måndag 26 oktober 2009

Majoriteten av "icke-politikerna" röstade ja till homovigslar.

Det är få som skrivit om hur nomineringsgrupperna röstade om homovigslar i torsdags. Även om det är flera år till nästa kyrkoval kan det ha intresse att granska röstfördelningen bland grupperna.

Svenska kyrkan avslöjar på sin hemsida hur kyrkomötesombuden röstade.

Men först kan det vara viktigt att konstatera att en majoritet av de kyrkomötesombud som inte hade någon koppling till något parti röstade för homovigslar. När konservativa i debatten låtsas som att det är partipolitiker som fixat reformen så är det alltså fel.

26 (51 %) av de "icke-politiska" ombuden röstade ja till homovigslar, 24 (47 %) röstade nej och 1 (2 %) avstod. Det är givetvis ingen betydande majoritet men det visar att samkönade vigslar hade stöd även av många ombud utan koppling till något parti.

Bland de 77 ombuden från de tre nomineringsgrupperna med koppling till röd-gröna partier röstade 100 % för homovigslar.

Bland de 117 ombuden från de fyra nomineringsgrupperna med koppling till borgerliga partier röstade 73 (62 %) för homovigslar, 34 (29 %) nej och 10 (9 %) avstod.

Andel som röstade ja.

Socialdemokraterna 100 %
Öppen kyrka 100 %
Miljöpartister i Svenska kyrkan 100 %
Vänstern i Svenska kyrkan 100 %
Gabriel 100 %
Kyrklig samverkan i Visby stift 100 %
Centerpartiet 85 %
Folkpartister i Svenska kyrkan 73 %
Moderaterna 58 %
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 50 %
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 4 %
Frimodig kyrka 0 %
Sverigedemokraterna 0%
Spi 0 %

Bland ombud från Centerpartiet röstade 5 % nej och 10 % avstod
Folkpartister i Svenska kyrkan 20 % röstade nej och 7 % avstod
Moderaterna 31 % röstade nej och 11 % avstod
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 47 % röstade nej och 3 % avstod
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 96 % röstade nej.
Alla ombud från Frimodig kyrka, Sverigedemokraterna och Spi röstade nej.

Några saker är något oväntade.

För det första att ett ombud från Kristdemokrater i Svenska kyrkan röstade ja till homovigslar. Det visar att även folk från den mycket konservativa gruppen kan vara för en så "radikal" reform som homovigslar.

För det andra att Folkpartister i Svenska kyrkan hade 73 % som var för homovigslar vilket är en sämre siffra än många andra grupper. Här är det tydligt att Centerpartiet är den homovänligaste borgerliga gruppen. Några i Folkpartister i Svenska kyrkan kanske argumenterar att de inte måste följa sitt parti som har en liberal homopolitik. Nej, det är ju sant men varför har de då folkpartister i sitt partinamn? Det är ju tydligt att många andra grupper är mer enigt liberala när det gäller avgörande värden. Inget klander mot de folkpartister som röstade ja givetvis.

Socialdemokraterna ska ha en eloge för att de enigt röstade för homovigslar. Jag är visserligen mycket kritisk emot att partier engagerar sig i ett samfund och s är tyvärr den grupp som oftast argumenterar för partipolitisering. Men de har en tydlighet och ett engagemang för HBT-rättigheter i Svenska kyrkan.


Uppdatering 1

Tidningen Dagen har en artikel om min sammanställning om hur alla grupperna röstade vid kyrkomötet. Tack för tipset JN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar