bestraffade, även fysiskt. Men också p.g.a. det sociala trycket.

En utredning bör därför omedelbart startas som förutsättningslöst granskar om det är motiverat att införa förbud emot klädesplagg som helt eller delvis döljer huvudet inom skolans område. Ett sådant förbud ska gälla lärare, övrig skolpersonal och elever. Enda undantaget ska gälla föräldrar och andra personer som tillfälligt besöker skolan Ett sådant förbud, som redan finns i Frankrikes offentligt drivna skolor, hade varit en markering för att skydda unga flickor som riskerar påtryckningar och drabbas av hedersrelaterat våld.

Några hänvisar till elevers rätt att klä sig som de vill. Men få skulle acceptera att eleverna var nakna där. Eller bara hade string-kalsonger/string-trosor på sig. Vuxna reglerar även idag kläd-koder för unga. Det är dags att göra det även för att markera emot extremt patriarkala attityder. Orsaken till att jag bara föreslår en utredning här och inte direkt förbud är därför att regler ska vara så religionsneutrala som möjligt. Jag vill dock påpeka att det vore lika fel om kristna eller religiösa judar hade utövat ett socialt tryck på unga att anpassa sig efter vissa religiösa klädnormer. Men det finns möjligen en gränsdragningsproblematik. Att förbjuda judiska pojkar att bära kippa i skolan betraktar jag inte som något problem, jag känner inte till några religiösa judar som vill deras söner ska ha det.

Till sist vill jag bemöta det som jag förväntar mig som den främsta invändningen emot förslagen.

Att jag som liberal vill förbjuda saker. När liberalismen handlar om att ge mer frihet åt människor. Det är förvisso en berättigad invändning. Jag vill där poängtera följande.

1. I den västerländska tradition som utvecklats, inte sällan med motstånd från konservativa, är en central del att erkänna att barn har rättigheter i sig. Föräldrar "äger" inte sina barn. Givetvis påverkar vårdnadshavares värderingar barn indirekt. Det är inte möjligt att helt hindra och skulle man försöka göra det hade vi fått ett totalitärt samhälle. Men skolan som arena ska inte överföra eller acceptera patriarkala strukturer på barn, oavsett om de är kristna, muslimska eller något annat.

2. Barn har inte möjlighet att få göra som de vill bara genom att hävda "jag är för det". Barn får inte medverka i porrfilmer, får inte ha sexuella relationer med vuxna före 15 år ålder, får inte vara nakna i skolan, får inte vara extremt lättklädda i skolan etc. Därför att de är barn.

3. Samtliga riksdagspartier är för att arbetsgivare inte fritt får avgöra vad som händer på en arbetsplats. Vi har en medbestämmandelag (MBL) som begränsar arbetsgivarens frihet men i praktiken ökar löntagarnas. Det är en klassisk målkonflikt. Ibland måste friheten begränsas (här för konservativa religiösa föräldrar) för att öka den för en annan grupp (här elever som vill slippa konservativa normer oavsett om de blir direkt tvingade eller bara "indirekt"). Ibland måste man begränsa friheten för vissa för att öka den för andra. Svårare är det inte. Skolan måste ta ställning för skolelevers rättigheter i ett sekulärt samhälle.


Uppdatering 1.

Har varit med på "söndagsskolan".


Jag vill utveckla något min kommentar om när jag var ung eftersom mitt pressmeddelande kan tolkas som indirekt kritik emot vissa av mina släktingar när det gäller religiös påverkan.

Jag och min bror var barn på 1970-talet i en by på Österlen. Det fanns bara två alternativ där. Antingen var man engagerad i Svenska kyrkan eller så var man det inte, de flesta tillhörde senare gruppen. Andra religioner fanns inte där, inte ens kristet frikyrkliga eller katoliker. Tror jag var 15-16 år första gången jag mötte någon troende som inte var engagerad i Svenska kyrkan.

Min pappa och mamma var inte troende. Min morfar och mormor var däremot troende kristna och bad bordsbön diskret före varje måltid och gick i kyrkan nästan varje söndag. Min mamma jobbade som lokalvårdare i kyrkan och min mormor hanterade blommorna till mässorna.

Jag och min bror började besöka "söndagsskolan" som barn. Givetvis var det del av en tradition men det var också en hobbyaktivitet utanför skolan. De vuxna sa till oss "tycker ni inte om det kan ni sluta" vilket vi gjorde så småningom. Så borde det vara för varje barn. För mig var det viktigt att det inte var en del av den "riktiga" skolan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar