söndag 4 juli 2010

Kd tvekar att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.

Kristdemokraterna säger tyvärr inte ja till att avskaffa tvångssteriliseringarna av transsexuella. De vill vänta tills remissrundan på Socialstyrelsens förslag är klar. Tidigare har kd sagt "möjligen" till andra förändringar av lagen men för första gången mailade jag för några dagar sedan partier om sterilitetskravet. Kristdemokraternas HBT-politiske talespersoner Michael Anefur svarade följande.
Jag har noterat att socialstyrelsen lagt fram sin utredning och ser fram emot att få ta del av svaren från remissinstanserna.

Jag vill inte i dagsläget uttrycka någon åsikt i sakfrågan men kommer med stort intresse läsa utredningen. Det är viktigt att ordentligt sätta sig in i och förstå de olika delarna, vilket jag kommer att göra.

Kristdemokraterna, likaväl som alla andra, måste nu ta upp dessa frågor och komma fram till ett välunderbyggt ställningstagande.
Fyra riksdagspartier är för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag har mailat Socialdemokraterna och Moderaterna men de har ännu inte svarat.

HBT-föreningen RFSL har passande nog startat en kampanj i samband med Almedalsveckan. Den heter Verklighetens folk.
RFSL är Verklighetens folk

Under förra årets Almedalsvecka lanserade Göran Hägglund i sitt tal på Kristdemokraternas dag begreppet ”Verklighetens folk”. Verklighetens folk var människor av ett enklare slag som inte hade tid att bry sig om politik eller ta del av kultur- eller samhällsdebatt, eftersom de hade fullt upp med att hantera vardagen. Och de ville först och främst slippa politisk inblandning i sina liv.

Under årets valrörelse tar RFSL över begreppet ”Verklighetens folk” och fyller det med vårt eget innehåll. Vi vill visa hur gällande lagar och andra bestämmelser eller praktiker i Sverige effektivt utestänger människor, försvårar våra liv och ger vissa av oss en känsla av att inte vara riktigt verkliga – eftersom lagstiftningen inte uppmärksammar eller respekterar vår verklighet. För att vi alla ska kunna känna oss verkliga, krävs mer politisk inblandning, inte mindre. Verklighetens folk är beroende av att de som sitter på den lagstiftande och beslutande makten ser allas verklighet.

Ganska kul att de kopplar ihop kampanjen med ett budskap från det riksdagsparti som varit och är mest negativt till nya HBT-reformer. Ibland är det nästan som om vissa kd-politiker fått för sig att HBT-personer inte skulle vara en del av "verklighetens folk" vilket givetvis är fel. Jag har dock en invändning i marginalen mot det RFSL skriver. Det är sant att det ibland krävs mer inblandning av politiker för att förbättra situationen för HBT-personer men lika ofta mindre inblandning. Könstillhörighetslagen som har några absurda krav är ett bra exempel på hur politisk detaljstyrning försvårar för människor.

RFSL berättar också vilka som blir deras främsta krav på politiker i årets valrörelse.

Familjepolitik för verklighetens familjer-
En hbt-kompetent asylpolitik i en verklig värld.
Verklighetsanpassad vård för transpersoner.
Kompetent bemötande av verklighetens folk.
Verklig hivprevention är allas ansvar.

Du kan läsa här vad RFSL mer konkret menar med de fem kraven. Föreningen arrangerar två seminarier i Visby i samband med Almedalsveckan.

Tisdagen 6 juli. Vad återstår att göra för verklighetens folk? - Om framtidens hbt-politik.

Torsdagen 8 juli. (tillsammans med Sida) Bistånd och hbt - hur kan svenskt bistånd stödja hbt-personer i utvecklingsländer?

Onsdagen 7 juli arrangerar Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) och RFSL ungdom En utbildning för alla?

Gotlands kommun har på sin hemsida samlat info om alla seminarierna.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagen berättar att tre män attackerade Prideparaden i Helsingfors med peppar- och tårgas igår. Ett trettiotal skadades lindrigt, varav några barn. Qx avslöjar att Pridefirande i övrigt blev positivt.

2 kommentarer:

 1. Ett tips till dig Bengt:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article7416119.ab

  SvaraRadera
 2. Lova

  Tack för tipset. Ska skriv något om det senare.

  Bengt

  SvaraRadera