fredag 29 juli 2016

Sd och kd vill inte kritisera heteronormen.


Här är två till kapitel från den HBT-rapport som jag publicerat idag. Imorgon planerar som bekant Kristdemokraternas ordförande Ebba Busch Thor som bekant delta i prideparaden i Stockholm. Det har orsakat viss kritik från helt olika håll. Dels internt från den reaktionära delen av partiet men också från vissa ute på vänsterkanten som ogillar hon ska "få reklam". En partiordförandes främsta roll är enligt statsvetare att hålla ihop sitt parti. När Busch Thor gör det här utmanar hon delar av sitt parti. Trots att det verkligen inte är säkert det gynnar kd. Kritiken blir något orättvis.

Tyvärr tror jag det handlar om en missuppfattning från många idag, både anhängare och motståndare till Prideparader, om vad ett sådan evenemang är till för. Att deltagande i sådana parader handlar om att man måste vara ense om nästan allt. Att om en moderat och en vänsterpartist är med i samma demonstrationen måste de göra samma politiska analyser hur HBTQ-rättigheter bäst främjas. Men det är ett galet resonemang.

Bör finnas starka skäl för att porta ett parti i HBTQ-parader.

Det som vi idag kallar HBTQ-rörelsen har alltid varit oense, har alltid bråkat internt om metoder för våra mål och hur radikala våra mål ska vara. Det har handlat om bögar vs flator, homosexuella vs transpersoner, "välanpassade" i relation till "marginaliserade" grupper. Konflikter är ett tecken på att en rörelse är levande.

Men det har inte hindrat att vi i avgörande stunder, som i Prideparader, samlat oss. Inte för att vi älskar alla andra i paraden utan för att vi jobbar för något större än våra egna egon, HBTQ-rättigheter.

Givetvis ska Ebba Busch Thor skarpt kritiseras för att hennes parti ännu inte är för bl.a. att lesbiska kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Den debatten är viktig och ska tas. Men det ska finnas starka skäl emot att porta ett parti från att delta i en parad. Sådana skäl finns enligt mig ännu emot Sverigedemokraterna (men det kanske ändras med ett nytt ledarskap och en förändrad politik i vissa delar så småningom, det är dock ett teoretiskt resonemang idag dock) , men senaste åren inte emot Kristdemokraterna. Därför att dialog ofta påverkar folk mer än bojkotter. Få människor byter åsikter när någon hävdar "du är så dum att du inte får vara med här".

2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.

Något förenklat är heteronormativitet en värdering om att olikkönade relationer är mer "normala" och rätt än samkönade relationer. Och att det är mer normalt och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans. Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är följande "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par. Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten)

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer ska betraktas som likvärdiga med olikkönade relationer. Att kraftigt avvika från traditionella könsroller ska respekteras lika mycket som att inte göra det.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Feministiskt initiativ, Piratpartiet.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.


3. Förändring av partiernas åsikter inom HBT-politiken från 2015 till 2016.

Socialdemokraterna +-0

Moderaterna +1p

Partiet har bytt åsikt om en reform, från "nej" till "möjligen" om att införa ett tredje juridiskt kön.

Sverigedemokraterna -2p

Partiet har bytt åsikter om fyra reformer.

Från "möjligen" till "ja" om arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen.
Från "möjligen" till "nej" om att införa ett förbud i grundlagen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Från "möjligen" till "nej" om att lagen om hets emot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet hetsa emot transpersoner.
Från "möjligen" till "nej" om att straffskärpningslagen explicit ska skydda transpersoner.

Miljöpartiet +-0

Centerpartiet +1p

Partiet har bytt åsikt om en reform, från "möjligen" till "ja" om att sänka åldersgränsen för att byta juridiska kön.

Vänsterpartiet +-0

Liberalerna +1p

Partiet har bytt åsikt om en reform, från "möjligen" till "ja" om att införa ett tredje juridiskt kön.

Kristdemokraterna +-0

Feministiskt initiativ +-0

Piratpartiet +-0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar