fredag 2 oktober 2009

Främst partipolitiker som är emot homovigslar i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är ännu närmare ett ja till homovigslar inom samfundet.

Kyrkans tidning berättar att en tydlig majoritet i gudstjänstutskottet är för reformen. Röstsiffrorna blev 11-4 bland de ordinarie ledamöterna. Bland de 13 supplenterna var det en som var emot.

Gudstjänstutskottet är ett av flera utskott som förbereder ärenden till kyrkomötet i oktober då ledamöterna ska rösta om förslagen. Kyrkans tidning har koppling till Svenska kyrkan.

I början av året gjorde jag en enkät till ledamöterna och suppleanterna i kyrkostyrelsen om de var för homoäktenskap. Totalt har 55 kyrkomötesledamöter avslöjat sina åsikter. Det kan därför vara intressant att granska fördelningen av hur många av dem som är för och emot homovigslar. Givetvis med reservationen att någon eller några av dem kan ändra sig fram till kyrkomötet senare i oktober.

Av de 55 kyrkomötesombuden är 45 för kyrkostyrelsens förslag d.v.s att Svenska kyrkan ska förrätta samkönade äktenskap.

Några ombud är för homovigslar i SvK men är emot att kalla det äktenskap utan vill det ska vara partnerskap. Det senare är dock inte möjligt eftersom staten inte juridiskt tillåter nya partnerskap.

Fyra ombud är emot homovigslar i SvK, både äktenskap och partnerskap.

Det måste givetvis inte bli den här fördelningen när kyrkomötet med sina 251 ombud ska rösta senare i oktober. Men tendensen är nog ganska rättvisande.

Det är mycket intressant att få ombud är emot att erkänna samkönade relationer i SvK. Alla fyra är för övrigt partipolitiker, tre från Kristdemokrater i SvK och en från Moderaterna i SvK.

Den konservativa gruppen Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna i SvK var inte med bland de 55 ombuden.Uppdatering 1

Göran Hägglund, ordförande i Kristdemokraterna, skriver i tidningen Dagen om sitt partis "kristna värderingar" från starten 1964 och framåt.

Vi talar om människans unika och okränkbara värde.... Om broderskap och solidaritet.


Nu har ju Kristdemokraterna varit synnerligen dåliga att visa broderskap eller systerskap för HBT-människor. Tvärtom har partiet varit bland dem som mest envist engagerat sig emot förändringar som syftat till ett homovänligare samhälle.

Retorik om allas unika värde måste följas av konkret politik. Kd har ju dessbättre bytt åsikter om många homoreformer och är nu för sådant de tidigare var emot. Det borde Hägglund erkänna. Men någon sådan självkritik är det inte med i hans debattartikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar