måndag 1 augusti 2011

Sd för heteronormen. M och kd har ingen officiell åsikt om den.


Kapitel 2 från min senaste HBT-rapport. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är emot heteronormen medan Sverigedemokraterna tvärtom tycker den är positiv. Men Fredrik Reinfeldts (bilden) Moderaterna har ännu ingen officiell åsikt om heteronormen, det har inte heller Kristdemokraterna.

Kapitel 1 publicerade jag i förra bloggposten.

2. Partiernas åsikter om heteronormativitet.

Jag har juni 2011 skickat en enkät till partierna om vad de har för åsikter om heteronormativitet. Jag skickade följande meddelande till dem.

Heteronormativitet

Något förenklat kan man säga att heteronormativitet är en värdering om att olikkönade relationer är mer ”normala” och mer rätt än samkönade relationer. Och att det är mer ”normalt” och rätt att män och kvinnor följer traditionella könsroller än att man avviker helt från dem. Ett samkönat par avviker från heteronormen, en transsexuell människa gör det men även många heterosexuella som lever otraditionellt, det kan t.ex. vara att mannen och kvinnan i en heterorelation vägrar följa könsrollerna, eller för den delen att det är fler än två människor som har en kärleksrelation tillsammans.

Observera att en heteronormativ människa inte måste vara homofob. En typiskt heteronormativ kommentar är att säga "Jag respekterar homosexuella relationer men det är mer normalt att ha en heterosexuell relation". Även politiska strukturer i samhället kan vara heteronormativa t.ex. när ett lands lagar eller politiska debatter likställer familj med ett olikkönat par.

Vad är ditt partis OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten) Vilket alternativ av följande beskriver bäst ditt parti?

Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är lika ”normala” och rätt som olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är lika ”normala” som övriga individer.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.

Här är partiernas svar.

Alternativ 1. Emot heteronormen.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ

Alternativ 2. Ingen officiell åsikt om heteronormen.
Moderaterna, Kristdemokraterna

Alternativ 3. För heteronormen.
Sverigedemokraterna


Uppdatering 1.


Qx har en artikel om min senaste HBT-rapport.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar