torsdag 1 oktober 2009

S nära "perfect record" inom HBT-politiken.

Jag berättade igår här på bloggen att Socialdemokraterna politiskt accepterar regeringsrättens dom att namnlagen bör tolkas könsneutralt. D.v.s. att inte bara transpersoner utan alla vuxna medborgare har rätt att byta till ett förnamn som är "typiskt för det motsatta könet".

Det som är intressant är att s därmed är mycket nära "perfect record" när det gäller HBT-reformer. Jag har gjort rapporter i drygt 10 år och när jag startade var det tydligt att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet var homovänligare och för fler HBT-reformer än Socialdemokraterna. Den tendensen har det sedan varit i många år. Fram tills nu.

Om jag ska ge partierna poäng för 10 viktiga HBT-reformer 1 oktober 2009 så blir det följande. Jag ger 2p för varje "ja", 1p för varje "möjligen", 0p för varje "nej". Om ett parti vill avskaffa en reform som riksdagen redan sagt ja till blir det -1p. Maxpoäng är 20p.

Centerpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Miljöpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 10p
Kristdemokraterna 9p
Sverigedemokraterna 6p

Att Socialdemokraterna ännu inte får maxpoäng är därför att partiet säger "möjligen" till att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner). Idag har regeringsformen ett sådant diskrimineringsförbud för många andra grupper i kapitel 1 och för några grupper i kapitel 2 men inget om könsidentitet.

Det avgörande är annars inte de exakta poängen för varje parti, 1p hit och dit är inom "felmarginalen". Jag bedömer därför att s idag i princip har hunnit ikapp c, fp, v och mp när det gäller HBT-vänlighet. Och det här är det första tillfället sedan jag startade göra mina rapporter som det är så.

Kan s säga ja till ett diskrimineringsförbud i regeringsformen för transpersoner vore det trots det givetvis bra. Det skulle om inte annat kunna påverka debatter om t.ex. lagen om fastställelse av könstillhörighet, en lag som allvarligt diskriminerar transsexuella och där även ett utredningsförslag vill tvinga transsexuella att bli kastrerade för att få byta kön juridiskt.

Det är ett tecken på att gruppens skydd mot diskriminering bör förbättras, att ha med det i regeringsformen är en viktig reform. Fyra riksdagspartier, c, fp, v och mp är redan för det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar