lördag 30 juli 2016

Kristet-konservativa Dagen har notis om min nya HBT-rapport.


Som tidigare år hade jag kontakter med Dagens nyheter om de ville få förhandsrätt till min nya HBT-rapport. I år blev rapporten försenad. Det blev även ett missförstånd och ännu en försening när  jag bifogade själva rapporten i ett mail om den (vilket DN-journalisten missade). Alltså hamnade vi ett läge där DN antingen måste förklara att de ville publicera en artikel i fredagens tidning (där de redan bokat in det mesta) eller så skulle jag själv göra det för att det sedan hade blivit för sent. Vi enades om att jag själv går ut med rapporten.

Desto bättre att en annan tidning publicerat en notis om den. Tidningen Dagen är kristet-konservativ  på ledarplats (och vi är oense om mycket) men redaktionen har alltid varit neutral på nyhetsplats när de kommenterat mina rapporter. Så även i år. De meddelar att i svenska regeringen är det Miljöpartiet som driver på om könsneutrala personnummer.
.... Det skriver Bengt Held, som är HBT-aktivist och driver bloggen Bengt Helds nyhetsbrev. Sedan flera år granskar han de politiska partiernas ställningstagande i hbtq-frågor. – Den svenska regeringen är splittrad internt om Sverige ska införa könsneutrala personnummer. Medan Miljöpartiet är tydligt för reformen vill Socialdemokraterna inte ens utreda den, skriver han i ett pressmeddelande. Så här svarar olika partier enligt Bengt Helds nyhetsbrev på frågan om de vill införa könsneutrala personnummer:

Ja: MP, V, FI och Piratpartiet.
Möjligen: S, M, C och L
Nej: SD och KD.

Syftet med reformen är att transpersoner ska slippa bli "könsidentifierade" när id-handlingar visas. Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer....
Maila mig gärna om ni hittar artiklar och notiser i andra tidningar om min nya HBT-rapport.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar