söndag 4 oktober 2009

Fakta och argument för en könsneutral namnlag.

Jag har mailat några partier om de politiskt accepterar regeringsrättens dom att namnlagen bör tolkas könsneutralt.

Socialdemokraterna har svarat ja. Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är redan för reformen.

Eftersom Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ännu inte svarat har jag idag mailat dem igen, om fakta och argument för en könsneutral namnlag. Jag publicerar det även här på bloggen eftersom en del av er kan ha nytta av argumenten


Könsneutral namnlag. Argument och motargument. Myter och fakta.


1. "En könsneutral namnlag är något som platsar bland genusteoretiker på universitet. Genomförs det i verkligheten blir det kaos"

En könsneutral namnlag är inte något oprövat och nytt. Bl.a. Storbritannien, ett land som i andra delar är mer konservativt än Sverige, har i många år haft en könsneutral namnlag. Alla partier, även konservativa Tory, är för systemet och är ense om att det fungerar bra.

Ibland är det som om vissa fått för sig att 100 000-tals svenskar skulle byta namn när namnlagen blir könsneutral. Och att de främst skulle göra det för att orsaka problem för samhället. Erfarenheten från de länder som redan har en sådan lag är att de allra flesta behåller könsspecifika namn. Våra könsnormer är ännu tydliga i samhället. Det är få som använder den friare möjligheten men för dem är det ofta viktigt.


2. "Med en könsneutral namnlag blir det svårare att identifiera folk när de ska legitimera sig ".

För det första har vi redan en del könsneutrala namn idag t.ex. Kim. Sedan har många med invandrarursprung namn som många inte vet om det är ett mansnamn eller kvinnonamn. Om syftet är att alla som kräver legitimation ska veta av namnet vilket kön personen tillhör borde vi logskt förbjuda den typen av namn.

Det blir ju även besynnerligt om en transvestit, tex man klädd som kvinna, skulle vara enklare att identifiera som Anders än som Anna.


3. "Vi förlorar viktig information om folk när de får byta namn till sådana som är "typiskt för det motsatta könet"

För det första är det här en principfråga. Är det viktigaste med ett namn att vederbörande själv ska trivas med det och känna sin identitet fungerar bra eller är det viktigaste att andra ska få information? Det är ju mycket annat som ett namn sällan eller aldrig avslöjar, yrke, bostad etc. Återigen, en könsneutral namnlag förändrar inte radikalt samhället, de flesta har kvar sina namn. Det är få som byter men för dem är det viktigt.


4. "Det är viktigt att behålla en kulturtradition. Vad är det för fel på traditioner?"

Det är inget fel på traditioner. Även med en könsneutral namnlag har ju folk rätt att behålla traditionella och könsspecifika namn. Men traditioner bör inte inskränka någons frihet eller vara exkluderande för en minoritet. En principiellt dålig lag blir inte bra därför att ett land haft den i många år.

Om nu traditioner är viktiga, varför bytte Högerpartiet namn till Moderaterna 1969? Och Bondeförbundet till Centerpartiet 1957? Två partier som när de bytte namn var ganska konservativa i övrigt. Jo, därför att samhället förändras och då måste man ibland förnya sig.


5. "En könsneutral namnlag kan orsaka att barn blir mobbade"

Det där är ju en viktig debatt i sig, men det regeringsrätten avgjort i sin dom är att vuxna människor bör ha rätt att byta till "ett namn som är typiskt för det motsatta könet". Det handlar alltså om vuxnas rätt att byta namn.


6. "Det är bäst med ett system där transpersoner kan ansöka om att få byta till "ett namn som är typiskt för det motsatta könet".

Det är i sig sympatiskt att vara för den delreformen. Men "kompromissen" orsakar också problem. För varför blir ett namnbyte mer lämpligt för att någon myndighetsmänniska accepterat det? Borde inte individen själv bäst avgöra vilket namn vederbörande trivs med? För ett parti som identifierar sig som borgerligt och liberalt borde det vara extra viktigt att flytta makt från myndigheter till individen.

Och risken är att systemet blir något godtyckligt. Om man ska ha en frihet att byta namn bör den inte då gälla för alla vuxna medborgare, varför ska transpersoner ha rätten men inte andra?

Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund har i debattartiklar i höst argumenterat för att människor själva är bäst på att avgöra sin situation och att det är fel att "kulturvänstern" och myndighetsmänniskor ska göra det åt folk. Man kan vara kritisk emot hans något förenklade retorik och även trovärdighetsproblem men en konsekvens av hans resonemang borde ju vara att han är för en könsneutral namnlag.

En könsneutral namnlag är en frihetsreform.


Uppdatering 1

Rasmus Källberg Jonlund, politiker i Folkpartiet, har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet om att i princip avskaffa namnlagen. Han refererar där bl.a. till debatten om könsneutralitet i namnlagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar