söndag 25 oktober 2009

Unga kristdemokrater har genuspanik.

Kristdemokraternas ungdomsförbund (kdu) är ganska marginaliserade. Dels så har Kristdemokraterna ännu sämre stöd bland ungdomar än sina 4 % bland hela befolkningen. Dels så har kdu haft en tragisk tendens de senaste åren att försöka placera sig "till höger om högern". Det är enkelt att konstatera att ordföranden Charlie Weimers har Republikanerna i USA som inspiration, ett parti där många tillhör den kristna högern och är homofientliga.

Men först en positiv nyhet från de unga kristdemokraterna. Emma Hellbom, ledamot i kdu:s förbundsstyrelse, skriver följande i ett mail efter att jag kontaktat dem om vad de har för åsikt om en könsneutral namnlag. Regeringsrätten avgjorde i en dom i september att namnlagen bör tolkas könsneutralt.

Ursäkta vårt sena svar men det här är KDU:s åsikter angående en könsneutral namnlagstiftning. Världen genomlever den största ekonomiska krisen sedan depressionen. Den svenska arbetslösheten ligger på 8 procent. Antalet skilsmässor i Sverige är bland de högsta i världen. Våld och otrygghet drabbar försvarslösa människor på landsbygden såväl som i storstaden. Alltför många går fortfarande igenom skolan utan fullständiga betyg. Vi står fast vid vår uppfattning gällande namnlagen. Men vi kommer inte att ägna någon energi åt att åstadkomma en revidering av högsta domstolens utslag. Politik handlar helt enkelt om att prioritera.


Svaret tydliggör att kdu egentligen inte bytt åsikt i sak, de är ännu för att bara personer som juridiskt bytt kön ska få byta till ett namn "typiskt för det andra könet". De är även emot att transpersoner ska kunna få dispens från den regeln.

Men de är pragmatiska nog att acceptera att namnlagen är könsneutral. Det är givetvis bra. Som de konstaterar är det många andra problem som är viktigare för samhället än att försöka krångla till det vid namnbyten. Ännu bättre vore om kdu även kunde acceptera en könsneutral äktenskapslag. För visst borde väl de ha viktigare saker för sig än att jobba emot en reform som faktiskt inte har några förlorare. Inget heteropar har ju fått sitt äktenskap förändrat av den könsneutrala äktenskapslagen.

Att kdu ännu principiellt är emot könsneutral namnlag är ett tecken på att de ofta har något man skulle kunna kalla genuspanik. D.v.s. så fort några jobbar för att förändra könsroller så blir det kritik från kdu. För dem verkar den tydliga könsindelningen och könsrollerna vara en trygghet. Ungefär som att Sverigedemokraterna argumenterar för att kulturell homogenitet är viktigt för tryggheten. Inga jämförelser i övrigt.

Vad är det så hemskt med att jobba för jämställdhet mellan könen, att problematisera könsroller, att respektera även transpersoner?

Så här skrev kdu:s ordförande Charlie Weimers på sin blogg 22 oktober i år.

Vänstern får gärna hitta på experiment såsom genuscensurerade barnböcker och genusmärkta leksaker. Men då ska möjligheten finnas att välja bort sådant trams. Tyvärr är detta sällan fallet idag.

Vad är "genuscensurerade barnböcker"? Och "genusmärkta leksaker"? Har någon krävt att alla förskolor och skolor ska ha det? Har någon krävt det vid någon skola eller är det bara en metod för Weimers att försöka raljera?

Om vi nu diskuterar barnböcker och leksaker (som är Weimers exempel) hyfsat seriöst kan man konstatera att många barnböcker är historier med tydliga könsroller. En prins räddar en prinsessa. Det är väl ingen som krävt att man ska förbjuda eller censurera dem. Men efteråt bland barnen diskutera om inte bara pojkar utan även flickor kan vara "hjältar". Att göra nya barnböcker där rollerna är mer jämställda.

Och när det gäller leksaker så är det väl ingen där heller som krävt något förbud. Men däremot en debatt om att många leksaker marknadsförs bara till ett av könen, antingen pojkar eller flickor. Då lärs barnen tidigt att de ska bete sig enligt traditionella könsroller. Och sedan efteråt konstaterar de konservativa att få barn vill lämna gamla roller. Men vem har gett dem chansen?

Att som Weimers låtsas som att det bara vore "vänstern" som är för genusdebatter är att ge socialister mer cred än de förtjänar. Sanningen är att många liberaler är engagerade i den debatten. T.o.m. Moderaterna har de senaste åren konstaterat att patriarkala könsroller är ett problem. Men kanske kdu tycker att även m är ett vänsterparti.

Arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor, och transpersoner för den delen, är en frihetsrörelse. Att varje människa ska ha rätt att utvecklas enligt sina egna intressen och få vara den man är. Givetvis rätt att följa gamla könsroller men även att göra tvärtom. Eller att kombinera.

Vi som tillhör verklighetens folk vet det.


Uppdatering 1

Filosofiprofessorn Per Bauhn har förresten idag en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet om det här med att det är viktigt för vissa att folk ska vara en del av en grupp. Han jämför i artikeln Sverigedemokraterna och islamister men resonemanget skulle också kunna tillämpas på kristen höger och andra som vill ha tydliga könsroller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar