söndag 11 oktober 2009

Dags för mindre snack och mer verkstad i USA.

I helgen har många i USA:s HBT-rörelse samlats för "Equality Marsch", en demonstration i USA:s huvudstad Washington DC. Lördagkväll hade de även en middag där president Barack Obama höll tal. Han är som bekant även vinnare av Nobels fredspris i år.

Dagens Nyheter skriver om hans tal. Han lovade där återigen att jobba för HBT-reformer. En del bloggare som kommenterar artikeln har tydligen fått för sig att det här skulle vara nya löften men det är det inte. Obama har i flera år sagt att han i princip är för alla viktiga HBT-reformer - förutom homoäktenskap. Hittills har dock ingen central reform blivit verklighet trots att Obama är president sedan januari i år och det är tydlig majoritet för demokraterna i kongressen. En orsak är att man inte lyckats enas om hur man ska hantera olika lagförslag.

De viktigaste HBT-reformerna på nationell nivå i USA är följande.

Att avskaffa DOMA, den lag som bl.a. hindrar samkönade par som ingått äktenskap i de delstater där det är tillåtet att få del av de nationella förmånerna för gifta par.
Att avskaffa förbudet för öppet homosexuella och bisexuella att jobba inom försvaret.
Att nationellt förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom arbetsmarknaden.
Att den nationella hatbrottslagen även ska inkludera arbete mot hatbrott mot HBT-personer.

Obama är för alla fyra reformerna. Han är den HBT-vänligaste presidenten i USA hittills. Man ska givetvis respektera att demokraterna och Obama inte kan genomföra alla sina löften direkt. Men nu är det dags för dem att leverera. Ännu ett år med bara vackra ord vore oacceptabelt. Sommaren 2010 bör de fyra centrala HBT-reformerna vara genomförda.

Även HBT-siten Qx har en artikel om Obama.


Lagar om vilka som ska ha rätt att ingå äktenskap avgörs på delstatsnivå. Hur är då situationen i USA när det gäller äktenskap, partnerskap etc?

Fyra delstater ger samkönade par rätt att ingå äktenskap

Connecticut
Iowa
Massachusetts
Vermont

New Hampshire tillåter homoäktenskap från 1 januari 2010 och Maine har en folkomrösning i början av november i höst om att säga ja eller nej till delstatsparlamentets förslag om en könsneutral äktenskapslag. Washington DC planerar också införa en könsneutral äktenskapslag, men det måste även godkännas av den nationella kongressen.

Följande delstater har partnerskapslagar för samkönade par. Lagar som ger alla eller nästan alla juridiska rättigheter som gifta par har.

California
New Jersey
Oregon
Nevada
Washington (folkomröstar om att säga ja eller nej till partnerskapslagen november 2009)
Maine (folkomröstar om en könsneutral äktenskapslag november 2009)
New Hampshire (tillåter samkönade äktenskap från 1 januari 2010)

Hawaii och Washington DC har sambolagar för samkönade par. Lagar som ger begränsade juridiska rättigheter.

Två delstater, New York och Washington DC, tillåter inte själva homoäktenskap men erkänner juridiskt samkönade äktenskap från andra länder och delstater.

President Obama är för att det ska vara samma regler för samkönade och olikkönade par vid adoptioner och inseminationer men även det är något som avgörs på delstatsnivå. Delstater som tillåter homoäktenskap eller partnerskap har oftast med i lagarna att rättigheterna ska vara lika inom familjerätten. De flesta andra delstater tillåter det ofta i praktiken. Det är bara Florida som har ett förbud emot homoadoptioner.Uppdatering 1

Även Dagen skriver om Obama och HBT-politiken.


Uppdatering 2

Efter att ha kollat igen hur situationen är i USA så är det tydligen tre till delstater som har sambolagar för homopar, lagar som ger begränsade juridiska rättigheter.

Colorado
Maryland
Wisconsin

Totalt är det alltså 16 delstater som idag ger någon typ av juridiskt erkännade åt samkönade relationer. Motsvarande siffra 2006 var 8 delstater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar