onsdag 28 juli 2010

Rapport om partiernas HBT-politik 2010.

Pressmeddelande 2010-07-28

- Det är glädjande att konstatera att det nu är majoritet i riksdagen för nästan alla HBT-reformer. Socialdemokraterna är det parti som svängt mest i positiv riktning de senaste fyra åren och är idag i praktiken lika HBT-vänliga som Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så var det inte tidigare då s tvekade om många reformer. Moderaterna är nu för alla reformer för homosexuella och bisexuella men svarar "möjligen" till flera reformer för transpersoner.

Det säger Bengt Held i en kommentar till den rapport om partiernas HBT-politik som han publicerar idag. För åttonde året har Dagens Nyheter idag en artikel om den rapport som Bengt Held brukar publicera varje år i samband med Stockholm Pride.

Några andra intressanta resultat från rapporten..

- Fem partier och fem ungdomsförbund är för alla HBT-reformer och även officiellt emot heteronormen i samhället. Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, ssu, cuf, luf, ung vänster och grön ungdom.

- Socialdemokraterna (+7p) är det parti som svängt mest i positiv riktning de senaste åren, därefter Feministiskt initiativ (+5p), Moderaterna (+4p) och Sverigedemokraterna (+4p).

- Socialdemokraterna och Moderaterna är nu för alla reformer för homosexuella och bisexuella men m svarar "möjligen" till sex transreformer och s svarar "möjligen" till en transreform. Socialdemokraterna är emot heteronormen medan m ännu inte har någon officiell åsikt om den.

- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har oftast gemensamma åsikter om HBT-reformer. Sd är dock för heteronormativitet medan kd som parti inte har någon åsikt om heteronormen.

- Den röd-gröna oppositionen är i sin helhet HBT-vänligare än den borgerliga alliansen. Det är även mer oenighet om HBT-politiken inom den borgerliga alliansen än inom den röd-gröna oppositionen. Orsaken till det är främst att kd ännu är emot eller tvekar när det gäller flera HBT-reformer.

- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill avskaffa HBT-reformer som riksdagen redan sagt ja till.

- Muf är emot heteronormen men är även negativa till att fler grupper ska få skydd av lagarna mot diskriminering och hets.

- Kdu tvekar om att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen men är för att ge transpersoner skydd av hetslagen när lagen är kvar.

Fakta om Bengt Held. Är 44 år och bor i Malmö. Driver bloggen Helds HBT-nyheter, där han nästan varje dag publicerar nyheter om HBT-rättigheter. Engagerad i Amnesty Internationals HBT-grupp i Malmö. Bengt Held har dock helt ansvaret för den här rapporten, inte Amnesty International. Har tidigare varit kommunfullmäktigeledamot i Malmö och regionfullmäktige i Skåne men är idag inte medlem i något parti.6 kommentarer:

 1. Moderaterna vill utreda frågan om steriliseringskrav ytterligare en gång. Det är ett stort minus på Moderaternas HBT-politik, minst sagt.

  SvaraRadera
 2. Hej Joakim!

  Ja, jag läste det. Det är helt absurt och oacceptabelt efter att vi redan haft två utredningar, senast Socialstyrelsens rapport som presenterade 30 juni i år. Det var Cecilia Widgren som sa det och hon är en av de som främst har tvekat och varit orsak till att m inte skaffat några åsikter om könstillhörighetslagen. Förhoppningsvis är det bara hennes egna åsikter, för andra i partiet har sagt att partiet ännu inte har avgjort några sakåsikter. Inte heller har någon annan m-politiker jag haft kontakt med i sommar snackat om någon ny utredning om könstillhörighetslagen.

  Men det här visar återigen att m har allvarliga problem när det gäller transpolitiken. Att de är bra när det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella är ju ingen tröst för transpersoner som har det svårt.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. I slutdebatten inför beslutet om partnerskapslagen 1994 ironiserade Maj-Lis Lööw (s) angående de ständiga kraven på att partnerskapslagen skulle böra utredas för att bli en allmän lag för alla sorters hushållsgemenskaper, med att hon här hade uppslag för en bok: "101 sätt att förhala en fråga man egentligen inte vill ta ställning till". Det var synd att den boken inte kom till. Widgren hade här utan tvekan kunnat bidra med gott om material till en andra upplaga.

  SvaraRadera
 4. Fredrik

  Hon och hennes moderata kolleger i socialutskottet hade kunnat gjort en hel bok.

  Jag har varit på dem sedan början av 2008. Då hade Könstillhörighetsutredningen lämnats mars 2007, sista remissdag var i november och Socialdepartementet hade gjort en sammanställning av remissvaren i januari 2008. Då borde väl m-ledamöterna i socialutskottet kunnat säga något om vad de tyckte?

  Nej, de måste första läsa utredningen (vilket de alltså inte gjort trots den var ca ett år gammal och det var det riksdagsutskott som hade ansvar för frågorna). När jag några månader senare kontaktade dem närmade det sig sommaren och då tyckte det blev för stressigt och diskutera det så man skulle hellre vänta till hösten. När jag sedan i november kontaktade dem skyllde de på att de skulle möta representanter för transsexuella så då ville de inte säga något före det.

  I början av 2009 så hänvisade de till att Göran Hägglund skulle ha en debatt om det här i riksdagen och innan dess ville de inte säga något. Och i juni 2009 hänvisade de till att de ju skulle ha sin stämma (kongress) i augusti där de skulle debattera sjukvårdspolitik. Visserligen skulle de inte diskutera transsexuellas situation men de tyckte trots det att det var bäst att vänta. I början av det här året hänvisade de till Socialstyrelsens rapport, innan dess ville de inte säga något.

  Ibland tycker man nästan att någon borde låsa in m-ledamöterna i socialutskottet i ett rum i riksdagen, ge dem mat men inte låta dem lämna rummet innan man utrett om det är lämpligt. Och efter varje utredning skulle man säga att nja, det är nog bäst vi utreder det här en gång till. Vi vill ju inte att det ska bli vårt ansvar att låta er promenera fritt i Stockholm och kanske råka illa ut.

  Nej, så elaka är vi inte. Men faktum är att många transsexuella känner sig "inlåsta" bildligt och det är faktiskt oförskämt emot dem som m-ledamöterna i socialutskottet och främst Cecilia Widegren betett sig.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Jag ska förtydliga att min beskrivning av mina kontakter med m-ledamöterna i socialutskottet till 100 % är sant. jag har inte överdrivit något utan exakt så har det varit.

  Det är inte någon satir. Tyvärr. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Ja, 101 sätt skulle inte räcka långt i det här fallet.

  SvaraRadera