söndag 11 oktober 2009

Sexköpsdebatten i Sverige är heteronormativ.

För några dagar sedan skrev jag här på bloggen om att man borde problematisera sexköp i fattiga länder, något som homorörelsen sällan gjorde på 1970- och 1980-talet. Men det betyder inte att jag gillar sexköpsdebatten i Sverige 2009. Tvärtom är den ofta både heteronormativ och kränkande emot de som säljer sex.

Jag vet mycket väl att många som är prostituterade använder droger och har sociala problem. Men att bunta ihop alla sexsäljare som några som egentligen hatar jobbet är kränkande. Det är till att låtsas som att de som försvarar sin rätt att sälja sex egentligen är idioter. Av någon orsak har nästan ingen av de som är för nuvarande sexköpslag brytt sig om att lyssna på de som är närmast berörda, de som säljer sex. När det gäller de flesta andra politiska reformer försöker politiker ha en dialog med dem som främst påverkas, men inte här inte. Det är oacceptabelt.

Svensk prostitutionsdebatt är ofta absurt heteronormativ. I övrigt HBT-vänliga politiker från s, m, c, fp, v och mp kan säga saker som att prostitution är kvinnoförtryck. Som om män som säljer sex inte är en del av verkligheten.

Rapporter har visat att bland gymnasieungdomar är det högre andel bland killar än bland tjejer som sålt sex. Det skrev jag om här.

Mycket tyder också på att andelen bland homosexuella män som köpt sex är ungefär som bland heterosexuella män. Om nu syftet med prostitution främst vore att kränka kvinnor, varför är då en del bögar intresserade av att köpa sex?

Dagens Nyheter skriver att Fredrick Federley, riksdagsledamot för Centerpartiet, vill avskaffa sexköpslagen. Det är bra. I alla fall borde man utreda lagen och om den visat sig vara kontraproduktiv borde den givetvis avskaffas.

Det är nog ingen slump att det är en bög som i riksdagen jobbar för att avskaffa sexköpslagen. Kritiken mot lagen har varit tydlig även från andra i HBT-rörelsen som t.ex. Alexander Bard och Petra Östergren.

Acceptera inte att i övrigt HBT-vänliga riksdagsledamöter börjar argumentera heteronormativt i debatten om sexköpslagen. Eller om porr. De har en skyldighet att undvika heteronormativet. För annars blir det någras verklighet som blir frånvarande i debatten. Det om något är omoraliskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar