lördag 10 juli 2010

Två partier, kd (sic) och mp, hade med homorättigheter i Almedalstal.

Som jag skrev för ungefär en vecka sedan skulle jag granska partiledarnas och språkrörens tal vid Almedalsveckan i Visby för att se om de sa något om HBT-rättigheter. Alla riksdagspartier, även kd för första gången, kommer vid Stockholm Pride i slutet av den här månaden att tävla om vem som mest prioriterar bögars, lesbiskas och transpersoners rättigheter.

Men att hålla HBT-vänliga tal inför redan "frälsta" är möjligen bra för att visa solidaritet men det förändrar inte attityder i samhället. Det gör däremot tal som vänder sig till befolkningen generellt.

Hur många partier i Visby var det då som nämnde något om HBT-rättigheter? Det beror givetvis hur man definierar ordet HBT. Ingen av dem kommenterade explicit transpersoners rättigheter. Däremot resonerade Maria Wetterstrand (mp) både om samkönade pars situation och alternativa familjetyper.
För några dagar sedan träffade jag en nybliven pappa nere vid Hamnplan. Barnet har en till pappa och två mammor. Jag frågade när han skulle få vara föräldraledig, men han berättade att han inte kunde vara det över huvud taget. För i Sverige kan bara vårdnadshavarna vara föräldralediga. Och de kan bara vara två. Oavsett hur många föräldrar barnet har.

Två andra nyblivna föräldrar jag känner var tvungen att ljuga för sjukvården för att de inte har rätt att få hjälp med assisterad insemination på sjukhuset, detta för att de inte är ett par. Lena hade inte ens möjlighet till att få hjälp i Sverige när hon ville bli mamma utan är förvisad till den dyra och krångliga processen att inseminera utomlands.

I ett omodernt Sverige går socialministern ut och säger att vissa familjer "helst inte" borde ha barn. I ett modernt Sverige kan alla bilda familj på det sätt som de önskar och barn kan leva tryggt oavsett hur deras familj ser ut, utan att samhället krånglar till det. Jag känner att det är dags för att modernisera Sverige.
Även Göran Hägglund (kd) sa faktiskt något med koppling till homosexuella och bisexuella när han argumenterade emot kvotering.
Jag menar att alla ska bli bedömda utifrån sina personliga meriter. Då är såväl lagstiftad kvotering som all form av diskriminering uteslutna. Ingen ska bli förbisedd på grund av egenskaper som kön, ålder, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Låt oss nu vara på det klara med en sak. Oavsett vad det handlar om: Ensidighet är inte bra. Eller mer positivt uttryckt: det är bra om många perspektiv och erfarenheter kan göra sig gällande.
Givetvis har Hägglund och Kristdemokraterna bristande trovärdighet, för att uttrycka det milt, när det gäller att argumentera emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Partiet var ju närmast fixerade 2008-2009 att försöka stoppa en jämlik äktenskapslag. Och kd är ännu emot att samkönade par ska ha samma möjlighet till adoptioner och inseminationer som olikkönade par.

Trots det är det intressant att Hägglund nämner "sexuell läggning". Av den enkla orsaken att Mona Sahlin (s), Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Jan Björklund (fp) och Lars Ohly (v) inte sa ett ord om HBT-rättigheter i sina respektive tal. I maj i år avslöjade jag att Sahlin och Ohly inte heller i sina respektive 1 maj-tal nämnde något om HBT.

Miljöpartiet var alltså det parti som tydligast argumenterade för rättigheter för homosexuella och bisexuella. 2006 var de första riksdagspartiet att ha en valaffisch med HBT-tema, något de även ska ha i år. Sedan har flera andra riksdagspartier i sak ungefär lika bra politik för bögars, lesbiskas och transpersoners rättigheter. Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för alla centrala HBT-reformer och Socialdemokraterna nästan alla. Moderaterna är för alla homoreformer även om de tvekar ännu när det gäller några transreformer.

Det är nog få som byter politiskt block för att någon partiledare eller något språkrör nämner något om samkönade pars situation. Däremot kan det bli en del förändringar inom blocken som den politiska situationen är idag där man har ett nära samarbete mellan partierna på vardera sida. Det gör det enklare för folk att byta parti inom respektive block.

Att mp prioriterar samkönade pars situation och har en valaffisch med HBT-tema kan alltså gynna dem bland gruppen bögar, lesbiska och transpersoner som sympatiserar med den röd-gröna oppositionen. Vad som är något förvånande är att inget parti hittills försökt göra samma sak, att prioritera HBT i sitt offentliga budskap, på den borgerliga sidan i syfte att få fler borgerliga HBT-personers röster.

Nyhetsartiklar om kd och mp i Almedalen.

DN1 DN2 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar