fredag 5 augusti 2011

Piratpartiet blir officiellt emot heteronormen.


Ännu ett parti förklarar att de officiellt är emot heteronormen i samhället. Torbjörn Wester, partistyrelseledamot i Piratpartiet, lämnar följande kommentar på partiets hemsida efter att jag kontaktat dem om vad de tycker om heteronormativitet.
Jag sitter i Piratpartiets partistyrelse, och känner mig inte det minsta rädd för att hävda att partiets linje är nr. 1, dvs. att vi avvisar "heteronormen" eller idén att personer som ej är hetero skulle vara onormala.

Även om vi inte använder exakt dessa ord, är det ändå - som jag uppfattar det - den bakomliggande tanken med följande stycke i vårt principprogram:

"Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning." (http://www.piratpartiet.se/principer)

I vårt valmanifest inför valet 2010 fanns även följande stycke:

"Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så." (http://www.piratpartiet.org/integritet)

Att vi faktiskt gick till val inför senaste riksdagsvalet på att avskaffa juridiskt kön, är verkligen långt ifrån heteronormativt!
Partiets politiker var 2009 helt oense om HBT i inrikespolitiken

Första gången jag kontaktade Piratpartiet var inför EU-valet 2009. Resultatet blev att pp tydliggjorde att de (precis som de flesta andra partier) var för alla de fyra HBT-reformer jag hade med i min rapport. Några veckor senare mailade jag Piratpartiet med syftet att de skulle redovisa sin HBT-politik när det gäller inrikes reformer. Det blev dock en turbulens där diverse politiker tolkade partiets politik helt olika. Något som jag kommenterade här på bloggen.
Anna Troberg har idag mailat och förklarat att partiet vägrar svara vad de har för åsikter om en könsneutral äktenskapslag, adoptioner, inseminationer etc. De vill alltså inte ens berätta om de saknar åsikter om det eller om de är för eller emot reformerna. Anna Troberg menar också att hon ska "rekommendera" Piratpartiet att inte härefter besvara mina enkäter. Partiet gör givetvis som de vill. Men jag vill för tydlighetens skull redovisa hur jag resonerar....

Jag får säga att ditt agerande varit något taffligt Anna. Först lämnar du ett svar som många av dina partivänner är kritiska emot. Och som jag sedan är tvungen att bemöta på min blogg där ledande lokala pp-politiker menar att ditt svar är helt fel för partiets del.

Jag har både mailat och ringt dig för att försöka få kompletterande svar när det gäller de "gamla" HBT-reformerna. Du har ofta inte ens brytt dig om att svara då. Och sedan klagar du när jag då återigen skickar frågorna till flera i partiet. Du har alltså aldrig lämnat något komplett svar som jag sedan kunde publicera.
Piratpartiet bör konkretisera sig.

Anna Troberg, som är öppet homosexuell, har senare blivit ordförande i partiet. Maildebatten 2009 var precis efter framgångsvalet i EU-valet och kanske vissa i partiet då tyckte att man hade råd att avstå från (positiv) publicitet. Sedan dess har partiets opinionssiffror rasat som bekant. Och attityden har nog därmed blivit något ödmjukare.

Givetvis avgör de själva om de vill vara med när jag gör kommande rapporter. Jag är inte långsint för gamla "konflikter" utan fokuserar på sakpolitiken. Men avgörande tycker jag är att Piratpartiet på något vis förtydligar sin politik när det gäller centrala HBT-reformer. Vid en debatt på partiets interna forum juni 2009 framförde människor (medlemmar?) både åsikten att samkönade adoptioner nog är fel "för barnen" och att äktenskap bör vara förbehållet olikkönade par. Och så sent som för några dagar sedan framförde någon människa (som gömde sig anonymt men som även publicerat info på deras hemsida om Stockholm Pride) på partiets hemsida följande om heteronormen.
Att folk ska ha lika rättigheter innebär inte att det som kan etiketteras "hetero" inte kan ha några rättigheter.
Bloggare efterlyser HBT-politik.

