onsdag 7 oktober 2009

Kristdemokraterna accepterar könsneutral namnlag.

Kristdemokraterna är nog det riksdagsparti som varit mest negativt till en könsneutral namnlag även om partiet officiellt svarat att de vill avvakta en senare namnlagsutredning innan de avgör om de ska vara för eller emot reformen.

Men efter regeringsrättens dom så har det blivit en tydlig vändning. Kristdemokraterna accepterar domen och partiet är inte intresserade av att jobba för att återigen inskränka vuxna människors rätt att byta till "ett namn som är typiskt för det motsatta könet". Det här är en tydlig förändring av partiets värderingar.

Det betyder att det är borgerlig enighet om att behålla en könsneutral namnlag. Även den röd-gröna oppoisitionen är ense om det. Ett parti, Sverigedemokraterna, har ännu inte svarat.

Bland riksdagspartiernas ungdomsförbund är sedan flera år ssu, muf, cuf, luf, ung vänster och grön ungdom för en könsneutral namnlag. Jag har efter regeringsrättens dom mailat kdu men de har ännu inte svarat. De har hittills varit emot reformen.

Det har blivit en snabb svängning när det gäller attityder i samhället. Debatten startade i riksdagen 2002 då Folkpartiet argumenterade för en könsneutral namnlag. Något år senare började Vänsterpartiet och Miljöpartiet engagera sig för reformen. Vid Stockholm Pride i somras blev det ett välförtjänt fokus på namnlagen.

Det som var extremt och för många orealistiskt 2002 är det nästan enighet om hösten 2009. Positivt givetvis. Och intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar