söndag 18 oktober 2009

Sverigedemokrater, kristdemokrater och Svenska kyrkan.

Sverigedemokraterna har som bekant haft sina landsdagar (kongress) i helgen. Som vanligt är det mycket fokus på invandring som något negativt. Även om partiet försökt nyansera sig de senaste åren är de främlingsfientliga eftersom de närmast skyller alla samhällsproblem på invandring och mångkultur.

Däremot så hade varken partiordföranden Jimmie Åkesson eller partisekreteraren Björn Söder med något om HBT-politik i sina tal som är publicerade på partiets hemsida.

Från ett HBT-perspektiv är det väl egentligen positivt. För hade de sagt något om homosexuella, bisexuella och transpersoner hade det nog varit negativt, typ att samkönade par är dåligt för barn att bo tillsammans med. Trots att all forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. Björn Söder är för övrigt känd för sina homofientliga skriverier för några år sedan.

Men visst hade sd-politiker kunnat tala positivt om homosexuellas rättigheter - om de kritiserat muslimer. Partiet har en tendens att bunta ihop alla muslimer till en "problemgrupp" medan de sällan eller aldrig kritiserar kristna homofientliga grupper i t.ex. Polen, Litauen och flera länder i Afrika.

Det här gör att partiet får problem med sin trovärdighet när de ibland låtsas försvara "västerländska frihetliga värden". En annan orsak till trovärdighetsproblemen är att partiets egen HBT-politik t.o.m. är något sämre än kristdemokraternas.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att ingå borgerliga äktenskap, de vill istället återinföra det system som Sverige hade fram till 30 april i år, med en partnerskapslag för samkönade par. Det blir en tydlig signal att partiet menar att heterorelationer är mest "normala". Något som partiet inte själva förnekar, när jag mailade dem i somras berättade de att partiet är för heteronormativiteten i samhället.

Partiet är även emot flera HBT-reformer som har med barn att göra. Sd vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera, förutom närståendeadoptioner. De vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att få möjlighet till att bli inseminaderade vid kliniker. I debatten om en ny könstillhörighetslag (för transsexuella som "byter kön") så är sd emot att tillåta transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceler) för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar. Orsaken till deras negativa attityder till de här reformerna är att de menar barn har "rätt till en pappa och en mamma". Men forskningen visar alltså att barn mår bra även i homofamiljer.

Inom flyktingpolitiken skulle deras betydligt restriktivare asylpolitik givetvis drabba även HBT-flyktingar. Paradoxalt nog så hade en konsekvens av sd:s politik blivit att fler bögar och lesbiska avvisats till muslimska länder.

Sd är konservativt och heteronormativt. Även inom Svenska kyrkan.

Svenska Dagbladet har en artikel idag om att en betydande majoritet av ombuden till kyrkomötet, som startar på tisdag, är för homovigslar.

Från artikeln

SvD:s undersökning visar att en majoritet av ledamöterna röstar för förslaget. Motståndet finns främst inom Kristdemokraterna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka.


Mitt tips är att en del från Kristdemokrater i SvK, Sverigedemokraterna i Svk och Frimodig kyrka försöker bluffa i debatten för att få med sig folk från andra grupper.

Bluff 1
. De låtsas som att de inte har några problem med borgerliga samkönade äktenskap, det är de teologiska argumenten som är avgörande för att de är emot homovigslar inom SvK.

Fakta
: Det är inte sant. Du lär nog inte hitta något ombud från de tre konservativa grupperna som accepterade borgerliga homoäktenskap. Tvärtom var de flesta av dem engagerade även emot den reformen.

Bluff 2
. De låtsas som att det viktiga är att "skydda" ordet äktenskap och att man redan gett samkönade par i SvK respekt när man för några år sedan sa ja till välsignelser av de paren.

Fakta:
Syftet med det argumentet är givetvis att de ska verkar vara några som är pragmatiska i debatten. Argument som homovälsignelse-ja homovigslar-nej är försök att få med en del som vacklar om sina attityder. De kd- och sd-politikerna och folk från Frimodig kyrka nog inte berättar i kyrkomötesdebatten är att de själva var, och oftast ännu är, helt emot även välsignelser av samkönade par.

Mer om Sverigedemokraternas landsdagar.

Sds

Säters kyrka firar en kärleksmässa idag söndag eftersom man förväntar sig att kyrkomötet om några dagar röstar ja till homovigslar i SvK.

DagenUppdatering 1

Även Expressen skriver om kyrkomötet och homovigslar.

Uppdatering 2

Aftonbladet skriver Svenska Dagbladets enkät till kyrkomötesombuden. Tydligen är det 53 % som planerar röstar ja till homovigslar, 16 % nej medan övriga inte svarat eller inte entydigt är för eller emot ännu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar