tisdag 13 juli 2010

Socialdemokraterna vill avskaffa tvångsteriliseringar av transsexuella.

Jag har nu äntligen, sent omsider, fått svar från någon socialdemokratisk politiker när det gäller partiets åsikter om könstillhörighetslagen. Sossarna förtjänar skarp kritik för att svarat först nu trots många påminnelser. Annars brukar Moderaterna vara värst när det gäller att svara sent. Paradoxalt nog är det ofta s och m, de två partier som har mest kansliresurser som lämnar sina svar sist bland partierna.

Men till sakinnehållet i mailet från Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot för partiet. Han skriver följande.
Vi står bakom kraven på att lagstiftningen behöver reformeras. Vi anser dock inte att det generellt ska vara tillåtet med könskorrigerande behandling eller byta av juridiskt kön för minderåriga.
Jag vet inte hur ni andra tolkar svaret men jag ser det som att Socialdemokraterna är för Socialstyrelsens reformförslag men förtydligar att de inte vill avskaffa åldersgränsen helt. När det gäller det senare hamnar de då i konflikt med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som precis som RFSL och andra föreningar för transsexuella vill avskaffa åldersgränsen i könstillhörighetslagen.

Själv skrev jag redan när jag kommenterade Socialstyrelsens utredning 30 juni i år att jag är skeptisk till att avskaffa åldersgränsen direkt utan jag vill istället ha en noggrann utredning om vilken gräns som är till barnets bästa. Den åsikten delar tydligen Socialdemokraterna.

Men jag har skrivit till Fredrik Lundh Sammeli och frågat efter ett förtydligande när det gäller sterilitetskravet. Partiet ska också lämna ett mer officiellt svar inom de närmaste dagarna.

Även Kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu) har nu svarat. De meddelar att de inte har skaffat någon åsikt ännu om det är rätt att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen.

Det betyder att partiernas och ungdomsförbundens åsikter om att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella är följande. (återigen med reservationen att sossarna verkligen vill avskaffa sterilitetskravet).

Sterilitetskravet i könstillhörighetslagen bör avskaffas.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi, ssu, muf, cuf, luf, uv, gu
Möjligen: m, kd, sd, kdu
Nej:

Moderaterna har som parti inte skaffat några officiella åsikter om att avskaffa sterilitetskravet men meddelar att de är "positiva" generellt till Socialstyrelsens förslag om en frihetligare könstillhörighetslag (där avskaffat sterilitetskrav är en del)

Vad händer då de närmaste åren med könstillhörighetslagen om det blir en borgerlig respektive röd-grön regering? Var hamnar partiernas åsikter till sist om de olika delarna av lagen? Jag ska här skriva om vilka alternativ jag bedömer som mest sannolika. Det efter att jag i flera år haft kontakt med politiker i olika partier när det gäller HBT-rättigheter.

Men givetvis är det här inte något "facit". Ingen vet hur förhandlingarna slutar oavsett vilken regering det blir. För enkelhetens skulle skriver jag inte heller något om en möjlig blocköverskridande regering (typ om sd blir vågmästare och det skulle bli resultatet).

Regeringsproposition om en ny könstillhörighetslag.

Jag bedömer att det blir en sådan proposition nästa mandatperiod oavsett om det blir en borgerlig eller röd-grön regering efter valet i höst. Socialstyrelsens förslag är så genomarbetat och trycket på regeringen att göra något blir tydligt efter att det nu är två utredningar av könstillhörighetslagen som lämnats. Men räkna inte med någon regeringsproposition i höst, Socialstyrelsens förslag ska ut på remiss och sedan ska de konkreta förslagen förberedas i regeringskansliet. Mitt tips är att det blir en proposition sommaren eller hösten 2011 och att den nya lagen träder i kraft i början av 2012. Det oavsett vilken regering det blir.

Avskaffande av kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Min bedömning är att avskaffande av de två kraven blir en del av propositionen oavsett om det är en borgerlig eller röd-grön regering. Kraven är i sig absurda idag och inget parti har försökt försvara dem. Däremot följer man nog Socialstyrelsens utredningsförslag om att det ska krävas att man bott i Sverige i ett år.

Införande av ett kastrationskrav för att få juridiskt byta kön.

Det var könstillhörighetsutredningen från 2007 som absurt nog föreslog det men dessbättre inte Socialstyrelsens utredning. Mitt tips är att något sådant krav inte blir en del av propositionen oavsett vilken regering det blir. Även kd tycker nog att det är för integritetskränkande.

Sparande av könsceller så att transsexuella efter "operationen" kan bli biologiska föräldrar.

Det här är egentligen inte lagreglerat utan är en policy avgjord av Socialstyrelsen (vars utredning för övrigt föreslog ett tillåtande av det). Mitt tips är att en röd-grön regering explicit föreslår i själva propositionen att det ska bli tillåtet. Blir det en borgerlig regering kan det bli mer oenighet men kd lär få svårt att få med övriga borgerliga partier på ett förbud mot sparande av könsceller. Kompromissen blir nog att Socialstyrelsen ska avgöra det som idag vilket sannolikt betyder att det blir tillåtet att spara könsceller för transsexuella.

Avskaffande av sterilitetskravet för att få juridiskt byta kön.

Blir det en röd-grön regering lär det bli en del av propositionen att avskaffa det kravet. Mitt tips är att det även blir så med en borgerlig regering även om delar av kd och kanske även några m-politiker är negativa. Men det blir nog betydligt mer intern debatt i regeringen om det blir borgerlig regering.

Avskaffa åldersgränsen för att få juridiskt byta kön.

Mitt tips är att det inte blir en del av propositionen oavsett vilken regering det blir. Istället följer man nog Socialstyrelsens förslag om att utreda det separat senare. Däremot bedömer jag att en sådan utredning inte blir prioriterad utan kanske inte startas nästa mandatperiod. De flesta partier nöjer sig med Socialstyrelsens förslag och prioriterar utredningsresurserna på Socialdepartementet åt andra reformer. Men det är givetvis möjligt att utredningen startar i slutet av mandatperioden.

Återigen, det här är mina tips, ingen vet hur det blir, inte ens partierna själva idag.

4 kommentarer:

 1. Vilket land lever jag i? Jag vaggades till sömns av att (s) upphörde med tvångssteriliseringar redan i mitten på 1970-talet. Tvångssteriliseringar är en skändlighet av rent nazistiska proportioner.

  Stellan Bojerud

  SvaraRadera
 2. Stellan

  Desto mer beklagligt att ditt eget parti, Sverigedemokraterna ännu inte sagt ja till att avskaffa de där "nazistiska" tvångssteriliseringarna.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Jag kan inte minnas att frågan diskuterats och än mindre att SD har medverkat i genomförandet av ovannämnda lagstiftning.

  SvaraRadera
 4. Men det är precis det som är problemet med sd, man vägrar diskutera HBT-reformer. Jag har mailat partistyrelsen i många år utan att de någonsin varit intresserade att skaffa några åsikter via ett partistyrelsemöte.

  Att sd inte var med om att införa den här lagen fritar inte partiet från ansvaret att idag jobba för att avskaffa tvångssteriliseringarna. Inte heller kd var med i riksdagen när man införde lagen 1972 men även de har ett ansvar att skaffa åsikter om lagen idag.

  Bengt

  SvaraRadera