lördag 23 juli 2016

Styrelsen för West pride tillbakavisar kritik.
Tobias Björk, vice ordförande för HBTQ-festivalen West pride har idag mailat följande. Tidigare idag rekommenderade jag i en bloggpost Tasso Stafilidis att reflektera om han ska stanna kvar som ordförande i West pride efter att Expressen publicerat stötande citat av honom om hedersrelaterat våld.
.... Det som citerades i Expressens ursprungliga artikel var taget ur sitt sammanhang. Vi fick inte ta del av hur artikeln skulle vinklas eller något om de andra intervjuerna. Syftet styrelsen hade var att undvika att artikeln förenklade problematiken kring jämlikhet till att enbart gälla religiösa grupperingar i förorterna. Kampen för jämlikhet och respekt är fortfarande samhällsövergripande och den strukturella diskriminering som fortfarande finns får inte tryckas undan för att ge plats åt förenklingar. Det arbete som sker under hela året av medlemmar i styrelsen och de anställda på kansliet kommer inte alls fram i artikeln vilket ger en skev bild av hur medveten organisationen är gällande hedersproblematik. Vi samarbetar idag med flera organisationer som arbetar dagligen med frågorna och försöker ge dem en plattform att synas på. Hälsningar Styrelsen för West Pride, genom Tobias Björk Vice Ordförande, West Pride....
Jag är en varm anhängare av en fri debatt. Den HBTQ-aktivist som vill ha en replik införd på min blogg får det utan problem om fokus är på sakdebatten. Därför publicerar jag Tobias mail. Nu handlar debatten om flera saker som förtjänar att redas ut var för sig.

1. Vi måste förhålla oss till att Expressens ursprungliga version spridits till massor av människor i Sverige.

Oavsett hur väl citaten speglar Stafilidis resonemang har citaten skadat West pride. Jag hyllar Expressen för att de gjort reportagen (en av de ansvariga för tidningens "utanförskaps-artiklar" är för övrigt en öppet homosexuell kvinna). Men givetvis kan jag inte försäkra att varje citat var representativt för ett längre resonemang. Men ingen från West pride har tydligen hävdat att det är falska citat, istället har Stafilidis senare av Expressen fått möjlighet att komplettera och förtydliga vad han tidigare framfört.

2. Jag vidhåller att delar av svenska HBTQ-rörelsen har en berörings-skräck inför att diskutera målkonflikter mellan HBTQ-rättigheter och invandring från länder som är långt mer heteronormativa än Sverige.

Oavsett Stafilidis senare nyanseringar är det en gåta att han gav sig in i ett resonemang om att de flesta HBTQ-personer, eller svenskar generellt, är "privilegierade"och därför bör undvika att hävda HBTQ-fientligheten är värre i invandrarfientliga förorter än i medelklassområden. Det är inget som Expressen förvanskat utan något som han måste ta ansvar för själv  Kanske Expressen gjorde en höna av en fjäder men det var Stafilidis själv som kastade fram några fjädrar inför journalisten. Styrelsen för West pride bör dra lärdom av det. I synnerhet som många av dem är medie-vana människor.

3. Att West pride jobbar emot hedersrelaterat våld är bra men borde också vara självklart för en HBTQ-organisation i en stad som Göteborg.

Kanske det ändå har kommit något positivt ut från den här debatten. West prides styrelse har fått möjlighet att förklara de jobbar emot hedersrelaterat våld och att de erkänner att det finns extra problem i en del invandrartäta förorter.

Kampen emot hatbrott och HBTQ-fientlighet måste föras varje dag i veckan. Oavsett om det är i en direktörsvilla i Göteborgs välbeställda kvarter där en pappa förklarar att han inte vill träffa sin dotter igen om hon ska vara ihop med en annan kvinna eller om en transperson blir misshandlad i någon förort. Men det måste också erkännas att situationen är värre i vissa extremt patriarkala områden. Precis som HBTQ-fientligheten är värre i Texas än i Kalifornien i USA.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar