fredag 29 juli 2016

Sd ensamt om att vilja avskaffa redan genomförda reformer.


4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför ofta inte med i listningen av partier som röstat emot reformer trots att partiet var negativa till många av dem när de infördes.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. 

Riksdagen beslutade det 2009. Kd röstade nej.
2016. Sd är principiellt tveksamt till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Piratpartiet vill istället ha en antalsneutral äktenskapslag. Övriga partier är för reformen.

2. Närståendeadoptioner för samkönade par. 

Riksdagen beslutade det 2002. Kd röstade nej
2016. Alla partier är för reformen.

3. Internationella homoadoptioner. 

Riksdagen beslutade det 2002. M och kd röstade nej
2016. Sd vill avskaffa reformen. Övriga partier är för reformen.

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker. 

Riksdagen beslutade det 2005. Kd röstade nej.
2016. Sd och kd är principiellt emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen.

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 

Riksdagen beslutade det 2013. Sd röstade nej.
2016. Sd är principiellt emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar. 

Riksdagen beslutade det 2013. Sd röstade nej.
2016. Sd är principiellt emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. 

Riksdagen beslutade det 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning.
2016. Sd vill att inga "grupper" ska omnämnas i lagen. Övriga partier är för reformen. 

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. 

Riksdagen beslutad det 2008. Alla partier röstade ja.
2016. Alla partier är för reformen

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella. 

Riksdagen beslutade det 2002. M och kd röstade nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.
2016. Sd vill att inga "grupper" ska omnämnas i lagen. Övriga partier är för reformen.

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genève-konventionen 

Riksdagen beslutade 2006 att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genève-konventionen. Alla partier röstade ja.
2016. Alla partier är för reformen.

Kommentar.

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2016 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som inte är det.

Bengt Held
Malmö
Juli 2016

Källor.

Utskottsbetänkanden i riksdagen.
Voteringsprotokoll i riksdagen
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter,
HBT-föreningars hemsidor,
Partiernas hemsidor.
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar