tisdag 13 juli 2010

Fem riksdagspartier vill avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.

Socialdemokraterna har nu officiellt svarat. Per Lundström, handläggare för s-ledamöter i riksdagen, skriver bl.a. följande.
Ja, vi anser att kravet på sterilisering för att få genomgå könsbyte bör tas bort.
Det här betyder att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, ssu, muf, cuf, luf, uv och gu är ense om följande reformer (som även Socialstyrelsen är för).

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Tillåt transsexuella spara könsceller för att efter "operationen2 kunna bli biologiska föräldrar.

Moderaterna och Kristdemokraterna har ännu inga officiella åsikter om reformerna men m är försiktigt positiva till förslagen från Socialstyrelsen om en frihetligare könstillhörighetslag.

Kdu är för att avskaffa kravet att vara ogift för att få juridiskt byta kön men har i övrigt inga officiella åsikter om reformerna.

Sverigedemokraterna är emot att transsexuella ska få spara könsceller men har i övrigt inga officiella åsikter om reformerna.

Att Socialdemokraterna säger ja till att avskaffa sterilitetskravet visar återigen att partiet blivit betydligt transvänligare de senaste åren. Så sent som 2006 var s i princip inte för några konkreta transreformer utan hänvisade då bara till utredningar och remissrundor.

De senaste åren har Socialdemokraterna sagt ja till följande reformer för transpersoner förutom förändringarna av könstillhörighetslagen.

Att transpersoner ska få skydd av lagarna mot diskriminering inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc. (sossarna var faktiskt sista riksdagsparti att bli för det 2007, även efter kd)
Att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.
Att transpersoner ska få explicit skydd av straffskärpningsparagrafen vid hatbrott.
Att namnlagen bör vara könsneutral för vuxna personer.

Det är bara en transreform Socialdemokraterna ännu inte sagt ja till, att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Fyra riksdagspartier, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för alla transreformer.

Moderaterna och Kristdemokraterna är för att lagarna mot diskriminering inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc. ger skydd även åt transpersoner och de båda partierna är för en könsneutral namnlag för vuxna. Kd säger också ja till att transpersoner ska få explicit skydd i straffskärpningsparagrafen vid hatbrott. I övrigt tvekar m och kd när det gäller transreformer.

Inget riksdagsparti säger nej till någon transreform utan svaren är antingen "ja" eller "möjligen".


Uppdatering 1.

Ena kammaren i Frankrikes parlament har idag röstat för att förbjuda användandet av heltäckande slöjor på offentlig plats.

Jag önskar att ingen kvinna skulle känna att hon bör använda heltäckande slöja, som är ett extremt patriarkalt klädesplagg. Och varför är det inte några muslimska män som har heltäckande slöja för att skydda sig mot "sexualisering", om inte annat kan ju bögar kolla på dem. Och varför har vissa muslimska kvinnor fått för sig att de inte måste använda slöja tillsammans med andra kvinnor, en del av dem är ju lesbiska. Det här avslöjar också allvarliga problem med heteronormativitet.

Men i ett fritt samhälle får folk klä sig som de vill på offentliga platser (sedan ska arbetsplatser och utbildningsansvariga givetvis ha rätt att stoppa användande av burka och niqab men det är en annan sak). I USA var det på 1960-talet förbjudet i många städer att använda mer än tre klädesplagg typiska för det motsatta könet. Syftet var att hindra transvetism på stan och polisen använde ofta regeln för att trakassera transpersoner. Givetvis är sakargumentet för att förbjuda burkan betydligt bättre (jämställdhet) än antitranspolicyn ("transvestiter är perversa") i USA på 1960-talet men det är enkelt att konstatera att förbud mot sådant som är "onormalt" senare ofta drabbar även folk från andra minoriteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar