tisdag 12 juli 2016

Högerpartiet bf är för homoadoptioner men också hemmafruar.


För några veckor sedan publicerade jag en bloggpost om att Storbritannien beslutat att lämna EU är något som politiskt gynnar HBTQ-fientliga nationalister i Europa. Jag kritiserade också skarpt att det lilla högerpartiet Borgerlig framtid (bf) verkade totalvänt i sin EU-politik. Ilan Sadé (själv öppet homosexuell för övrigt) som är partisekreterare mailade en förklaring och en halv pudel. Jag har haft hans mailkommentar "på vänt" när det gäller nya bloggposter. Från Sadés mail. 
.... När det gäller Borgerlig Framtids linje i EU-frågan är det partiprogrammet som gäller och kommer att gälla till den dagen programmet ändras. Partiet har, såsom framgår av programmet, en kritisk syn på EU:s lagstiftningsrätt inom allt fler områden och den växande regelmassa som detta har resulterat i. Facebookposten ger inledningsvis uttryck för just detta och att en förändring av EU är nödvändig, samt att detta arbete måste starta nu. I näst sista stycket finns det en formulering som kan tolkas som att BF skulle ställa sig bakom ett utträde, vilket alltså inte är fallet. Syftet har snarare varit att påtala behovet av ett nordiskt samarbete och ett nära förhållande till Storbritannien. BF vill lägga mer fokus på det nordiska samarbetet i stort och vill naturligtvis ha så låga handelshinder som möjligt i förhållande till Storbritannien. Formuleringen är dock olycklig och kommer att justeras....
Bf är för jämlika lagar för adoptioner och inseminationer.

Jag välkomnar att bf, som kallar sig liberal-konservativt, inte vill placera sig på läktaren som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet utan aktivt på spelplanen vill påverka EU. Sedan kan vi vara oense om hur det ska göras. Jag är mer federalistisk än bf. Men det är en annan debatt. Jag bedömer att Borgerlig framtid får svårt att bli riksdagsparti 2018 även om inget givetvis är omöjligt. Däremot är det möjligheter för dem att få betydligt mer än 0,1 % i riksdagsvalet 2018 och hamna i ungefär samma kategori som Piratpartiet är i idag.  Låt oss granska bf:s HBTQ-politik. Det enda som egentligen finns med i deras nuvarande program är följande i delen som handlar om familjepolitik.
.... Borgerlig Framtid välkomnar alla familjebildningar, oavsett makarnas eller de samboendes kön. Vi ser det som en stor framgång att även samkönade par får bilda familj enligt samma juridiska regelverk som heterosexuella par. Vår familjevänlighet är inkluderande....
Partiet bör utveckla sin HBTQ-politik.

Det är bra att bf tydligt är för att samkönade par ska samma möjligheter som olikkönade inom familjepolitiken. Och jag både tror och hoppas det betyder att partiet tydligt är för nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Som nytt parti (startades 2014) måste de inte ha åsikter i detalj om varje aktuell HBTQ-reform men inför valet 2018 bör de utveckla sig.När det gäller övriga programmet från bf är det främst en del som jag är synnerligen kritisk emot.
.... Möjlighet till fri sambeskattning för gifta par ser Borgerlig Framtid som en självklarhet. Familjens ekonomi är i regel gemensam och bör även betraktas som sådan i skattehänseende. Där sambeskattning sker, ska även intjänade pensionspoäng kunna delas....
Att bf vill återinföra sambeskattning är ett extremt förslag. Det finns förvisso i några länder men det gör också att i en olikkönad relation där mannen tjänar mer än kvinnan (något som är vanligt ännu) gör systemet det mindre lönsamt för många gifta kvinnor att jobba istället för att stanna hemma, mindre lönsamt jobba heltid jämfört med deltid. Att sambeskattningen avskaffades i Sverige i början av 1970-talet var en av de viktigaste jämställdhetsreformerna på 1900-talet. Det ska löna sig att jobba - även för gifta kvinnor.  I teorin är det givetvis lika möjligt för en man i en olikkönad relation att stanna hemma istället för att jobba därför att sambeskattningen gör det mindre lönsamt med två inkomster. Men av de som använde det idag avskaffade vårdnadsbidraget var mer än 90 % kvinnor.

Sambeskattning handlar om att fler kvinnor ska bli hemmafruar.

För att ta ett exempel. Anders och Anna är gifta. Anders tjänar 400 000 om året med ett heltidsjobb. Anna är hemma med barnet första året. De resonerar sedan om hon ska börja jobba. Med nuvarande individuella beskattning får hon då precis som Anders ett grundavdrag på 28 000 kronor och betalar bara ca 30 % därefter upp till nivån för statsskatt som är drygt 400 000 kronor om året. Med sambeskattning (som Sverige hade före början av 1970-talet) skulle Anna istället fått en skattechock om hon velat börja jobba. Hennes inkomster skulle placerats utöver hennes mans i skattetabellerna. Alltså skulle hon nästan direkt få betala 50 % i skatt och snabbt även nått nivån 55 % med värnskatt. Hon hade fått kraftigt ökad skatt bara för att Anna råkade vara gift medan hon fått mycket mindre skatt om hon varit ogift. Varför någon familj skulle välja ett sådant system (om det skulle göras frivilligt) är en gåta. Bf kanske då framför att det gifta parets skattepliktiga deklarationsinkomst ska halveras. Anders ska då skatta som om han tjänade 200 000. Men i radhuset bredvid finns Åke som fortsatt måste betala enormt högre skatt bara för att hans fru råkar arbeta och tjäna nästan lika mycket som honom.

Sambeskattning handlar om att fler kvinnor ska bli hemmafruar hur det än utformas. Det får givetvis bf tycka är bra men som liberal betraktar jag det som en unken attityd. Inte ens sd driver sambeskattning även om de som ensamt riksdagsparti principiellt är för det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar