onsdag 21 juli 2010

Göran Hägglund (kd), prostitution och dubbelmoral.

Göran Hägglund, ordförande i Kristdemokraterna, blev intervjuad i Expressen i lördags. Som vanligt får han han frågor med koppling till homosexuella och familjepolitiken. Med rätta eftersom kd är ensamt kvar bland riksdagspartierna om att vara för en politik som diskriminerar samkönade par. Bl.a. är partiet emot likställda regler när det gäller adoptioner och inseminationer. Men det som är intressant är att Hägglund för första gången tydligt argumenterar för att även samkönade par med barn är familjer.

L är Lotta Gröning, en av de två som intervjuar Hägglund.
L: Det är verkligen att ställa det här, att man ska vara mamma, pappa, barn, det är en drömbild, det är inte det samhället vi lever i.

- Nej, men vår familjesyn är ju inte så att den bara handlar om mamma, pappa, barn. Vi vet ju att det är jättemånga, framför allt mammor som lever ensamstående med sina barn, vi vet att det är två tjejer som bor tillsammans med barn, vi vet att det är två killar som lever tillsammans med barn, en och annan pappa lever ensamstående med barn också, och familjer hittar nya konstellationer efter att ha gått isär från dem som man har levt tillsammans med en tid. Alltså familjer ser oerhört olika ut, och jag tycker att vår politik tar utgångspunkt i det, att familjer är olika, genom att vi vill erbjuda olika uppsättningar av alternativ, t ex när det gäller barnomsorgen, som utgår från att alla är inte stöpta i samma form, vi är olika, det funkar olika i olika skeden i livet. Jag tycker att vi är lite dåliga på att kommunicera…

L: Det är ni faktiskt…

- …för jag tror ju att den kristdemokratiska bilden… Att bilden är att Kristdemokraterna är den här… Äppelkindade barn… En pojke och en flicka står vid familjen där i en Sörgårdsidyll. Men sådant är ju inte livet.

L: Nej, men det är den bilden ni ger. Det blir lite tokigt…

- Ja, det kan det bli, för ingen familj är perfekt, och inga föräldrar är perfekta, utan vi misslyckas ju i olika områden och det gäller ju att inse det att det är liksom inget är perfekt, men det gäller ju liksom göra så bra vi kan på olika sätt, med de förutsättningar vi har.
Han låtsas som att media "feltolkat" kd:s familjedefinition. Men faktum är att Hägglund och andra kd-politiker i flera år haft möjlighet att i tal och intervjuer betona att familjer ser olika ut och att bl.a. även samkönade par med barn är familjer. Men det har de sällan eller aldrig sagt tidigare. Först hösten 2009 erkände kd att i ett program ett även samkönade par med barn förtjänar samhällets stöd. För ca en månad sedan sa partiet ja till närståendeadoptioner för samkönade par efter att tidigare velat avskaffa den reformen. Och nu snackar alltså Hägglund vackert om samkönade familjer.

I sak är det givetvis bra. Äntligen konstaterar kd det andra partiet vetat om i många år, att det existerar samkönade familjer och att de förtjänar samhällets stöd. Och givetvis har ett parti rätt att ändra sig. Trots det blir det oundvikligt att vara något kritisk. Varför säger Hägglund det nu när opinionen svängt så mycket att det blir svårt för kd att vinna röster på att bara tala om kärnfamiljen?

Varför berättade inte Hägglund det här i sin första valrörelse som partiordförande 2006? Nåja, vi kan lämna det därhän kanske och konstatera att alla partier är med på tåget mot en ny familjepolitik när samhället förändrar sig. Även om kd sitter i sista vagnen.

Hägglund får också kommentera debatten om en könsneutral äktenskapslag.

M är Marie Söderqvist, den andra personen som intervjuar Hägglund.
M: Många homosexuella håller med er i äktenskapsfrågan, om ni väl lyckas lägga ut texten, men det har ni kanske inte lyckats göra för ni blir fortfarande sedda som ett homofobiskt parti. Har ni misslyckats, tycker du, med att förmedla vad ni egentligen menar?

- Ja. Det har vi ju. Men det var ju intressant att se vad som kunde ske där vi på ganska kort tid och det får vi ju säga att vi var ju inte så lyckosamma i vårt arbete, där vi alltför länge stod på en position som knappast hade kunnat samla upp de många och för sent övergick till en position som jag tror att de allra flesta… jag tror faktiskt att en majoritet skulle gilla den om man har trängt in den, vi började marknadsföra det alldeles för sent. Vad det handlar om är att gå hela vägen när det gäller skiljandet av kyrkan från staten och då låta ett par – oavsett om det är två män eller två kvinnor eller en man och en kvinna, gå och registrera sig hos någon lämplig myndighet och sedan själv avgöra, hur vill vi uppmärksamma det här. Vill vi ha en religiös välsignelse av den här formen som vi ska leva under eller vill vi ha en egen privat fest eller så, jag tror att de allra flesta skulle tycka att det skulle vara en ganska rimlig nivå.
För det första har Marie Söderqvist fel. Det var mycket få homosexuella som var för kd:s förslag att avskaffa ordet äktenskap i äktenskapslagen. Syftet för kd att göra det var att de inte tyckte att samkönade par förtjänar att ingå borgerliga äktenskap. Och Hägglund undviker nogsamt att kommentera den delen av partiets förslag. Han låtsas som att det bara handlar om att införa en civilrättslig äktenskapslag d.v.s att bara borgerliga äktenskap ska vara tillåtna. Det är givetvis en helt legitim åsikt som många, både homosexuella och heterosexuella, har. Men det var inte bara det kd föreslog. Utan att man skulle avskaffa ordet äktenskap för att hindra homopar att ingå borgerlig äktenskap. Hägglund argumenterar inte hederligt i intervjun.

Än mer komiskt blir det när Göran Hägglund, med rätta, kritiserar Sverigedemokraterna för att vara ett främlingsfientligt parti. Men inom HBT-politiken är kd och sd mycket nära varann, både ideologiskt och sakpolitiskt. Båda partierna är HBT-negativa.

Från en ny artikel i Dagen där Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson blir intervjuad.
Ni anser att ni är det bästa partiet för kärnfamiljerna. Men hur kan ni bevisa det, det kostar inga pengar att säga?

- Vi har i vår budget gjort en hel del satsningar på familjen generellt. Vi satsar på utvecklat underhållstöd, avgiftsfri familjerådgivning med mera. Att vi värderar kärnfamiljen högt säger ändå något om vad vi är för typ av parti.

Att sd "värnar kärnfamiljen" blir tydligt i deras budgetdokument, som är nästan parodiskt heteronormativt, från början av juni i år. Det är givetvis inget fel att försöka göra det enklare för kärnfamiljer men ett parti som vill vara seriöst 2010 måste ha en politik även för andra familjetyper.

Annars kan vi i Sverige glädja oss åt att det nu är tydligt politiskt stöd för en HBT-vänlig politik. Sex riksdagspartier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är idag i princip eniga om en tydligt HBT-vänlig politik. Visst är det några inom respektive parti som inte håller med men de är synnerligen få idag.

Och det är positiva trender även i andra länder. Simon Hughes, öppet bisexuell och vice ordförande i regeringspartiet Liberal Democrats, säger i en ny intervju att han gissar att Storbritannien inför en könsneutral äktenskapslag inom de närmaste åren.

Förra året blev Uruguay det första landet i Latinamerika att införa en partnerskapslag för samkönade par och tillåta homoadoptioner. Sedan dess har Argentina som bekant sagt ja till en könsneutral äktenskapslag. Och enligt en artikel från den brittiska HBT-siten Pinknews är det nu seriösa diskussioner även i Uruguay om en jämlik äktenskapslag.

Till en annan debatt. Om prostitution. Det är positivt att två riksdagsledamöter, Camilla Lindberg (fp) och Marianne Berg (v), idag har en debattartikel i Expressen om att avskaffa sexköpslagen. Marianne Berg är öppet homosexuell och Camilla Lindberg är en av de fp-ledamöter som är tydligast HBT-vänliga. Jag tror inte att det är en slump. Generellt är HBT-folk som är engagerade i sexköpsdebatten mer kritiska emot sexköpslagen än heterosexuella. Även Susanne Dodillet, "prostitutionsforskare", har idag på debattsiten Newsmill en bra debattartikel där hon kritiserar den nya utredningen om vilka effekter sexköpslagen fått.

Folk som jobbar som prostituerade kan också avslöja den dubbelmoral som är vanlig i delar av samhället. Mike Jones som sålde sex till välkände högerkristne pastorn Ted Haggard har berättat en del om sitt jobb i en ny artikel.

Från HBT-siten 365.com.
“During the 1990s, when I worked as an escort in Denver, Colorado, I estimate at least 15 percent of my clientele were clergy or connected with the church in some way,” Jones writes. “There were one-timers and there were guys who came back again and again and again, and they were all the same: positively giddy when the encounter began, unable to look you in the eye as they left.”

The stories he shares wrench the heart and are belly laugh funny. There was the john who wanted to pray once the deed was done. Same fella mailed Jones a religious tract. A few gave him money that looked liked it was lifted from collection plates. One priest paid for his time, enjoyed himself, and left. He and Jones met again at a Catholic wedding the priest presided over. The pair getting hitched were friends of the rent boy. Awkward!

Sedan är det en del högerkristna som blir tvingade att ompröva sin dubbelmoral. Roy Ashburn är en sådan människa. Han har skrivit en ursäkt på siten Gaypolitics.com berättar HBT-siten 365.com.
“I am sincerely sorry for the votes I cast and the actions I took that harmed lesbian, gay, bisexual and transgender people. Just as important to me, I am sorry for not stepping forward and speaking up as an elected official on behalf of equal treatment for all people,” he wrote. “I chose to conceal who I truly am and to then actually vote against the best interests of people like me.”

Ashburn has one of the strongest voting records against expanding LGBT rights in California.

“My past actions harmed gay people. In fact, all people are harmed when there is unequal treatment of anyone under the constitution and laws of our country,” he wrote.

He recognized the opportunity he has as a now-out gay Republican Senator. He connected classic Republican beliefs of “individual freedom and limited government” to the fight for equal rights and vowed to work for securing these rights.

“Now, from what I have lived and learned, I want to do the best that I can to advance equality and freedom for all people,” he wrote. “I am no longer willing, nor able to remain silent in the face of unequal and hurtful treatment of my community.”

Det är tragiskt i sig att det ska krävas en "skandal" i media som avslöjar dubbelmoralen för någon som argumenterar för en homofientlig politik och som själv är homosexuell ska få sin vardag och sitt politiska engagemang att förenas. Men visst leder det här förhoppningsvis till att Ray Ashburn blir en bättre politiker. Och kanske kan inspirera andra att undvika dubbelmoral.


Uppdatering 1.

Dagen skriver om att Svenska kyrkan ska ha ett seminarium vid Stockholm Pride. Temat är heteronormativitet. Dagen skriver också att Lutherska världsförbundet (där Svenska kyrkan är med) startade sin generalförsamlingskonferens igår i Stuttgart i Tyskland. Från artikeln.
Samtidigt som det finns ett stort engagemang i rättvisefrågor är de lutherska kyrkorna splittrade, framför allt när det handlar om äktenskapets status och de homosexuellas roll i kyrkan.

-Ja, vi har olika åsikter och av olika skäl, konstaterar Christina Molander.

Exempelvis tillåter världens största lutherska kyrka, Svenska kyrkan, samkönade äktenskap, medan den näst största kyrkan från Tanzania nyligen gick ut med att de inte vill samarbeta med kyrkor som accepterar homosexualitet.

De här sexualmoralfrågorna finns inte med på programmet, men kommer säkert hanteras under den kommande veckan ändå.

- Man kan väcka frågor från golvet, och jag tror att de här frågorna kommer upp, säger Christina Molander.....

Hon vill också säga att det inte råder någon skiljelinje i de här frågorna mellan kyrkor i nord och syd, vilket det ofta framställs som.

-Flera kyrkor i Latinamerika tycker att samkönade äktenskap är bra. Även Afrika är delat, där exempelvis Sydafrika skiljer sig från Tanzania.

2 kommentarer:

 1. Magnus Strömgren28 juli 2010 kl. 03:11

  "Utan att man skulle avskaffa ordet äktenskap för att hindra homopar att ingå borgerlig äktenskap."

  Blir det inte så enligt KD:s förslag att _ingen_ skulle kunna ingå "äktenskap" borgerligt, för att benämningen reserveras för kyrklig vigsel? I så fall "drabbar" det ju sekulära heterosexuella precis lika mycket! Användningen av citationstecken kommer -- som du säkert förstår -- av att själva begreppet "äktenskap" bara är en benämning.

  SvaraRadera
 2. Givetvis drabbat det alla par. Men syftet med kd:s förslag är att hindra samkönade par att ingå borgerliga äktenskap. Vad är det för orsaker att "reservera" ordet äktenskap för religiösa vigslar?

  Bengt

  SvaraRadera