onsdag 7 oktober 2009

Att tiga om problemen gynnar främlingsfientliga partier.

Jag har skrivit en del om filmen Sämre än djur som visats på biografer och även i SvT i söndags. Jag hoppas så många som möjligt av er såg filmen.

Tyvärr har föreningen Arabiskt initiativ ägnat sig åt att attackera de som gjort filmen istället för att konstatera att det är bra att det äntligen blir debatt om den svåra situation som många HBT-människor i s.k. hederskulturer har.

Arabiskt initiativ skrev för några dagar sedan en debattartikel på HBT-siten Qx. Dessbättre har nu Josef Wijk och Cherin en artikel där de bemöter argumenten. Cherin är för övrigt en av de två homosexuella som i filmen berättade om sin svåra situation.

Från artikeln.

Vår fråga blir på en gång: På vilket sätt är våra berättelser farliga? Är det stigmatiserande att visa på ett problem som varken myndigheter eller det svenska samhället vill ta upp? Sämre än djur visar på bristen av skydd och säkerhet för människor med HBT-läggning som lever i hederskultur. Vad ger det oss utsatta för hjälp att diskutera om det är en fråga att ta upp eller inte?

Filmen visar på ett särskilt problem – hederskultur som särskiljer genom ett kollektivt hedersbegrepp - att vem som helst inom en hel grupp kan vara gärningsman och en nivå av fysiskt våld är hög. Hederskultur har erkänts som en särskild problematik av alla seriösa debattörer sedan morden på Pela & Fadime. Arabiskt Initiativ förstår inte denna problematik: ”Förtrycket, den fysiska och psykiska misshandeln som förekommer i filmen skulle kunna ha förekommit i en svensk familj.” Vi skulle gärna träffa de HBT-personer med svenskt ursprung som måste fly för sitt liv för att de kan bli mördade av vem som helst inom släkten som Arabiskt Initiativ menar finns.


De har helt rätt. Homofobi och sexism är givetvis problem som är vanliga i alla kulturer. Även bland etniska svenskar Men s.k. hederskultur är något annat. Det är att en hel familj eller släkt planerar att mörda eller skada någon för att "släkten inte ska förlora sin heder".

Det är något som i princip inte existerar bland etniska svenskar. Men det är vanligt i vissa etniska grupper, kurder, araber etc. De flesta av familjerna är muslimska men några är kristna. Problemen är vanligast i perifera delar av länder, där centrala myndigheter påverkar mindre och den lokala kulturen är viktigare som norm.

Att förneka det här gagnar ingen - förutom partier som Sverigedemokraterna som då får monopol på den viktiga debatten. Det vore helt fel att ge främlingsfientliga grupper den möjligheten att få nya sympatisörer.

Det betyder givetvis inte att alla arabiska och kurdiska familjer har den här typen av problem. Vissa är tvärtom engagerade emot de patriarkala strukturerna.

Det jag, Josef Wijk, Cherin och andra framför är inte främlingsfientligt. Tvärtom syftar det till att försöka lösa ett problem som annars kan göra att främlingsfientligheten blir värre i Sverige. Men det viktigaste är givetvis att människor förtjänar samma respekt och trygghet - oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och etnicitet.

Att lämna den principen för att kompromissa med vissa "kulturrelativister" vore helt oacceptabelt.Uppdatering 1

Ett av de länder som har den värsta förföljelsen av homosexuella och bisexuella är Saudiarabien. Till det landet säljer Sverige vapen. Det är givetvis helt absurt.

Jag är inte för ett totalstopp för svensk vapenexport men det ska enligt min bedömning vara förbjudet att exportera vapen till diktaturer som kränker mänskliga rättigheter. Det är givetvis inte tillräckligt med ett sådant förbud i teorin utan det ska även följas. Något annat är inte acceptabelt.

I tidningen Dagen kritiserar lokala kd-politiker i en debattartikel Alf Svensson, kd-ledamot i EU-parlamentet. Att Alf Svenssson ensidigt argumenterat för vapenexport vid ett seminarium är avslöjande för hur hycklande hans retorik är. Då är den "kristna etiken" inte så viktig.

Uppdatering 2

Josef Wijk och Cherin har nu sin debattartikel med på debattsiten Newsmill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar