torsdag 29 oktober 2009

Pastor hycklar i sin kritik.

Pastor Stanley Sjöberg kritiserar islam avslöjar den kristna tidningen Dagen. Han är ökänd bland de som var engagerade i homorörelsen i början av 1990-talet när det var debatt om partnerskapslagen. På ett möte i Bollnäs 1993 sa han saker som var nära den retorik som Åke Green sedan använde.

Stanley Sjöberg är kritisk emot ointresset för att debattera muslimsk extremism. Där har han en poäng. Men jag ogillar hans artikel av flera orsaker.

1. Hans kritik mot islam är hycklande eftersom han själv varit, och kanske ännu är, homofientlig i sin egen retorik.

2. Han använder citat från Koranen som argument för att islam är en våldsreligion. Det han struntar i är att Bibeln (främst Gamla testamentet) har samma våldsromantik som Koranen om man granskar citat. Problemet med muslimer och muslimska samfund är inte att de flesta av dem gillar krig och terrorism för det är inte sant. Istället bör debatten fokusera på centrala mänskliga rättigheter, HBT-rättigheter, jämställdhet, rätten att kritisera även religioner etc.

3. Stanley Sjöberg kommenterar tolerans mot muslimer.
Stanley Sjöberg menar att dessa omständigheter inte betyder att muslimer inte är välkomna till Sverige.

- Om vi inte accepterar muslimer i Sverige drabbas våra kristna vänner i de länder där islam har makten.

Det är ett besynnerligt resonemang. Som om muslimer inte borde accepteras för att de är människor och har rätt till asyl om de blir förföljda, utan att "vi ska vara trevliga mot dem så att de är trevliga mot kristna". Om det inte bodde några kristna i muslimska länder skulle vi tydligen ha rätt att neka muslimer att få flytta till Sverige.

Jag har igen och igen argumenterat för hur viktigt det är att vara tydlig i kritiken mot homofientliga muslimer. Och kritiserat delar av HBT-rörelsen för att man bagatelliserar problemet. Men Stanley Sjöberg visar hur fel det blir om debatten inte är nyanserad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar