torsdag 1 oktober 2009

8 samfund för homovigslar eller utredning av det.

Jag lovade tidigare att skriva om den enkät som tidningen Dagen gjort om homovigslar i religiösa samfund. Sedan har det ju varit mycket med Regnbågsfestivalen och annat men här ska jag kommentera tidningsartikeln

Som väntat så är de flesta samfunden negativa till att förrätta äktenskap för samkönade par. Bland de som svarar nej är Pingstförsamlingarna, de muslimska samfunden, Romersk-katolska kyrkan, de ortodox-kristna samfunden, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Jehovas vittnen, Svenska Alliansmissionen och Metodistkyrkan.

Intressant nog är även mormonerna bland de negativa. Om de motiverar det med att äktenskapet är för en man och en kvinna bör det väl bli något problematiskt för dem eftersom de i USA har accepterat och tillämpat månggifte. Hur de resonerar i Sverige om det vet jag inte. Kanske någon av er har koll på det?

Svenska kyrkan, som har mångdubbelt fler medlemmar än övriga religiösa samfund tillsammans, svarar ja till homovigslar i enkäten. Formellt avgörs det först vid kyrkomötet i oktober men det blir nog en betydande majoritet för reformen.

Även Liberala katolska kyrkan och Judiska centralrådet är för äktenskap för homopar. Bland de judiska församlingarna har man annars en varierande policy, i Stockholm är man liberala och för homovigslar medan man i Malmö är konservativa och emot det. Jag har förresten talat med liberala judar i Malmö som berättar att de åker till synagogor i Köpenhamn eftersom de ogillar konservatismen i det judiska samfundet i den egna staden.

En nyhet för mig är att Vännernas samfund i Sverige - kväkarna är för homovigslar. Jag vet inte så mycket om dem men det är ju intressant att en frikyrka redan är för homoäktenskap.

Ett av de största kristna samfunden i Sverige, Missionskyrkan, utreder i höst vilken policy de ska ha. Det gör även Baptistsamfundet. De planerar att slå ihop sig tillsammans med ett tredje samfund, Metodistkyrkan (som är emot homovigslar). Kanske debatten blir ett problem för dem men Missionskyrkan har en tradition av frihet för församlingarna så min bedömning är att de till sist accepterar att folk lokalt får avgöra sin policy.

Anglikanska kyrkan och Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige utreder också om de ska förrätta homovigslar.

Kanske syftet med Dagens enkät var att visa att de flesta samfund är emot homoäktenskap men det visste ju de flesta redan. Det som egentligen är den intressantaste nyheten är att så många, 8 samfund, är positiva till homovigslar eller utreder om de ska vara för det.

Retoriken om att Svenska kyrkan är extrem är fel. Visst är det annorlunda internationellt men enkäten visar tydligt att det är en process i många samfund att försöka få en homovänlig policy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar