onsdag 7 juli 2010

Avgörande omröstning om homoäktenskap i Argentina 14 juli.

14 juli röstar senaten i Argentina om ett förslag till en könsneutral äktenskapslag. Landet kan då bli först i Latinamerika med att tillåta samkönade par ingå äktenskap. Hittills är det i området bara Mexico city som har en sådan lag medan Uruguay, Bolivia och några delstater i Brasilien och Argentina har partnerskapslagar för samkönade par.

Från USA-gaysiten 365.com
Today’s committee recommendation begins the discussion in the country’s upper house and is the last round of debates before the full senate meets on July 14.

Thousands of protesters marched in support of same-sex marriage last month, but opponents to the bill, led by the nation’s Catholic and Evangelical churches, have called for a protest on July 13, the day preceding the senate discussions.

The president’s cabinet chief, Justice Minister Aníbal Fernández says he supports the bill, calling it “a tool that might prevent discrimination.”
Som väntat är alltså katolska kyrkan emot en könsneutral äktenskapslag även i Argentina, samfundet är i land efter land negativt till varje juridiskt erkännande av samkönade relationer. De evangeliskt kristna samfunden har de senaste decennierna blivit populärare i Latinamerika medan katolska kyrkan förlorat en del medlemmar till dem. Men även om de till viss del konkurrerar med varann är de oftast ense om att vara emot den här typen av reformer.

Om det är orsak att vara försiktigt optimistisk när det gäller Argentina (även om det förväntas bli en jämn omröstning i senaten) är det värre när det gäller delstaten Hawai i USA. Dess guvernör har lagt in sitt veto mot delstatskongressens ja till en könsneutral äktenskapslag.

Från 365.com.
Linda Lingle, the governor of Hawaii, vetoed the bill that would legalize same-sex civil unions in the state.

The bill would have guaranteed couples in a civil union the same rights and responsibilities of marriage, but would have maintained the difference in language.

Lingle took months to make her decision, saying hat it was one of the hardest she has made since she first took office eight years ago.
Det blir alltså ingen partnerskapslag med samma juridiska rättigheter som äktenskapslagen för olikkönade par, trots att Hawai brukar räknas till USA:s mest liberala delstater. Samkönade par på Hawai kan visserligen ingå partnerskap sedan 1997 men den lagen ger bara begränsade juridiska rättigheter. Medan Iowa, delstat i Mellanvästern, efter ett domstolsavgörande har en könsneutral äktenskapslag. Extra paradoxal blir situationen eftersom hela debatten om homoäktenskap i USA egentligen startade på Hawai 1993.

Från en annan artikel från 365.com.
In 1993, the supreme court of Hawaii ruled in Baehr v. Lewin that denying marriage licenses to same-sex couples violated the state’s Equal Rights Amendment. This was the first step forward for marriage equality advocates in the United States.

The decision however, was followed five years later by a constitutional amendment that would allow state legislators to enact a ban on same-sex marriage. This did not violate the 1993 court ruling because the decision depended on the Equal Rights Amendment, which has a loophole permitting the state to enact such a ban if it established a compelling state interest for it.

The state legislature quickly adopted a ban on same-sex marriage, but not on same-sex civil unions.

Last April, the Hawaii state legislature finally approved a civil union law. The Hawaii House of Representatives voted 31-20 in favor of the bill, which would provide same-sex couples the rights of marriage, but under the name “civil union.”
Domstolsavgörandet på Hawai och debatten som följde var också orsaken till att dåvarande Bill Clinton lämnade ett förslag om att det federala USA bara skulle erkänna olikkönade äktenskap. Något som idag orsakar allvarliga problem för många samkönade par eftersom de inte får del av de federala förmånerna för gifta par ens om de bor i delstater som tillåter homoäktenskap.

I USA har fem delstater, Iowa, Vermont, New Hampshire, Massachusetts och Connecticut könsneutrala äktenskapslagar precis som Washington DC.

Fem andra delstater, California, Nevada, New Jersey, Oregon and Washington har partnerskapslagar som ger samkönade par i princip samma juridiska rättigheter som olikkönade par i äktenskap.

Fyra delstater, Colorado, Hawai, Maine och Wisconsin har partnerskapslagar som ger begränsade juridiska rättigheter för samkönade par.

New York och Rhode Island saknar den här typen av lagar men erkänner homoäktenskap som ingåtts i andra länder och i övriga delstater i USA.

Kanada har en könsneutral äktenskapslag sedan 2005.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar