fredag 30 oktober 2009

Sverigedemokraterna kritiserar inte könsneutral namnlag.

Sverigedemokraterna har ingen officiell policy om det var rätt av regeringsrätten att besluta att tolka namnlagen könsneutralt. Det som är politiskt intressant är att sd inte bedömer att det är viktigt för dem att vara emot en könsneutral namnlag.

Efter regeringsrättens dom september 2009 har Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna accepterat reformen. Sedan tidigare är Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för en könsneutral namnlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar