fredag 2 juli 2010

Hycklande från Ullenhag (fp) och Hägglund (kd) om könstillhörighetslagen.

Igår startade Kristdemokraterna sitt riksting (kongress) i Örebro. Som kuriosa kan jag berätta att nästan alla andra partier avslutar sina kongresser eller motsvarande på söndagar för att använda hela helgen. Men Kristdemokraterna har i princip alltid lördag som sista dag vid den här typen av möten. Orsaken är nog partiets kristna ursprung och att många i partiet menar att man inte ska arbeta på söndagar om det är möjligt att undvika.

I sitt inledningsanförande igår sa partiordföranden Göran Hägglund inget om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Däremot en del som har indirekt koppling till HBT-politiken och som avslöjar att kd ännu hycklar om sitt "frihetsbudskap". Trots att de dessbättre äntligen sagt ja till närståendeadoptioner för samkönade par.

När ska Kristdemokraterna bli ett frihetsparti även för homosexuella och bisexuella? 2009 avskaffade riksdagen förbudet för samkönade par att ingå äktenskap. En frihetsreform för många älskande par. Och Hägglund sa följande i sitt anförande vid rikstinget igår.
Det är inte olika offentliga insatser som är det sammanhållande kittet utan enskilda människors vilja och förmåga till kärlek. Det mänskliga Sverige är det där dessa värden får plats. Där allt inte bara handlar om det materiella, snabba och lättköpta. Relationer till andra spelar en roll för vår egen förmåga att se oss själva i andra.
Med den retoriken borde väl kd hyllat införandet av en könsneutral äktenskapslag? Äktenskap ger ju möjlighet till stabila relationer enligt partiet. Nej, som vi alla vet så jobbade kd tvärtom emot reformen.

När ska Kristdemokraterna bli ett frihetsparti för transsexuella och andra transpersoner? I sitt inledningsanförande berättade Hägglund om "politikens gränser" och var även självkritisk.
Men vi ska också vara ärliga mot oss själva. Vi är inte ofelbara. Vi har också, som andra, drivits att gå mot målet med fel medel. Även vi har haft en övertro på politik. Även vi har sett politikens makt att reglera och subventionera som enda svaren på olika samhällsproblem. Även vi har förväxlat samhällsengagemang med lagstiftning....

Överallt där det behövs ska vi kristdemokrater freda människor från politiska dumheter: från krångliga regler, kvotering, orimliga fastighetsskatter, system som gör det omöjligt att bygga upp ett eget sparande. Det är frihetsprinciper i praktiken, där de märks, och som också ger trygghet.
Som liberal håller jag principiellt med om resonemanget. Men återigen, hyckleriet blir tydligt när man vet hur socialministern i regeringen, som råkar vara Hägglund själv, och Kristdemokraterna hanterat den könstillhörighetsutredning som lämnades våren 2007. Efter drygt tre år har regeringen ännu inte lämnat något förslag till att avskaffa "krångliga regler".

Vill kd som nu kallar sig frihetsparti avskaffa förbudet för gifta människor att juridiskt byta kön och därmed få möjlighet att må bättre? Vill kd avskaffa förbudet för utländska medborgare som bott i Sverige i flera år att "byta kön"? Vill partiet avskaffa förbudet för osteriliserade människor, vilket de allra flesta i Sverige faktiskt är, att få byta kön juridiskt? Om det säger Hägglund och Kristdemokraterna efter tre år ingenting.

När Hägglund får den här typen av frågor beter han sig som rollfiguren Manuel i komediserien Fawlty Towers från 1970-talet. I en välkänd scen sa Manuel "Nothing. I know nothing"

Där han ni frihetspartiet Kristdemokraterna 2010.

Dessbättre är Folkpartiet tydligare när det gäller transsexuellas rättigheter. Igår hade partisekreteraren Erik Ullenhag tillsammans med riksdagsledamöterna Barbro Westerholm och Agneta Berliner en debattartikel i Aftonbladet.

Från debattartikeln.
I går presenterade Socialstyrelsen sin utredning om vården av transsexuella och personer med könsidentitetsstörningar. Utredningen föreslår bland annat förändringar av lagstiftningen gällande fastställande av könstillhörighet. Några av de kriterier som Socialstyrelsen föreslår ska tas bort är att individen måste vara svensk medborgare, vara ogift och vara steril. Det ska även vara tillåtet att frysa ner könsceller på samma villkor som för andra patientgrupper.

Vi välkomnar utredningens förslag och ställer oss helhjärtat bakom att tillgången till adekvat behandling av transsexuella ska garanteras inom hälso- och sjukvården i hela landet.

Folkpartiet liberalerna har sedan årtionden arbetat konsekvent för HBT-rättigheter, också när det inte varit så politiskt korrekt att engagera sig i frågorna. Vi är stolta över att ha medverkat aktivt till en könsneutral äktenskapslag, ett stärkt diskrimineringsskydd för HBT-personer och möjligheterna för homo- och bisexuella att bli adoptivföräldrar eller få tillgång till assisterad befruktning.

Nu är det dags att ta nästa steg. Alldeles för länge har föråldrad lagstiftning skapat hinder och diskriminering för transsexuella. Ur vårt perspektiv är det självklart att det är den enskilda människan som själv har rätt att definiera sin egen könsidentitet. Folkpartiet kommer därför driva på så att Socialstyrelsens förslag till lagändringar kan genomföras så snart som möjligt.

Att Folkpartiet var bland de första riksdagspartier att engagera sig för HBT-rättigheter är sant och något partiet ska ha en eloge för. Så sent som 2003 var det bara Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var för en utredning om en ny könstillhörighetslag medan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna var emot det. Några år senare var det dock politisk enighet om att starta utredningen.

Och givetvis ska den röd-gröna oppositionen ha kritik för att det inte är de som skriver debattartiklar om det här. Det borde vara givet för ett oppositionsparti som är transvänligt att kritisera Hägglund offentligt för hans hantering av könstillhörighetslagen. Även Centerpartiet och Moderaterna har varit tysta de senaste dagarna.

Trots det förtjänar inte Folkpartiet några ensidiga hyllningar för sin debattartikel. Orsaken är att partiet har varit regeringsparti sedan 2006 och därför haft möjlighet att direkt förhandla med Göran Hägglund och Kristdemokraterna. Varför skrev fp inte en debattartikel om en ny könstillhörighetslag redan 2007 efter den förra utredningens förslag? Visserligen var det förslaget betydligt sämre men desto viktigare hade det varit att Folkpartiet då argumenterat för en frihetlig könstillhörighetslag.

"Vanliga" riksdagsledamöter som Barbro Westerholm och Agneta Berliner har begränsade möjligheter att påverka partiledarförhandlingarna. Men det är viktigt att konstatera att de trots det, precis som riksdagsledamöter från Centerpartiet, har ett ansvar för sveket mot transsexuella. Folkpartiet och Centerpartiet har försökt få Moderaterna och Kristdemokraterna att acceptera en ny frihetligare könstillhörighetslag men det är ju tydligt att de inte prioriterat det tillräckligt. Då hade vi haft en ny lag idag.

Erik Ullenhag är som partisekreterare en av de mest centrala politikerna inom Alliansen. Jag betvivlar inte hans engagemang, han är en av de som gjort mest för att Folkpartiet ska bli ett tydligt HBT-vänligt parti. Men när det gäller könstillhörighetslagen har han varit tyst i den offentliga debatten. Fram till juli 2010. Det är inte acceptabelt. Och debattartikeln som lovar förändringar blir därmed något hycklande. Även om Ullenhag i sak givetvis är mycket HBT-vänligare än Hägglund.

Folkpartiet har ett ansvar för att Alliansen före riksdagsvalet lämnar i alla fall några gemensamma besked om liberaliseringar av könstillhörighetslagen. Idag är de fyra partierna inte eniga om några förändringar.

Även Qx och transföreningen Fpes har skrivit om Socialstyrelens förslag till ny könstillhörighetslag. Artikeln i Qx refererar för övrigt till min blogg när det gäller Kristdemokraternas politik för transsexuella.

Dagen har en artikel om Kristdemokraternas riksting.


Uppdatering 1.

Även Feministiskt initiativ är för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Det berättar Stina Sundberg, ledamot i partistyrelsen för fi, i ett mail. Det betyder att av de partier jag ska ha med i min HBT-rapport i samband med Stockholm Pride i år är det fem av nio som är emot tvångssteriliseringana av transsexuella. Övriga fyra är c, fp, v och mp.

S, m, kd och sd är (ännu) inte för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen.


Uppdatering 2.

Niclas Ericsson skriver idag på liberala Dagens Nyheters ledarsida om könstillhörighetslagen. Bl.a. följande.
Ska en kvinna kunna bli far till sitt barn? Ja, absolut.

Bör samhället acceptera att män kan bli gravida? Definitivt.

Frågorna kan förvåna, men för det femtiotal personer som varje år ansöker om att få byta könstillhörighet handlar dessa frågor om värdighet och mänskliga rättigheter. Och egentligen angår de oss alla....

Socialdepartementet under KD:s ledning har varit handlingsförlamat i frågan. Nu måste rapporten leda till att ett lagförslag tas fram, omgående.

Frågor om könsidentitet kan verka smala. Men ingen av oss bör acceptera att omvärlden försöker bestämma på vilket sätt vi ska vara man eller kvinna. Vi äger själva vår identitet. Den principen har vi alla ett intresse av att försvara.
Nu är det dags att Sveriges två största partier också ansluter sig till det här resonemanget. Det är dags att statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin (som båda har ett genuint engagemang för HBT-rättigheter), visar ledarskap och tydliggör att m och s menar att tvångssteriliseringar är ovärdigt ett demokratiskt samhälle 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar