onsdag 28 juli 2010

Fp:s nya HBT-rapport har flera bra förslag men ett sakfel.

Flera av riksdagspartierna och deras ungdomsförbund har med info om vad de ska göra på Stockholm Pride.

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna (hemsidan för deras avdelning i Stockholm)
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Ssu
Muf
Ung vänster

Moderaterna, Cuf, Luf, Kdu och Grön ungdom har (ännu) inte skrivit om Stockholm Pride på sina respektive hemsidor.

Folkpartiet har idag presenterat rapporten Liberal agenda för HBT-rättigheter som innehåller tre nya förslag, om hatbrott, flyktingar och EU.
Formulera en bred handlingsplan mot hatbrott med avseende på sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet m.m. Handlingsplanen ska formulera ett antal konkreta åtgärder för att alla berörda aktörer – både rättsväsendet, andra statliga och kommunala myndigheter samt frivilligorganisationer – ska kunna höja sina ambitioner och förbättra samarbetet....

Utvärdera hur den nya utlänningslagen, som innebär att personer som har välgrundade skäl att frukta förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska få flyktingstatus, har tillämpats i praktiken. Förtydliga lagen om detta visar sig nödvändigt....

EU:s människorättsbyrås kartläggningar av hbt-personers och andra minoriteters situation bör bli föremål för en formell behandling i EU:s ministerråd och även granskas i offentliga utfrågningar i Europaparlamentet. Om parlamentet konstaterar att det har skett grova överträdelser av ett lands MR-åtaganden, ska EU-kommissionen bemyndigas att vidta ekonomiska åtgärder. Det medlemsland som nonchalerar hbtpersoners eller andra minoriteters rättigheter får därför en effektiv påtryckning på en punkt där det känns – i plånboken.
I övrigt är det gamla välkända krav från Folkpartiet bl.a. att länder i EU ska vara skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Folkpartiet ska ha en eloge för att man i den här rapporten tydliggör HBT-personers rättigheter. Tyvärr har inget annat riksdagsparti gjort något motsvarande hittills den här veckan men det är möjligt det blir fler sådana här rapporter de närmaste dagarna från andra partier.

Även i sak är förslagen generellt vettiga. Man kan dock ha en del invändningar av andra orsaker. För det första bör Folkpartiet förklara varför man inte genomfört flera av de här förslagen redan eftersom man faktiskt är med i regeringen sedan 2006. Visst, jag vet att man inte kan få igenom allt och det förväntar jag mig inte. Och den borgerliga regeringen har haft ungefär samma reformtempo som tidigare socialdemokratiska regeringar d.v.s. gjort en del bra, försummat en del och i vissa delar inte förändrat tillräckligt.

Men ett tydligt exempel där Folkpartiet förtjänar allvarlig kritik är könstillhörighetslagen där de (och Centerpartiet) inte tillräckligt prioriterat att få Göran Hägglund och Socialdepartementet att lämna en proposition om en frihetligare könstillhörighetslag. Trots att det är tre år sedan den Könstillhörighetsutredningen lämnade sin rapport har Moderaterna och Kristdemokraterna ännu inga åsikter om hur man ska förändra lagen för att göra det enklare för transsexuella. Givetvis har också fp och c ett ansvar för att att man inte kunnat enas om gemensamma förslag.

Sedan är det ett sakfel i Folkpartiets rapport.
Den nya lärarutbildningen bör ge goda möjligheter till att stärka lärarnas kompetens i att undervisa om sex ochsamlevnad.
Den där meningen är direkt felaktig. Faktum är att många försökte få regeringen att göra information om sex och samlevnad till en obligatorisk del i den nya lärarutbildning som regeringen lämnade en proposition om för några år sedan. Men Lars Leijonborg (då högskole- och forskningsminister) argumenterade tydligt emot det och tyckte inte det var lämpligt att alla lärare måste få lära sig om sex och samlevnad på sin lärarutbildning.

Det är en gåta att ansvariga fp-politiker kan sprida sådana felaktigheter i en annars bra och seriös rapport.


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter

"Inför könsneutrala toaletter och kommunala HBT-boenden för äldre". Debattartikel av Carin Jämtin (s) och Dag Larsson (s).
Homosexuell katolik utmanar Berlusconi.

Svenska Dagbladet

Prideinvigning "Tack Barbro".
Fp vill stärka minoriteters rättigheter inom EU.

Expressen

Nu startar Pridefestivalen.

Dagen

Prideinvigning "Tack Barbro".


Uppdatering 2.

I mitt HBT-nyhetsbrev för februari 2009 kritiserade jag regeringen och Lars Leijonborg för hanteringen av "sex och samlevnad" i lärarutbildning. Alltså det som Folkpartiet i sin nya rapport säger nog ska fungera bra.

Från HBT-nyhetsbrevet februai 2009.

4. Att högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) är ointresserad av att göra "sex och samlevnad" obligatoriskt inom lärarutbildningarna är ansvarslöst mot eleverna.

Lars Leijonborg tycks vara nöjd om de flesta elever får sin första information om sex och samlevnad vårterminen i årskurs 9. Jag kan inte tolka hans uttalanden i en riksdagsdebatt 23 januari i år annorlunda än så. Han t.o.m. hänvisar till att elever ju kan få sådan information i gymnasiet också. Detta trots att vi vet att många elever har sina första sexuella kontakter före 15 års ålder. Och när det gäller information om homosexualitet och bisexualitet är det givetvis viktigt med bra sådan redan före åk 9 både för att ge möjlighet till en trygg identitet åt homo- och bisexuella elever och för att påverka attityder bland heterosexuella elever. Dessutom säger tyvärr Lars Leijonborg, precis som utredningen "En hållbar lärarutbildning", nej till att sex och samlevnad ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningar.

Orsaken till debatten i riksdagen var att riksdagsledamoten Désirée Pethrus-Engström (kd) hade lämnat en interpellation (fråga) till utbildningsministern om att förbättra lärarutbildningarna så att alla lärare får bra utbildning om sex och samlevnad. En rapport från RFSU visar att det bara är 6 % av lärarna som själva fått utbildning i sex och samlevnad vid sin lärarutbildning. Hur ska de då kunna förmedla den viktiga information till sina elever?

Inte heller är det lämpligt, som Leijonborg antyder, att skolor bör vara hänvisade till kunskap utifrån, det må vara RFSL, RFSU, sexrådgivare eller någon annan. Givetvis är den typen av besök viktiga i sig för många skolor men de kan ju bara vara ett komplement till den information som läraren ger sina elever.

Sedan hänvisar Leijonborg till att föräldrarna till eleverna är viktiga. Visst både kan och bör föräldrar visa sin del av ansvaret men vi vet att många inte gör det, en del kanske av religiösa orsaker vägrar diskutera det med sina barn. Då är skolans information desto viktigare.

Nog är det besynnerligt att kemiska formler som elever ganska sällan har praktisk nytta av som vuxna av många politiker tycks vara betydligt viktigare att lära ut än sex och samlevnad som är centralt för de flesta människor.

Visst säger Lars Leijonborg i riksdagsdebatten att informationen om sex och samlevnad till eleverna är viktig men vad skulle han annars säga? Att den är oviktig? Oavsett vad han tycker vore det ju politiskt omöjligt att göra ett sådant uttalande i Sverige 2009. Istället är det ju vad man vill göra i praktiken för att förbättra situationen som är avgörande för trovärdigheten. Och där är Leijonborgs interpellationssvar oacceptabelt ointresserat av att förändra nuvarande situation inom lärarutbildningarna och på skolorna.

Länk till riksdagsdebatten om sex och samlevnadsinformation i skolorna. Debatten är §9 från riksdagsprotollet 23 januari 2008.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2008/09:62

Länk till RFSU:s pressmeddelande "Ett svek mot eleverna" 3 december 2008 om att utredningen "En hållbar lärarutbildning" inte vill göra sex och samlevnad till en obligatorisk del av lärarutbildningarna.

http://www.rfsu.se/081203__ett_svek_mot_eleverna.asp

Uppdatering 2.

Eftersom Sverigedemokraterna i två artiklar senaste veckan försökt flirta med HBT-personer vill jag återigen redovisa hur många poäng partierna får i den HBT-rapport jag publicerat 28 juli. Partierna får poäng efter hur många reformer de är för (+2p), tveksamma till (+1p) och emot (0p). Partier som vill avskaffa HBT-reformer får minuspoäng (-1p). Jag redovisar även om de är för, emot eller inte har någon officiell åsikt om heteronormen.

Maxpoäng är 16.

Centerpartiet 16p. Emot heteronormen
Folkpartiet 16p. Emot heteronormen.
Vänsterpartiet 16p. Emot heteronormen.
Miljöpartiet 16p. Emot heteronormen.
Feministiskt initiativ 16p. Emot heteronormen.
Socialdemokraterna 15p. Emot heteronormen.
Moderaterna 10p. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Kristdemokraterna 8p. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Sverigedemokraterna 6p. För heteronormen.

Givetvis måste inte HBT-personer främst välja parti efter hur dess politik är för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Men det är enkelt att konstatera att av partier av betydelse i Sverige har sd ännu den sämsta HBT-politiken.

Och sd har inte bara problem med homofientlighet i sin avdelning i Karlstad, partiet där vill förbjuda gayparader vilket skulle betyda en allvarlig inskränkning av demonstrationsfriheten förutom att vara oacceptabelt diskriminerande mot HBT-personer. Även i Stockholmsområdet (den del av Sverige som generellt är HBT-vänligast) avslöjar sig partiet vara allt annat än HBT-vänligt. Även om de iofs inte är lika extrema som sina partikamrater i Karlstad.

Sd Västra Södertörn kommenterar bl.a. följande om Stockholm Pride.
Vi vet utmärkt väl att alla måste hylla den aktuella Pridefestivalen för att inte framstå som bigott homofob. Nu är det så att man kan känna motvilja mot den cirkus och porrfestival som Pride faktiskt är, utan att vara homofob eller på något sätt vilja diskriminera sexuella minoriteter.
Det är samma inskränkta och hatiska retorik där man är fixerad vid de mest extrema delarna av festivalen. Att de allra flesta som besöker festivalen är helt påklädda och ganska "Svenssonaktiga" struntar man i.
Att våra rikspolitiker mangrant ställer upp på att delta i denna obscenitets-cirkus (undantaget Göran Hägglund och Göran Persson), gärna fotograferandes med en spektakulär läderbög, är inte förvånande. Det mediala etablissemanget har stor makt i dagens Sverige. Det kan inte vara rädsla för att tappa röster som våra politiker väljer att ställa upp på denna orgie i obsceniteter, det finns enbart röster att tappa på att ställa upp, och röster att vinna på att vägra deltagande.
Jaså, de gissar det. Faktum är att Göran Perssons parti gjorde ett mycket dåligt val efter att han bojkottade att vara med vid partiledardebatten som Stockholm Pride arrangerade 2006. Och Göran Hägglund har dåliga opinionssiffror idag efter att partiet varit frånvarande från festivalen varje år förutom när Hägglund var med i en partiledardebatt 2006. Inte för att jag tror respektive partis resultat främst beror på att de inte besökt Pride men sd lär få mycket svårt att bevisa att partier skulle tjäna på att inte vara med där.

4 kommentarer:

 1. Nu har jag i och för sig inte varit inblandad i författandet av folkpartirapporten, men det är ju fullt möjligt att ge goda möjligheter för sex- och samlevnadsundervisning i lärarutbildningen utan att för den skull göra det obligatoriskt.

  Dessutom är det numera obligatoriskt för grundlärarexamen för årskurs 4-6. En sådan ska:

  "visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad"

  För samtliga lärarexamina är det obligatoriskt att ha de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen (ämneskunskapernas innehåll är dock inte preciserade) och att kunna jobba med skolans värdegrund, mot diskriminering och kränkande behandling.

  Vänligen

  Malin Strid
  politisk sakkunnig hos högskole- och forskningsminister Tobias Krantz

  SvaraRadera
 2. Hej Malin!

  Tack för svaret.

  Visst är det bra att det för vissa lärare (bara för åk 4-6?) ska ha kunskaper om sex och samlevnad.

  Men för det första hur nog blir den kollen eftersom det nog är massor av ämnen som ska kollas vid examen?

  Och för mig är det ännu en gåta hur den borgerliga regeringen, Lars Leijonborg och Jan Björklund "kunde försöka förklara hur oviktigt det är att alla lärare faktiskt ska få kunskap om sex och samlevnad.

  Och tydligen har även nuvarande högskole- och forskningsministern Tobias Krantz samma policy.

  RFSU skrev följande december 2008..

  http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2008/Ett-svek-mot-eleverna/

  "I dag lämnade regeringens utredare in sin utredning om den nya lärarutbildningen. Det är med stor besvikelse som RFSU konstaterar att sex och samlevnad inte föreslås bli ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningen.

  – Trots att det varit inskrivet i läroplanen för grundskolan i mer än femtio år har sex och samlevnad aldrig ingått som en fast del av lärarutbildningen. I dag har bara sex procent av de nyutexaminerade lärarna fått någon som helst utbildning i sex och samlevnad. Hur eleverna ska kunna lära sig något som inte lärarna kan är en gåta, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

  Ett stort antal internationella studier visar på skolans unika möjligheter när det gäller att ge ungdomar verktyg och kunskap att kunna undvika sexuellt överförda sjukdomar, oönskade graviditeter och diskriminering utifrån kön och sexuell läggning.

  Det står också klart att sex- och samlevnadsundervisningen måste ske återkommande under en längre period för att ge effekt. Ingen kan då ersätta lärarnas regelbundna och nära kontakt med eleverna.

  – Att i det läget inte vilja förse eleverna med de kunskaper de behöver för att kunna fatta kloka och genomtänkta beslut om sin sexualitet är fullständigt obegripligt, säger Åsa Regnér.

  Regeringens utredare har sagt att barns och ungdomars kunskap om sex och samlevnad är föräldrarnas ansvar. Men vi vet att många föräldrar inte kan, eller vill, upplysa sina barn om kropp, relationer och sex. Och många barn och tonåringar varken kan, eller vill, tala med sina föräldrar om såna saker.

  – Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har vid flera tillfällen konstaterat att skolans sex- och samlevnadsundervisning har stora brister, och att detta skulle ses över i utredningen. Det är nu dags för honom att stå för sitt ord och arbeta för att samtliga lärarstudenter får den utbildning de behöver, säger Åsa Regnér."

  Jan Björklund struntade dock i att ändra förslaget när det gäller den delen.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Del 2. Svar till Malin.

  Och här är några citat dåvarande högskole- och forskningsministern Lars Leijonborg i en debatt i riksdagen om det.

  "Désirée Pethrus Engström använde vid två tillfällen ordet ”ämne”, och jag tror att det är här vår åsiktsskillnad finns. Engelska är ett ämne. Matematik är ett ämne. Svenska är ett ämne. Sex och samlevnad är ett moment. När man säger att bara 6 procent av lärarna får undervisning låter det ju väldigt lite, men det är ju inte självklart ett problem, därför att det kommer inte att vara 6 procent eller mer av skolans undervisningstid som ägnas åt sex och samlevnad.
  Det vi reglerar i läroplanen är sådana saker som att alla ska kunna läsa och skriva och att alla ska kunna räkna. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser till att baskunskaperna verkligen finns där."

  Helt sanslöst att Leijonborg försöker jämföra andelen lärare som fått info om sex och samlevnad med andelen av elevernas skoltid de lär sig sex och samlevnad. Om eleverna bara läser något moment 0,1 % av sin skoltid tycker alltså Leijonborg det räcker att bara 0,1 % av lärarna ska kunna något om det, TROTS att alla elever ska lära sig det även om det är få timmar de ägnar åt momentet.

  Sedan raljerade Leijonborg och försökte bagatellisera vikten av info om sex och samlevnad.

  "Vi har väldigt många debatter här i kammaren om sådant som är angeläget att lära sig i skolan. Vi ska ha mer genderinsikter, vi ska ha mer trafikvett, vi ska ha bra tandhygien och vi ska ha undervisning om sex och samlevnad. Det är faktiskt ett ansvar för oss som politiker att se till att önskemålen inte blir så stora att slutresultatet blir att ingen vet någonting om någonting, så att säga. Vi måste ha kraft att prioritera."

  Som om sex och samlevnad som är en central del av människor liv ska jämföras med att folk ska borsta tänderna. Oseriöst.

  Tvärtom vad Malin Strid antyder så tyckte Lars Leijonborg i debatten att det INTE är viktigt alla lärare har kompetens.

  "Men om man ändå problematiserar Désirée Pethrus Engströms och Carina Häggs inlägg lite grann är vi väl ändå överens om att det här inte är det enda skolan ska ägna sig åt. Därav följer frågan: Är det självklart att alla lärare måste ha denna kompetens? Jag menar att det inte är självklart"

  Snyggt försök Malin men vad jag vet var du Leijonborgs närmaste medarbetare. Du är delansvarig för det här absurda svaret från honom.

  Att då ge ett helt annat budskap när det är Sockholm Pride 2010 och närmar sig ett riksdagsval blir inte trovärdigt. Du får istället stå för vad du och Leijonborg hade för budskap, att det inte är viktigt att alla lärare har kompetens om sex och samlevnad.

  Eller kan du länka till någon artikel där Leijonborg ber om ursäkt för sin ignorans och faktiskt tycker att alla lärare bör ha kunskap om sex och samlevnad? Var vänlig lämna då länk till den artikeln.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Jag ska förtydliga för nya bloggbesökare här att jag även gett den borgerliga reggeringen och utbildningsminister Jan Björklund beröm.

  Från min bloggpost där jag lämnade betyg åt den borgerliga regeringens HBT-politik. Jag gillar ju betyg precis som Jan Björklund. :-)

  http://bengtheld.blogspot.com/2010/05/betygen-for-den-borgerliga-regeringens.html

  "Skolan VG

  Regeringen har lämnat ett förslag till ny skolplan. Positivt är att man där inte rangordnar olika typer av intolerans och diskriminering som i förra skolplanen. Istället hänvisar man till den nya lagen mot diskriminering. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har också försökt förtydliga att friskolor ska respektera de värderingar som gäller för kommunala skolor bl.a. att respektera HBT-personer. Att jag trots de här positiva delarna inte ger regeringen MVG utan VG är därför att man inte fixat att sex och samlevnad och HBT ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningarna."

  Jag vidhåller det jag skrev där. Det har gjorts flera bra saker senaste åren. Fokuset på ordning och reda är inte direkt någon HBT-reform men givetvis är det positivt att det är lugn och ro för alla elever och att det är homofoba mobbare som i sista hand bör flyttas bort från skolan och inte HBT-elever som blir mobbade.

  Men utbildningsdepartementets hantering av lärarutbildningen förtjänar skarp kritik. Både i sak och för Leijonborgs raljans i riksdagsdebatten.

  Bengt

  SvaraRadera