Vederbörande tycks vara okunnig om vad heteronormativitet är. Som om det handlade om att heterosexuella inte ska ha några rättigheter. Därför är det intressant att det startats en debatt i Piratpartiet om att de bör skaffa sig en HBT-politik. Två partiengagerade driver bloggen Then Piratska Argus där bl.a. följande framfördes i tisdags.
Ett parti som säger sig stå för grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter måste ha en HBT-politik. Vi kan inte säga att vi värnar om allas lika värde, och sedan ställa oss likgiltiga inför samkönade äktenskap. Vi kan inte prata om mänskliga rättigheter, och samtidigt stå tysta i frågan om statens tvångssteriliseringar. Vi kan inte säga oss förespråka fri och mångfaldig kultur utan att erkänna att staten har ett intresse i att förebygga diskriminering och kulturell likriktning. Vi kan inte kritisera andra länder för människorättskränkningar utan att driva en HBT-vänlig utrikespolitik.

När folk tänker på Piratpartiet vill jag att de ska associera till mångkultur, fritänkande, och likhet inför lagen, inte till likgiltighet, handlingsförlamning, och vågmästarfundamentalism. Att vi figurerar i utvärderingar och undersökningar lika denna som ett parti ointresserat av HBT-frågorna tycker jag är oacceptabelt, och är något jag tänker arbeta för att ändra på.
Vore kanske bra om det spreds kunskap inom Piratpartiet både om heteronormen och konkreta reformer. Att ha ett tält vid Stockholm Pride räcker inte. Det gäller att vara tydligt HBT-vänliga resten av året och låta det genomsyra hela partiet och att budskapet ska nå alla medlemmar. Precis som flera riksdagspartier jobbar.

Att Piratpartiet äntligen officiellt blir emot heteronormen kan vara en bra start på en sådan process.

2010 fick Piratpartiet ca 0,7 % i riksdagsvalet.


Uppdatering 1.

Anna Troberg kommenterar debatten.

Piratpartiets ordförande, Anna Troberg, kommenterar själv den här debatten på sin blogg.
... Därför kommer jag efter Pride att ta kontakt med RFSL och be om ett möte för att höra med dem vad de anser vara de viktigaste frågorna att lyfta just nu. Sedan kommer jag att fundera på det ur ett piratperspektiv tillsammans med alla andra som vill vara med och fundera på detta i en öppen och transparent process. Målet är att kunna lägga fram ett förslag på en hbt-politik för Piratpartiet utifrån våra tankar om integritet, kultur och kunskap som medlemsmötet sedan får rösta om....

Det räcker inte att ha en massa fina svepande tankar om allas lika värde och rättigheter. Om vi vill kunna delta och påverka den politiska debatten måste vi tala klarspråk. Det handlar om ärlighet. Vi kan inte begära att folk ska köpa grisen i säcken och hoppas att en röst på oss är en röst som kommer att arbeta för just deras fri- och rättigheter....

Jag tror att en konkretisering av vår politik är helt nödvändig. En tydlig hbt-politik är ett steg i rätt riktning. Politik får inte vara för abstrakt. Politik måste vara konkret för att nå fram till människor. Politik måste handla om människors vardag.


Uppdatering 2.

Nya artiklar om HBT.

Garderoben är stängd för HBT i näringslivet. (Svensk Dagbladet)

Sudans homosexuella organiserar sig (Qx)

Bögrugby - för straighta. (Aftonbladet)

"Ännu fler hatbrott ska klaras upp" Debattartikel av justitieminister Beatrice Ask (m). (Expressen) I debattartikeln kommenterar hon dock inte att hets mot transpersoner ännu är tillåten medan det är förbjudet att hetsa mot bl.a. homosexuella, bisexuella, svarta och judar. Inte heller att könsidentitet inte är explicit omnämnt i straffskärpningslagen för hatbrott, däremot sexuell läggning, etnicitet och religion.5 kommentarer:

 1. Hej Bengt,
  jag kommenterar inte debatten med dig i mitt blogginlägg. Mitt blogginlägg är sprunget ur helt andra samtal som jag haft med hbt-personer i och utanför Piratpartiet och egna funderingar. Piratpartiet måste konkretisera sitt arbete för allas lika värde och jag tror att det här är ett av många sätt att göra det på.

  Vad dig anbelangar, så anser jag sedan debaklet 2009 att du tolkar och misstolkar precis hur du vill för att nå det resultat du vill se. Det tyckte jag var oseriöst då och jag tycker att det är oseriöst nu. Att debattera med insinuationer och mer eller mindre medvetna misstolkningar leder inte till förbättringar för någon.

  Jag vill att Piratpartiet ska vara Sveriges mest hbt-vänliga parti om ett år. Det är något konkret och positivt som jag kommer att lägga mitt fokus på. Det är viktigare än att försöka diskutera med någon som är mer intresserad av att få rätt än att göra rätt.

  Mvh,
  Anna Troberg
  Partiledare Piratpartiet

  SvaraRadera
 2. Hej Anna!

  Du har tydligen kvar din grälsjuka attityd. Jag har haft kontakt med ledande politiker i flera andra partier men aldrig mött någon med din attityd (förutom hos en sd-politiker) . Men det är främst ett problem för din del. Med din attityd är det kanske inte konstigt att Piratpartiet sällan syns i media sedan du blivit ordförande.

  Du framför anklagelser om att jag tolkat och misstolkat men du kan inte ge ett enda exempel på hur jag feltolkat dig. Det är avslöjande. Men precis så substanslös var din argumentation 2009 också. Då var det ju dina partikamrater som klagade på hur du själv tolkat partiets politik.

  Jag kan kontra med exakt samma sak mot dig.

  Jag fokuserar på riksdagspartierna. Det är viktigare än att försöka diskutera med någon som är mer intresserad av att få rätt än att göra rätt. Det jag efterlyst är tydliga och konkreta svar från dig om partiets politik. Det är att göra rätt. Det har du inte kunnat ge. Utan sedan känt dig trängd och börjat med anklagelser utan någon som helst substans. Det är att göra fel. Med dig som vän behöver Piratpartiet inte några fiender när det gäller kontakter med media.

  Konstrasten är betydande mot det sakliga svaret från partistyrelseledamoten Torbjörn Wester. Kanske du har något att lära av honom.

  För övrigt har jag aldrig framfört att det är jag som är orsaken till din bloggpost om HBT. Jag refererade till debatten som bl.a. dina partikamrater för.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Ska förtydliga att det som fick (eller man kanske ska kalla det ursäkten) för Anna Troberg att inte vilja ha kontakt med med mig 2009 var att efter att partiet meddelat att de då inte hade någon officiell åsikt om heteronormen framförde jag att de kanske kunde skaffa sig det. Så jobbar jag mot alla andra partier. Jag försöker påverka och lobba mot partierna för att de ska bli HBT-vänligare. Och det har alla accepterat förutom Anna Troberg. Om det är någon som är oseriös här är det hon.

  Det verkliga skälet till att Anna Troberg blev stressad och lämnade debatten då bedömer jag dock är att hon fick så mycket kritik av partikamrater mot hennes svar när det gäller Piratpartiets politik.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Att vara emot heteronormen ser jag som ett påhopp på mig som heterosexuell.

  Samma känsla som du får när nån inte tycker
  som du i HBT-frågor kanske?

  SvaraRadera
 5. Anonym

  Tror du jag bara har en egenskap. att vara bög? Jag är man och etnisk svensk. Och jag har inga som helst problem när kvinnor ifrågasätter de patriarkala normer som generellt gynnar män. Eller när invandrare kritiserar de normer som oftast gynnar etniska svenskar.

  Du måste var otrygg i din identitet som hetero om du betraktar kritik av heteronormen som en kränkning av dig.

  Bengt

  SvaraRadera