söndag 18 oktober 2009

Tidningen Dagen och "procenten".

Den kristna tidningen Dagen berättar att Norrmalms baptistförsamling på ett möte sagt ja till att förrätta homoviglar.

Från artikeln.


Norrmalms baptistförsamling i Stockholm säger ja till vigsel av homosexuella. Beslutet togs på söndagen på ett församlingsmöte. Av 49 närvarande medlemmar röstade 28 ja och 14 nej till förslaget. Sju medlemmar röstade blankt. Därmed blir Norrmalmskyrkan, som betraktas som ledande församling i Baptistsamfundet, den första enskilda frikyrkoförsamlingen som öppnar för vigsel av homosexuella. Samfundet har ännu inte beslutat om ett ställningstagande i frågan.

Det var vid ett församlingsmöte i september som församlingens förtroenderåd fick i uppdrag att lägga fram ett beslutsunderlag till dagens möte.


Dittills är Dagens rapportering ganska neutral. Men så skriver tidningen sist i artikeln.


Församlingen har 266 medlemmar. Drygt tio procent av medlemmarna röstade alltså för det kontroversiella beslutet.


Att tidningen Dagen ogillar reformer som syftar till att förbättra för homosexuella och bisexuella är välkänt. Det har de gjort i decennier. Men dessbättre försöker de vara hyfsat sakliga på nyhetsplats. Men här blir besvikelsen från tidningsansvariga tydlig.

Försåtligt skriver man om andelen som har röstat på mötet med syftet att låtsas som att det kanske bara är en minoritet av medlemmarna som är för homovigslar. Och några garantier har man inte. Bland Kristdemokraternas medlemmar så är det bara några få procent som har möjlighet att rösta vid distriktsmöten och partiets riksting. Det betyder att de flesta i kd kanske egentligen är för en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner. Men den vinklingen har ju tidningen Dagen aldrig använt.

Var närvaron dålig på mötet?

49 (drygt 18 %) av 266 medlemmar var med på mötet. Många som varit engagerade i partier, samfund och föreningar vet att en närvarosiffra på nästan 20 % är ganska bra.

Man kan ju även vända på det. Trots att det var tydligt att mötet skulle ha möjlighet att säga ja till homovigslar så var det bara 14 (drygt 5 %) av 266 medlemmar som brydde sig om att vara med där - och rösta nej.

Det om något visar omsvängningen inom flera samfund. Det måste vara tufft för konservativa redaktörer att ett samfund med vanliga kristna människor (här är det inte några politikerombud) röstar ja till homovigslar.

Är något viktigt för dig så prioriterar du givetvis att vara med på ett möte. Så fungerar det i föreningar. Det bör även Dagen konstatera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar